Spoeddebat over werkzaamheden Spuiplein

Maar liefst negen partijen in de Haagse gemeenteraad hebben gezamenlijk een spoeddebat aangevraagd (zie bijlage) over het besluit van het college om op het Spuiplein sleuven te graven en hekken te plaatsen ter voorbereiding op de bouw van het Spuiforum.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: “Na de verkiezingsuitslag zijn de politieke verhoudingen flink gewijzigd en is er geen meerderheid meer voor het Spuiforum. Het zittende college weigert echter pas op de plaats te maken. Dat vind ik onbegrijpelijk.”

Directe aanleiding voor het debat vormt de brief van het college d.d. 3 april j.l. waarin de werkzaamheden worden aangekondigd. Ook is er inmiddels een omgevingsvergunning afgegeven om te graven en de fontein te slopen. Wijsmuller: “De actie van het college frustreert bovendien de verkenningsfase voor een nieuw college waar we nu middenin zitten. Het lijkt mij verstandig dat de nieuwe raad het zittende college tot de orde roept.”

Verhuis parlement naar BuZa

Geachte redactie,

Rob Perik van VNO-NCW (AD-HC 4-4-’13) lijkt me het prototype van een man met teveel geld en een tikkeltje te weinig verbeeldingskracht. Overheidsgebouwen die leeg komen te staan kunnen heel goed worden hergebruikt. Het pand van Buitenlandse Zaken, dat uiterst representatief is, kan geschikt worden gemaakt voor het Parlement en het ministerie van Algemene Zaken, eventueel aangevuld met een of meer adviesorganen van de Regering (SER, WRR), want het gebouw is nogal groot. Het Binnenhof kan worden omgevormd tot museum, een Nationaal Historisch Museum en/of het Huis voor de Democratie en Rechtsstaat. Veel objecten om de ruimtes in te richten zijn niet nodig, want veel zalen zijn al attracties opzichzelf en verbonden met de geschiedenis van Nederland: Treveszaal, Statenzaal, Eerste Kamer, werkkamer van de Stadhouder, Ridderzaal, Rolzaal, Balzaal; ze behoeven weinig of helemaal geen verdere invulling. Het huidige pand van BuZa hoeft dus niet te worden afgebroken, terwijl het pand van Algemene Zaken op de hoek van het Buitenhof over kan gaan naar Hotel Corona dat ernaast ligt. Het gebied tussen de ministeries van Landbouw en BuZa kan worden omgevormd tot een plein. Bovendien kan eens goed worden nagedacht over een betere ontwikkeling van het Hofplein onder de plenairezaal van het huidige Parlement, een belangrijk gebied in de binnenstad dat er nu als uitgestorven bij ligt.

Daarnaast is BuZa ontworpen als gezicht van Nederland naar het buitenland toe en niet om commercieel rendabel te zijn. Het gebouw zal dan ook weinig kans maken op de vastgoedmarkt. Sloop komt dan al gauw om de hoek kijken. De functie van Parlement is dus een uitstekende optie.

Kortom, het idee is goed voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad en daarmee voor de werkgelegenheid (toerisme), goed voor de parlementariers die er meer werkruimte bij krijgen, goed voor Corona, goed voor de redding van een markant en kostbaar (!!) gebouw en goed voor het milieu, want onnodige sloop wordt voorkomen. Het idee is daarmee ook goed voor de portemonnee; we gooien tenslotte geen geld over de balk. En Den Haag krijgt er een topmuseum bij dat zich kan meten met de beste van Nederland. De stad wordt er een stuk minder saai door. Een beetje meer verbeeldingskracht kan soms wonderen doen…….

Marcel Matla

IJspaleis

IJspaleis_MG_6163

Met een foto van het IJspaleis maar eens een beetje verkoeling bieden deze warme juli dag. Jawel bijna een officiele hittegolf….Niet veel mensen zullen weten dat de Gemeente Den Haag jarenlang erfpacht heeft moeten betalen voor het deel van het pand dat op de zuiltjes rust…onder dezelfde condities die de Gemeente erfpachters zo graag oplegt in sommige delen van de stad….Nu is het nog een beetje statig zo zonder Krankjorem Spuiforum, maar dit was natuurlijk net zo’n megalomaan project als het beoogde Spuiforum nu.

Monument voor een wethouder

(deel 4, tevens slot)

Wat begon als een nachtmerrie is geëindigd als een mooi groen sprookje.
Een paar jaar geleden, toen de financiële crisis nog niet uitgebroken was en wethouder Norder nog vol zat me megalomane plannen, had hij in gedachten om op een stukje braakliggend terrein (althans dat dacht hij) laagbouwwoningen te bouwen. Laagbouw betekende voor hem dat het niet hoger mocht zijn dan 50 meter want dan pas is er sprake van hoogbouw.
De hele omgeving kwam in opstand en uiteindelijk was er, dank zij de crisis (de crisis heeft ook voordelen) geen geld meer om die vermaledijde plannen uit te voeren. Inmiddels was ook ontdekt dat het stukje “braakliggend” terrein in feite een monument was. Een monument voor een van zijn voorgangers, de wethouder Piet Vink.

"De Terp" zoals hij er nu bij ligt. Een zee van (deels wilde) bloemen.
“De Terp” zoals hij er nu bij ligt. Een zee van (deels wilde) bloemen.

Ik heb over dit onderwerp al diverse malen geschreven, de eerste maal op Hofstijl en daarna hier bij Haagspraak (deel 1, deel 2, deel 3). Voor de hele voorgeschiedenis verwijs ik naar deze stukken.

Uiteindelijk is het toch nog goed gekomen en hebben we een mooi stukje groen erbij gekregen waarvoor kosten noch moeite zijn gespaard.
Afgelopen vrijdag is een gedenkplaat ter ere van Piet Vink in alle stilte onthuld door Wethouder Karsten Klein en zijn de torenhoge laagbouwplannen van Marnix Norder in de ijskast bijgezet, naast zijn Scheveningse Cruiseterminal en de “M” van Koolhaas.

Zoals "De Terp" er nu uit ziet, een zee van (deels wilde) bloemen.
tekst plus foto

Ik vind het soms wel jammer dat de “M” niet is gebouwd, alleen maar vanwege de fantastische architectuur waarbij Den Haag als stad een geheel nieuw icoon zou krijgen. Het plan was natuurlijk onzinnig om in een stad vol lege kantoren nog en kantoorkolos te bouwen. Wat vroegah Den Haag de stad van de lege paleizen was is het nu de stad van de lege kantoren.
En dan hou ik mijn mond nog maar even over het Spuiforum, 180 miljoen minimaal, de gebruikelijke tegenslagen nog niet meegerekend. Ondertussen moet het Residentieorkest vanwege de bezuinigingen op cultuur musici ontslaan maar daar hebben we het ook maar even niet over. Een gepresenteerd plan voor een vindhek, een nuttig en heel mooi kunstwerk ,waar mensen gevonden voorwerpen in kunnen hangen, vond men niet concreet genoeg uitgewerkt en die luttele 14 duizend euri vond wethouder van cultuur Marjolein de Jong, afgelopen dinsdag 25 juni tijdens een bijeenkomst in het Diamantcollege, wel erg veel. Even daarvoor had ze een vlammend betoog over nut en noodzaak van het Spuiforum gehouden. Het was niet de bedoeling dat we daarop zouden reageren, ze wilde ons alleen maar informeren. Spuiforum, minimaal 180 miljoen, ik noem het nog maar even. Ik dwaal af, ik hoop dat u me dat niet kwalijk zult nemen.
Dit artikel gaat natuurlijk over een mooi monument voor een wethouder die in heel Den Haag geliefd was. Kom daar nu nog maar eens om.

Sponsor voor Spuiforum dient zich aan

Het McDonalds Cultuurforum
Een artist-impression van de aanpassingen die de nieuwe sponsor graag wil zien aan het Spuiforum, in ruil voor financiële ondersteuning.

Een grote voedselketen heeft zich de klaagzang van de Haagse burger over de hoge kosten van het te bouwen Spuiforum aangetrokken.
Zij hebben zich aangeboden als sponsor. Als wederdienst hebben ze slechts ‘enkele bescheiden eisen’ gesteld aan het ontwerp. “De vorm van het gebouw paste al prima in het concept”, aldus McDonalds woordvoerder Anjo Kapelaan.

Rest de vraag, waarom zij hun artist-impression hebben gebaseerd op het eerdere ontwerp, waarbij het gebouw nog niet 90 graden is gedraaid richting Spui. “Het oude ontwerp wijkt niet veel af en op deze oudere tekening konden wij beter demonstreren wat het effect is van onze aanpassingen.”

Anjo Kapelaan: “Wij zien dit helemaal zitten. Wij popelen van ongeduld om hier een ‘Happy Mahler’ en een ‘Groot voordeel Menuhin’ aan te bieden voor een breed publiek.”

Ondanks dit aanbod zal er komende zaterdag toch een breed protest plaatsvinden tegen de bouw van deze ‘cultuursilo’. Zie spuiforum-krankjorum.nl.

%d bloggers liken dit: