Haagse Stadspartij wil vroegtijdige sloop Harstenhoekweg voorkomen

Fractievoorzitter Peter Bos heeft woensdag 8 maart bij het college schriftelijke vragen ingediend om vroegtijdige sloop van het Autonoom Centrum aan de Harstenhoekweg te voorkomen. De Haagse rechtbank heeft in een bodemprocedure onlangs bepaald dat het Autonoom Centrum ontruimd mag worden. Peter Bos stelde vorig jaar al vragen aan het college in verband met de plannen van eigenaar Bewi Vastgoed om de panden te slopen.

Peter Bos: ‘De bouwplannen zijn nog in ontwikkeling, er dreigt nu leegstand of braakliggende grond. Dat moeten we voorkomen.’

Schriftelijke vragen

Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde heeft Peter Bos de volgende vragen gesteld:

1.         Is het college op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank m.b.t. de Harstenhoekweg?

2.         Wat is op dit moment de stand van zaken m.b.t. de plannen van de eigenaar?

3.         Is er communicatie met de omwonenden m.b.t. de plannen van de eigenaar?

4.         Is het uitganspunt van het college nog onverminderd dat sloop en bouw in dit geval zo goed mogelijk op elkaar dienen aan te sluiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat het college dit realiseren nu de panden ontruimd dreigen te worden?

Burgemeester wil Autonoom Centrum Den Haag sluiten

Vorige week heeft het Autonoom Centrum (AC) Den Haag een brief ontvangen met een sluitingsbevel van de burgemeester voor het perceel Harstenhoekweg 4, waar sinds februari het sociaal centrum is gevestigd. Het dwangbevel wordt uitgedeeld omdat er zogenaamd ‘illegale horeca’ in het pand zou worden bedreven. Al eerder stond het AC in contact met de gemeente hierover en is er een gesprek aangegaan om de zogenaamd ‘illegale situatie’ op te lossen maar dit wil de burgemeester niet afwachten.

headerac1

De burgemeester heeft het bevel gegeven dat het pand op 22 september om 12:00 uur mag worden gesloten. Het AC collectief bekijkt op dit moment haar juridische opties om de sluiting van het sociaal centrum te voorkomen, alle activiteiten worden dan ook momenteel gestaakt totdat de situatie duidelijker is. Het mogen duidelijk zijn dat we ons hier niet bij neerleggen en momenteel aan het kijken zijn, samen met onze advocaten, welke stappen we kunnen ondernemen tegen het besluit van de burgemeester.

Het sluitingsbevel is de zoveelste stap van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen in een reeks van repressieve maatregelen tegen anarchisten en autonome ruimtes enkele Haagse anarchisten schreven hier eerder een tekst over met de titel: ‘Het gebiedsverbod tegen anarchisten in een bredere context van repressie in Den Haag’. Het is duidelijk dat de huidige situatie niet een geïsoleerd incident is maar deel is van een groter geheel. Wederom probeert de burgemeester plekken waar buitenparlementaire politiek een plek heeft te sluiten.

Houd website van het Autonoom Centrum in de gaten voor updates.

Dit bericht verscheen eerder op https://acdenhaag.wordpress.com/2016/09/18/burgemeester-wil-autonoom-centrum-den-haag-sluiten/

Hotel No Patria

Aan de Harstenhoekweg in Scheveningen zijn de maandag een week geleden gekraakte panden van het nieuwe Autonoom Centrum druk bezocht de afgelopen dagen. Een groep vrijwilligers is bezig om de gebouwen, die langere tijd leeg stonden en kwalitatief niet allen in goede staat zijn van binnen op te knappen.

Kwinten Keesmaat vertelt hier kort iets over en legt ook uit dat er al activiteiten plaatsvinden in het ‘AC’, dat vorige maand na ruim 5 jaar zijn oude locatie aan de Willem van Outhoornstraat verliet.

Autonoom Centrum voor het laatst open voor publiek

Gisteravond was het Autonoom Centrum in Den Haag voor het laatst open voor publiek. Op een woensdag, de gebruikelijke kroegavond is vrijdag, was er voor de trouwe bezoekers nog eenmaal een gelegenheid hier te komen, een biertje te drinken met bekenden en minder bekenden die op het nieuws af waren gekomen. De ontruiming van het AC zal ergens op of na 30 januari plaatsvinden, waarmee het initiatief plaats maakt voor leegstand.

Omdat de inboedel van het gekraakte cafe, inclusief de bookshop ‘Opstand’, verhuisd moet worden, kon het niet tot de laatste dag openblijven.
Hiermee komt na ruim 5 jaar een einde aan het bestaan van een van de weinige overgebleven vrijplaatsen in Den Haag, een plaats waar alternatievelingen, krakers, jongeren en anderen uit de culturele onderstroom van Den Haag zich welkom voelen en een betaalbaar hapje en drankje kunnen halen.

Dat het netwerk van het AC groot is, bleek ook nu weer: niet alleen kwamen er vele sympathisanten op deze laatste avond af, ook lieten bevriende Autonoom Centra in het buitenland van zich horen, zoals met deze foto van het Autonomes Zentrum Aachen:

ac blijft

Rechter beveelt directe vrijlating van ‘De Vloek Vijf’

Gisteren vond de rechtszaak tegen ‘De Vloek Vijf’ plaats. De rechter beval directe vrijlating van de vijf krakers van de Scheveningse vrijplaats die sinds 9 september vastzaten. De definitieve uitspraak is over twee weken.

De vijf krakers zaten vast in gevangenissen verspreid over geheel Nederland. Ten tijde van het vastzetten van Kwinten Keesmaat werd Said, een jongen die sinds de onrusten in Schilderswijk vastzat, verplaatst naar een andere gevangenis. De krakers vertelden dat dit speciaal gedaan was om contact tussen beide mannen in detentie te voorkomen.
Afgelopen weekend trokken sympathisanten van het vijftal door het land om lawaaidemonstraties te houden.

Het Scheveningse  pand werd, na 12 jaar gekraakt te zijn, twee weken geleden ontruimd. Bij de ontruiming zijn 10 krakers gearresteerd. De hoeveelheid politie die is ingezet om 10 man uit een gebouw te halen was opmerkelijk: helicopters, een groot aantal busjes van de ME en een dagenlang bezette observatiepost tegenover het kraakpand.

Krakers van De Vloek beweren nog altijd dat tegenover het pand meerdere dagen een scherpschutter klaar lag.

Update:

Het laatste woord van Kwinten Keesmaat:

%d bloggers liken dit: