Haring: Jong Geleerd

_DSC7105a_2kl

Terwijl Alex Harteveld (hier links in beeld en Vader Gijs (hier niet in beeld) van Scheveningse Haringkar Harteveld hun harinkjes bereiden, waaronder een broodje met haring voor mij, wordt mijn oog getrokken door een moeder met kind (Ik schat 1,5 @ 2 jaar oud) waarbij kind geduldig stukjes haring gevoerd krijgt en kennelijk met veel smaak op peuzelt. Jong geleerd….

De Opûh Koffie Koolmees

_DSC7084a2kl

Iedere woensdag ochtend treffen Opûh Koffie gangers elkaar bij Café Van Beek aan de Turfmarkt. De meeste Opûh Koffie bezoekers hebben wat met foto’s en hebben een camera in hun zak of tas. Zo ook René Bom een paar woensdagen geleden vlak nadat hij een paar nieuwe stents had gekregen…

Hij probeerde met zijn (natuurlijk gesponsorde) namaak Go Pro een glimp op te vangen van de bewoner van dit nestkastje op het terras van Van Beek. Tevergeefs

Ik vrees dat René een beetje overstuur is geraakt door die mislukte poging, want van de week belandde hij weer in het MCH met een Tiaatje (volgens hemzelf op FB).

Hij maakt het goed laat hij zijn FB volgers weten. In een paar updates laat hij zelfs op FB weten dat het helemaal geen tia was, maar een infectie op zijn longen. Ik weet niet wat vervelender is.

Wij hopen natuurlijk ook dat hij weer snel op de been is. Vandaar de mees nu maar even op Haagspraak gezet. Dan kan Bommetje, onze nachtburgemeester, misschien weer wat rustiger slapen in de wetenschap dat hij echt bestaat zodat hij wat sneller beter wordt.

Camiel, Yuri en de voorbeeldfunctie bij NOC-NSF

NOC-NSF heeft aparte ideeën over haar sporters, haar officials en de voorbeeldfunctie die zij innemen in de samenleving. Haagspraak is natuurlijk niet de enige die dat ziet. Zo werd er op Twitter gisteravond gehakt gemaakt van IOC-lid Camiel Eurlings die de zilveren medailles uitreikte aan de Nederlandse hockeysters.

Uiteraard heeft de heer Eurlings, aangeklaagd voor mishandeling, al eens aangifte gedaan tegen de betreffende vrouw wegens smaad. Maar voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse sportbobo is deze zaak niet goed. De enige positieve tweets over Eurlings kwamen dan ook uit kringen rondom NOC-NSF:

(Onze excuses, we konden deze tweets niet tijdig vinden.Mocht u ze tegenkomen, reageer dan even in de comments.)

Tot slot kwam een enkele twitteraar nog met een hoopvol bericht:

Gedenkfiets Lesley Barhorst

Gedenkfiets Lesley Barhorst_56A9754a_1kl

Gedenkfiets Lesley Barhorst

Via Facebook heeft een aantal vrienden mij op het spoor gezet wie deze fiets gedenkt. Het is Lesley Barhorst, geboren 23 april 1992. Zij werd op dit kruispunt van de Elandstraat en de Prinsessewal, komend van haar ouderlijk huis aan de Van Swietenstraat en onderweg naar het Haags Montessori Lyceum, aangereden door een rechtsaf slaande vrachtwagen die haar niet opmerkte. Zij overleed aan de gevolgen van de aanrijding op 6 februari 2008. Nog net geen zestien jaar jong.

Mooi dat haar fiets hier is neergezet en blijft staan en van tijd tot tijd wordt opgekalefaterd. Met zicht op de Haagse Toren die nu met een prachtig zonnetje in de avond van 18 augustus 2016 staat te glinsteren in het water van de gracht tussen de Prinsessewal en de Toussaintkade. De muur links vormt de afscheiding van het grondgebied van het Paleis Noordeinde en de erbij behorende Koninklijke stallen en de straat.

Als je Lesley Barhorst Googled krijg je ook de plek van de fiets te zien.

screenshot-www google com 2016-08-19 22-38-21

Er werd gesuggereerd dat de invoering van de verplichte dode hoek spiegel door haar dood versneld zou zijn, maar dat klopt niet. In Nederland bestond al een verplichting voor vrachtwagens om een dodehoekspiegel te hebben.

Nederland

Naar aanleiding van vele ongelukken werd in Nederland voor vrachtwagens de dodehoekspiegel met ingang van 2003 verplicht gesteld.

Tot de verplichtstelling werd besloten door minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat, nadat de schrijfster Anna Enquist haar een open brief had geschreven. Enquist verloor op 3 augustus 2001 haar 27-jarige dochter toen die op de Dam werd overreden door een vrachtwagen. De chauffeur had haar niet gezien, doordat zijn vrachtwagen niet beschikte over een dodehoekspiegel. Netelenbos sloot aanvankelijk een convenant met de vrachtwagenbranche. Alleen nieuwe vrachtwagens zouden met een dodehoekspiegel worden uitgerust. Toen Enquist betoogde dat dan alle oude vrachtwagens een gevaar op de weg bleven, ging de minister alsnog overstag.

Zie nl.wikipedia.org/wiki/Dode_hoek_(auto)

Hoe ik erbij kwam om hierover te posten

Ik fotografeer en ben vrijwillig schipper bij de Willemsvaart. Na een vaart met passagiers stapte ik van de boot en fietste ik via de Hooikade en de Veenkade naar huis en nam onderwijl een kijkje bij Jazz in de Gracht daar, mede omdat ik daar morgen avond ook weer zal schipperen. Ik wou het wel eens even van de kant zien. En toen zag ik het beeld van de eerste foto en herinnerde mij dat ik onlangs een foto van dezelfde fiets had gezien van een Flickr contact:

20160812_0187 The Hague - Gedenkfiets Lesley BarhorstAd de Cort

Toen ik die foto van Ad de eerste keer zag ben ik bij Roel gaan zoeken want daar had ik hem ook kortgeleden gezien en hoopte ik wat info te vinden. Ik vond hem niet. Nu wel na enig door spitten. Daarbij kom ik tot de vervelende ontdekking dat Flickr weer eens aan de layout heeft zitten morrelen, hetgeen ook niet bevordelijk is voor het snel zoeken.

In MemoriamRoel Wijnants

Als je op Flickr zoekt naar Lesley Barhorst krijg je nog meer foto’s te zien waaronder een van een zekere Willem die de platte banden vergelijkt met het eerbetoon dat aan een dode ruiter wordt gebracht: Zijn paard met de rijlaarzen van de ruiter omgekeerd in de stijgbeugels.

Dezelfde Willem legt een link naar ons Haags koffie en bakkiemaatje Rienk Mebius uit Utrecht die een foto van een ouder monumentje voor Lesley heeft staan.

Deze exercitie leert mij, dat ook al kijk je als fotograaf anders naar je omgeving dan niet-fotografen, dan nog valt het kwartje niet altijd terwijl je iets ziet, maar niet registreert omdat je er niet naar kijkt…Ik rijdt maandelijks een aantal malen langs de fiets, maar het was me nooit opgevallen dat er wel eens iets mee aan de hand kon zijn, want je ziet wel meer uitzonderlijke fietsen langs de kant staan. In fietsenland Nederland kijk je er niet naar….

Tot slot: Nog een andere reden voor de post is een reminder aan mijzelf om hier eens een keer een boom op te zetten over de voorrangsregels voor fietsers, maar daar zal ik een aparte post aan weiden.

Update

Op FB voegt Frans Schmit nog toe:

Zinker

Fietser wacht op groen licht_56A9672a
Ik ben aan het varen met De Willemsvaart en dit Z Bord valt mij op op de hoek van de Veenkade en de Waldeck Pyrmontkade (zie pijl)

screenshot-www google nl 2016-08-15 12-18-52

Ik plaats een foto van een kademuur op Flickr met volgend opschrift en toelichting:

Fietser wacht op groen licht

Af en toe moet je de mensen even op het verkeerde been zetten. Wat denkt u zou die pijp (Die het bord met de Z van zinker onder de fietser aangeeft) er nu nog wel liggen of al lang zijn weggerot.?

Z van Zinker _56A9673a

Komt Roel erop terug en zegt: “Volgens Wiki obsoleet” (Het bord is ook wat obsoleet.

Ik lees de Wiki en pik op

Wanneer zich in een watergang een zinker bevindt, werd vroeger ook een zinkerbord, een geel bord met een grote zwarte Z boven de leiding in de waterkant geplaatst. Gezinkerde kabels werden met een vergelijkbaar bord aangegeven, zij het dat daarop een K stond. Omdat de zinkertechniek niet meer wordt toegepast en de Bakenwet, die de aanlegger van de zinker verplichtte tot het plaatsen van de zinker- en kabelborden in de jaren negentig van de vorige eeuw is vervallen, zijn dergelijke borden obsoleet geworden. Ze dienden ertoe te waarschuwen voor de ligging van de zinker en nabij zinkers geldt voor schepen een ankerverbod. Ook voor grondroerders, zoals baggeraars, waren de borden vroeger van groot belang. Dit is nu achterhaald omdat bij ieder mechanisch grondroerdend werk (graven, baggeren, heien e.d.) het doen van een KLIC-melding wettelijk verplicht is (artikel 2 WION).[1] Daarmee worden de tekeningen verkregen van alle leidingbeheerders die ter plaatse van het werk belangen hebben en aan de hand daarvan moet de daadwerkelijke ligging van de leidingen in het werkgebied worden vastgesteld voordat het werk wordt aangevangen.[2]

“Weer wat geleerd” dacht ik, maar het bleef maar doorzeuren in mijn achterhoofd.

Vooral omdat ik niet zo lang geleden zelf een KLIC melding deed en er achter kwam dat bij een KLIC melding van veel partijen een antwoord wordt verwacht, maar niet wordt verkregen. Bovendien is een hoop van wat wel gemeld wordt verouderd. Mijn conclusie is derhalve dat dat systeem wat vanachter een bureau bedacht is gewoon niet klopt. Hoe vaak wordt er bovendien niet iets kapot getrokken door een dragline? Ook wel eens meegemaakt dat er gewoon over een ondergrondse hoogspanningsleiding was heen gebouwd….

Bovendien….niet meer in gebruik? en al die oude zinkers dan? Kan een schip nu ongehinderd ankeren en het anker een beetje meeslepen en het zinkertje meeslepen?

De Wiki nog eens terug gelezen: Er staat ook:

Een zinker is een leiding die een watergang ondergronds kruist.

Deze leiding heeft men dan laten afzinken op of in de waterbodem. Het kan daarbij gaan om een kabel of buisleiding en anders dan veelal gedacht, behoeft deze niet altijd in een afzonderlijke mantelbuis te liggen: een gezinkerde kabel is niets anders dan een afgezonken kabeldeel. Omdat afzinking geen garantie geeft voor de diepteligging van de leiding over langere tijd, wordt deze werkwijze sinds ongeveer het jaar 2000 niet meer toegepast. Bij kleine watergangen zoals poldersloten wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde boogzinker, een gekromde mantelbuis die onder de waterbodem door wordt geperst en waar de leiding in komt te liggen. Bij grote watergangen wordt zogenaamd horizontaal gestuurd boren toegepast. Deze techniek is ontwikkeld vanuit de mijnbouw en maakt gebruik van een boor (de zogenaamde rig) die in plaats van verticaal, zoals bij de exploratie van delfstoffen, onder een zekere verstelbare hoek horizontaal boort.

En dan via Google bij de onvolprezen Joost de Vree (Joost mag het weten) die aangeeft dat er nog steeds zinkers worden gebruikt in situaties waarin boren niet kan. Volgens hem is een zinker een horizontaal stuk (mantel)pijp gevolgd door een naar beneden buigend stuk, recht stuk, en weer een naar boven buigend stuk en uiteindelijk een recht stuk om verder te gaan.

Ik ben geneigd Joost meer te geloven dan de Wiki-mijnheren en -mevrouwen.

Wat een gezeur op de maandag over een Zinker, maar ik ben het nu wel kwijt;-)

Kalfjes in het Westduinpark

DSC03945

Regelmatig fiets of wandel ik door het Westduinpark als ik naar Scheveningen of richting het centrum van Den Haag ga. Geen last van verkeer of uitlaatgassen. De natuur en de rust zijn van een weldadige schoonheid. Het is puur genieten.

Sinds een paar jaar is een groepje Schotse Hooglanders uitgezet om het Westduinpark mede te onderhouden door bepaalde planten en grassen op te eten.

DSC03637

Zo af en toe kom je ze tegen op een pad of gewoon in de struiken. Het groepje bestaat uit ± 10 runderen.
Dit jaar heeft een van de Hooglanders een kalfje gekregen. Ik heb hen al een paar keer kunnen fotograferen. Vandaag zag ik haar weer met haar kalf. Ik maakte foto’s want het kalf was aan het drinken.

Opeens hoorde ik gekraak in de struiken en ik zag dat er meer Hooglanders waren. Ik ging de struiken in en tot mijn verbazing zag ik een tweede kalfje. Het lag heerlijk te rusten evenals zijn ouders. Ik wist tot vandaag niet dat er meer Hooglanders hadden gekalfd.

Ik vind het wel wat hebben zo dicht bij een stad zoveel mooie natuur en groen om in te wandelen en zeker als je tijdens de wandeling de half wilde dieren kan tegenkomen.

Dichter op straat

IMG_2067

Er zit een man aan een tafel in de stad. Bij de passage. Wat doet hij daar? Passanten tellen, Pokemons verbergen, eenzaam tafelen? Niets van dat alles. Sjaak is dichter. Dichters zitten gewoonlijk thuis te  dichten, maar dat verkoopt niet. Je kan beter daar gaan zitten, waar de mensen komen. Laat ze gaan zitten en praat met elkaar. Aan het eind van het gesprek vraagt de dichter je om een toverwoord. Je kan vervolgens even een straatje om.

IMG_2108

Bij terugkeer heeft hij een gedicht voor je.

IMG_2105

Je betaalt voor wat je het waard vindt. Dichter tevreden, klant tevreden. kijk eens wat een pracht gedicht.

14002408_1335201199830825_1558321378_o

Wil jij ook zo’n mooi gedicht? Ga de stad in, zoek Sjaak op en spreek hem aan. Veel succes.

Sjaak op Facebook   De Woordenwisseling