Bij het graf van Willy Derby

Negen april aanstaande is het vijfenvijftig jaar geleden dat Willy Derby overleed. Willy wie? Willy Derby, één van de succesvolste zangers die Nederland ooit gekend heeft. Broer van Lou Bandy, ook zo’n in vergetelheid gerakend talent.

Omdat zowel geboortedag (6 april) als sterfdag (9 april dus) niet goed uitkwamen in de agenda’s, was op 28 februari een herdenking georganiseerd bij zijn graf op Oud Eik en Duinen. Hier troffen wij een groep echte liefhebbers. Zij bleken elkaar te kennen uit wat ik maar de 78 toeren scene noem. Verzamelaars van oude grammofoonplaten en bijbehorende afspeel apparatuur.

Het was de bedoeling om het graf ook schoon te maken, maar dat hoefde niet. Nadat twee grammofoons waren geinstalleerd en aangedraaid, werden diverse nummers van Willy ten gehore gebracht. Je blijkt nogal eens een nieuwe naald te moeten gebruiken, terwijl het in andere gevallen hielp met de hand het draaien van de zwarte schijven te begeleiden.

En zo schalden op laag volume, onder andere “Droomland”, “Drankduivel” en “Hallo Bandoeng” over de dodenakker.

Werd vroeger de gedachte aan Willy Derby en de zijnen nog levendig gehouden in bejaardenhuizen (en op TV, breng eens een zonnetje, door Rien van Nunen en Bet van Dongen); tegenwoordig hoef je volgens de ook aanwezige Frenk van Meeteren daar niet meer mee aan te komen: “ze willen alleen nog maar de Beatles en de Stones”.

NB Frenk van Meeteren, de Jazz professor, draait regelmatig muziek uit vervlogen tijden, met bijbehorende explicaties, in de Pancho Bar.

een pronte borst

(voor José Day)

Gierende banden en gillende sirenes. Een macht aan blauwe auto’s komt het viaduct over. Bier en Brood duiken weg in hun bakje aan het danspaleis. De stoet gaat door zonder op of om te kijken. Even verder stopt de colonne. De top biljarter stoot de acht in een gat, anderen missen volkomen. Bevelen worden geschreeuwd, manschappen stellen zich in slagorde op. Het poolparadijs laten zij links liggen. Een deur wordt ingebeukt. “Tiet”, roept de voorste agent. De gehele Hermandad gaat liggen in dekking.

borst1

Handboeien werden ingeslagen. Deren verzegeld, daglicht geweerd. Een ban van een dag is ingesteld.  De film Brève traversée heb ik nog steeds niet gezien, maar Louis Napoleon wordt al tijden pront herdacht.

P1210158_Fotor

 

Dichter op straat

IMG_2067

Er zit een man aan een tafel in de stad. Bij de passage. Wat doet hij daar? Passanten tellen, Pokemons verbergen, eenzaam tafelen? Niets van dat alles. Sjaak is dichter. Dichters zitten gewoonlijk thuis te  dichten, maar dat verkoopt niet. Je kan beter daar gaan zitten, waar de mensen komen. Laat ze gaan zitten en praat met elkaar. Aan het eind van het gesprek vraagt de dichter je om een toverwoord. Je kan vervolgens even een straatje om.

IMG_2108

Bij terugkeer heeft hij een gedicht voor je.

IMG_2105

Je betaalt voor wat je het waard vindt. Dichter tevreden, klant tevreden. kijk eens wat een pracht gedicht.

14002408_1335201199830825_1558321378_o

Wil jij ook zo’n mooi gedicht? Ga de stad in, zoek Sjaak op en spreek hem aan. Veel succes.

Sjaak op Facebook   De Woordenwisseling

Fotografeer vooral de Megastores, ga er vooral niks kopen

Je hebt een goedkoop bed nodig, dan ontkom je haast niet aan bijvoorbeeld BeterBed in de Megastores. Je hebt net een nieuw (2e hands) fototoestel, dus je wilt weten hoe dat toestel  zich gedraagt in de donkere spelonken van de Megastores.

Bij binnenkomst van de Megastores is voltrekt onduidelijk waar jouw winkel is. Je ziet wel veel oudere hoofddoekjes, netjes verstopte lege winkels en wat goedkope supermarkets. Dan maar naar boven, misschien hebben ze daar bedden.

IMG_5447

Ondertussen zie je twee meisjes een ijsje eten op een bankje in de vorm van Ronald McDonald (Have a seat ).

IMG_5448Elders zitten mensen zich te vervelen met wat AH zakken ( Meer blauw op straat ).

Maar dat gaat zo maar niet meneertje. opeens wordt ik ingesloten door 2 man in donker pak met een V op de rever. Of ik niet wist dat fotograferen hier verboden was. Of ik mij maar wilde legitimeren en mijn foto’s wilde laten zien. Mijn wedervraag om hun legitimatie wordt met verbaasde arrogantie ontvangen. Op dat moment starten de heren hun good cop/bad cop routine. The bad cop toont een plastic kaart van Braveworks (o.i.d.) met zijn duim op zijn naam. Als ik hem wil aanpakken, reageert hij agressief: “Niet aanraken”. Uiteindelijk laat de good cop zijn kaart zien met nauwelijks leesbare naam (font 6). Omdat het ding geen foto bevat, lijkt het mij eigenlijk geen echt ID.

Ik vraag hen vervolgens waarom zij mij hebben aangehouden. Dat leidt tot een tirade van bad cop dat er geen fotoos gemaakt mogen worden want het is een besloten ruimte. Fotoos ga je maar maken op de openbare weg.

Flarden poging tot dialoog:

 • Op grond waarvan houdt u mij staande?
 • Gaan we bijdehand doen? Je mag geen jonge kinderen fotograferen, en je moet mensen altijd vragen of je ze mag fotograferen
 • Staat dat in de wet? Staat dat bij de ingang?
 • U werkt niet mee, gaat u die fotoos nog laten zien?
 • Nee, daar heeft u geen bevoegdheid toe?
 • Dus u heeft iets te verbergen! U werkt niet mee, ik ga u aanhouden.
 • O, op grond waarvan?
 • Ik ga u aanhouden!
 • Op grond waarvan?
 • Meneer u werkt niet mee, moeten we de politie erbij halen?
 • Doet u dat vooral, ik heb  niks misdaan.
 • Meneer u bent drie keer gewaarschuwd, ik houdt u nu aan!
 • Op grond waarvan?
 • Daar gaan we weer; u gaat nu met ons mee, we gaan de politie werken

Nadat ze twintig minuten bezig zijn aan de politie uit te leggen dat er een probleem is, wordt ik naar hun kantoortje gebracht. Good cop biedt iets te drinken aan en gaat dan weg.

Alleen met bad cop wordt het wat beangstigend. De man begint een verhaal. Dat hij mij al vaak heeft gezien (ik was er voor de eerste keer) en dat ik fotoos maakte van kleine meisjes met blote ruggen en korte rokjes. en dat zette ik ’s avonds die fotoos op een USB stick op mijn lap top om vervolgen aan mijn gerief te komen (hij formuleerde het iets directer). Ik gaf aan dat dat kennelijk zijn fantasie is, maar niet de mijne. Maar de goed de deur blijft op een kier en bij tergugkeer probeert good cop nog één keer:

 • de politie komt er aan. U kunt maar beter ons die fotoos laten zien
 • hoezo, ik wacht rustig op de politie, heeft u die eigenlijk wel gebeld?

Good cop toont zijn bel log.

 • gaat u de politie wel die fotoos laten zien?
 • wie weet, als ze een goede reden hebben.

Een jonge agent en agente betreden de kamer. Mij wordt meegedeeld dat ik aangehouden ben vanwege huisvredebreuk. Ik heb drie keer geweigerd een bevel naar buiten te gaan op te volgen. Op mijn antwoord dat nooit zo’n verzoek is gegeven, wordt geantwoord: “wij vertrouwen op de professionaliteit van onze collega’s”. Plots komt ook good cop met een foto van de ingang waar inderdaad een rondje met een fototoestel met een streep erdoor prijkt.

Vervolgens de vraag van de agent, waarom ik kinderen fotografeer, want als ik zijn kinderen zou fotograferen, dan zou ik er van lusten. Kortom mijn toestel wordt in beslag genomen en ik wordt afgevoerd naar het bureau. Zakken legen, riem af. Men legt uit dat ik zal worden voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie, als die besluit dat ik vast blijf zitten hebben ze zes uur voor verder onderzoek. Ik mag als ik dat wil een advocaat (gratis). ik zeg dat dat niet nodig is. Even later vraagt een sympatieke rechercheur of ik om een advocaat heb gevraagd. Spijtig, want zonder advocaat mag hij mij  niet ondervragen.

Ik neem plaats in de IKEA variant van een bewaarcel. Na een half uur komt de hulpofficier van Justitie, enigszins tot mijn verbazing in vol politie ornaat. hij zegt meteen dat het zeker geen 138 is en dat hij  mijn in vrijheid stelt. Fotografieverbod zou ingegeven zijn door angst voor concurrentie en bovendien iedereen heeft tegenwoordig een mobiel, dus wat wil je. Ik vertel hem nog wat over mijn versie van de gang van zaken. Met een blik vol verbijstering en wanhoop wenst hij mij een goede avond.

 

 

 

 

Den Haag houdt straattribunaal over TTIP

Op de landelijke actiedag tegen TTIP, CETA en ISDS op 28 mei a.s. wordt in Den Haag een tribunaalzitting onder ISDS nagespeeld. Dit om duidelijk te maken hoe kwetsbaar overheden worden na ondertekening van TTIP/CETA met de ISDS clausule. De ISDS clausule zorgt ervoor dat (grote) bedrijven overheden kunnen aanklagen als ze van mening zijn dat het overheidsbeleid in dat land hun winsten bedreigt. Er komt geen rechter of grondwet meer aan te pas. De burger betaalt de miljardenclaims.

Het ISDS straattribunaal houdt op 28 mei zitting op drie plaatsen. We beginnen op de Grote Marktstraat ter hoogte van het Grote Markt plein, vervolgens gaan we naar de Grote Marktstraat ter hoogte van de voormalige V&D en we eindigen op het Plein.

De aanklager is een grote fastfood keten, de gedaagde is de Nederlandse Staat.

We starten om 13.15 uur op de Grote Marktstraat bij Haagse Harry (boven halte grote markt)

We lopen in paradevorm van de ene zitting naar de andere. Kom allemaal naar de Grote Marktstraat en loop mee met deze parade, om duidelijk te maken dat we handelsverdragen als TTIP en CETA niet willen.

Voor meer informatie en updates: www.facebook.com/events/869623226497768/

Voor meer informatie over de landelijk TTIP actie dag : www.ttipactiedag.nl

%d bloggers liken dit: