Gespot: Schavuit van Oranje 2

Sinds een paar jaar ben ik verslingerd aan  een dagje foto’s maken van een elite gebeuren in Italie. De Mille Miglia.
Ieder jaar in mei (vanwege covid vorig jaar in oktober en dit jaar in Juni) wordt de re enactment van de legendarische Italiaanse wegrace van Brescia in het noorden tot Rome en weer terug, over een afstand van 1,000 mijl , gehouden. De hedendaagse versie duurt 4 dagen. Het is een “Tijdrit” in plaats van een race van en naar Rome. Dat wil zeggen dat de deelnemers exact de opgegeven kilometers binnen de opgegeven tijd moeten rijden. Seconden te vroeg of te laat leveren strafpunten op.  Degene met de minste strafpunten is overwinnaar. Bernhard fungeert hier als bijrijder met de stopwatch in de hand.

De opname maakte ik gisterenmiddag in Monza vlak na een stempelpost en vlak voor een tijdcontrole achter mijn rug. Stapvoets rijdend op de seconde deze afstand afleggen en een mooie gelegenheid voor serietjes foto’s biedend. Bernhard maakt al jaren deel uit van een groot aantal Nederlanders dat aan dit evenement deelneemt. Kostbare zaak hoor!

Berhard van Oranje Nassau staat als bestuurder ingeschreven van deze Arnolt Bristol Bertone. De Amerikaans zakenman Arnolt bestelde begin jaren 50 200 chasis van de Bristol 404 bij de Bristol Fabriek in het Verenigd Koninkrijk (Nog bebaseerd op de BMW 328 waarop de Bristol modellen 400, 401, 402 en 403 meer leken doordat ze ook een BMW achtige grille hadden). Arnolt liet Bertone daarop een carrosserie zetten en verkocht het geheel in de VS. Deze combinatie is dus vrij zeldzaam en niet goedkoop.

Dit jaar heb ik voor het eerst de motordrive van mijn camera gebruikt. Normaaal  ben ik daar niet zo’n voorstander van maar met het meetrekken van de camera met een voorbij rijdende auto krijg je toch wat betere resultaten.

Een biograaf van Opa Bernhard noemde die al Schavuit. Wel, alleen al door zijn brillen treedt Bernhard Jr in Opa’s voetsporen (laat staan door zijn streken)

Habtamu haalde het

Met veel genoegen heb ik gezien dat Habtamu, of, zoals ik hem gedoopt heb Happy, de Hoop een zetel behaald heeft voor de PVDA in de Tweede Kamer. Vanmorgen zag ik hem in de ontbijtshow op WNL en bedacht ik mij dat ik hier nog niet eens bericht had dat hij verkozen is.

Op 31 maart, de dag dat ze werden ingezworen heb ik nog wel voor de Tweede Kamer staan posten om een glimp van hem op te vangen en een eigen foto van hem te maken, maar hij kwam ineens uit een onverwachte hoek opduiken omringd door een paar PVDA Paladijnen en had ik mijn camera net niet snel genoeg in de aanslag.

Wel heb ik hier en daar wat foto’s verzameld: Foto 1 zijn beëdiging. Foto 2 het Friese Pompeblêd dat hij trots voor de gelegenheid in zijn knoopsgat had gestoken. Foto 3 de eerdere kennismaking met de Tweede Kamer van de nieuwe Kamerleden (Hoe noem je dat (Brug) Kamersmurfen? of Kamernewbies? Kamerfoeten?)  Daaronder een paar foto’s uit zijn campagne en van de stem die hij zelf had uitgebracht.

Vanmorgen in de ontbijtshow mocht hij vertellen dat de vier Noordelijke Provincies willen bijdragen om plek voor 250.ooo nieuwe woningen te creëren,maar wel op voorwaarde dat er dan wat extra treinverbindingen naar het Hoorden komen. Ook Habtamu zou het prettig vinden in een uur naar Den Haag te treinen in plaats van de nu 2 uur.

Er is iets met mijn Geheugen!

Vlak na de benoeming van Vera Bergkamp gaf Herman Tjeenk Willink een volgens mij  = haastig-georganiseerde-want-nauwelijks-bezochte persconferentie = waarin hij aankondigde dat hij echt met zijn verkenning aan de slag ging en hoe hij het varkentje dacht te wassen. Twee tongue in cheek uitspraken blijven mij bij:

Merkwaardig dat ze bij een 79 jarige uitkomen om de zaak vlot te trekken

Er is iets merkwaardigs met mijn geheugen: Onbelangrijke zaken herinner ik me feilloos, maar belangrijke zaken vergeet ik. Daar moeten anderen mij vaak aan helpen herinneren…..

Ik ben benieuwd…

Vera Bergkamp Nieuwe Voorzitter Tweede Kamer

Gisteren heb ik aandachtig naar de live uitzending zitten kijken waarin de Tweede Kamer de kandidatuur van 3 gegadigden voor het voorzitterschap besprak en waarin de drie kandidaten zichzelf presenteerden. 

Weer een marathonzitting die naar mijn idee in de omgekeerde en dus verkeerde volgorde werd gehouden. Eerst 17 fractievoorzitters en vervolgens pas de kandidaten met een presentatie over zichzelf en  gelijk een antwoord op de vragen die al die Fractievoorzitters hadden gesteld. Iemand had ze geteld en kwam tot 250 …

Waarom niet eerst de kandidaten de gelegenheid te geven zichzelf te introduceren met een maximale spreektijd van zeg 15 of 20 minuten per kandidaat en dan de kamer met ook een maximale spreektijd van zeg 5 @ 7 minuten per fractie?  …niet voor niets kennen wij ook het uit het Duits komende gezegde: “In de beperking toont zich de Meester”

Daarbij was ik zelf vooral geïnteresseerd in de presentatie van Vera Bergkamp (D66). Die vond ik heel goed, duidelijk en correct, maar ook veel te lang. Wel gaf ze naar mijn idee duidelijk aan dat ze veranderingen wil en aanbevelingen van de Commissies Van der Staaij en Boskamp wil overnemen. Naast haar presentatie verbleekten de presentaties van Arib en van Boskamp. Boskamp leek zich al min of meer op voorhand neergelegd te hebben bij een nederlaag en Arib hield het kort, duidelijk niet gewend zichzelf goed te verkopen, maakte een naar mijn mening interessante opmerking dat ze helemaal niet van mening is dat de Rol van de Tweede Kamer langzamer zeker wordt uitgehold, het tegendeel vindt ze, ook als ze de rol van de Tweede Kamer vergelijkt met die van de moeder van alle Parlementen, het Britse Lagerhuis. Jammer voor Arib, maar ook in haar presentatie zag ik een element van “Pappen en Nathouden”, dat naar mijn idee niet werkt. Overigens heeft Bergkamp die de naam van haar moeder heeft aangenomen een Marokkaanse vader. Ik ben benieuwd. Bergkamp heeft kuiltjes in haar wangen. Ik hoop dat ze meer humor heeft dan Arib en dat ze ook wat gezonde zelfspot heeft. Alleen dan houdt ze het vol.

 

De Vierde Vrouwelijke Voorzitter op rij

6 december 2006 werd Gerdi Verbeet (PVDA) gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer. In 2010 werd zij herkozen. Zij bleef Voorzitter tot 20 september 2012. De leuke tweede foto is van de hand van mede auteur Roel Wijnants. Gerdi is daarop omgeven door kinderen. Voordat zij Parlementariër werd, werkte ze in het onderwijs.
Ik volgde het gedoe in het Parlement in haar tijd slechts zijdelings omdat ik zelf een druk baasje was. Ik heb de indruk dat zij een gewaardeerd voorzitter was die het ambt aanzien gaf en ook veel eraan deed om de Tweede Kamer wat begrijpelijker voor publiek en vooral ook voor kinderen te maken. Ik denk ook dat haar gevoel voor humor haar op de been gehouden heeft.

Na Gerdi verbeet werd Anouchka van Miltenburg (VVD) op 25 september 2012 gekozen als Voorzitter. Dagblad de Volkskrant schreef op 14 december 2013 dat acht fractievoorzitters uit de Tweede Kamer anoniem gezegd zouden hebben dat Van Miltenburg een ‘totaal ongeschikte’ voorzitter is. Ook van haar opvolgster Khadija Arib werd anoniem in media gesuggereerd dat ze geloosd moest worden. Ik vind eigenlijk dat het media verboden moet worden om anonieme bronnen binnen de Politiek of Overheid aan te halen om het publiek een bepaalde mening door de strot te duwen. Wees dan een kerel of een dame en verkondig het als eigen mening en op welke feiten c.q. argumenten je je baseert.

Op 13 april 2015 kwam Van Miltenburg opnieuw in opspraak na een gepubliceerde brief van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman, die in 2014 door haar eigen partij een maand werd geschorst wegens aangifte door Van Miltenburg bij de Rijksrecherche over vermeend lekken van vertrouwelijke informatie rond de benoeming van een nieuwe Nationale ombudsman. Voortman werd door het Openbaar Ministerie volledig vrijgepleit. Op 17 april verklaarde Van Miltenburg te betreuren dat zij bij deze gang van zaken onvoldoende oog heeft gehad voor de gevolgen van de ingediende aangifte voor Voortman.
Op 19 juni 2015 kwam Van Miltenburg wederom in opspraak. De reden: brieven van klokkenluiders die zich anoniem bij haar melden, werden tot dat moment conform de officiële procedure ongeregistreerd vernietigd. Een niet ondertekende brief met details over de ‘Teevendeal’ zou op die manier in november 2014 mogelijk door de shredder zijn gehaald, terwijl de Tweede Kamer toen al druk bezig was om bijzonderheden over die afspraak te achterhalen. Of de brief daadwerkelijk gearriveerd was, viel volgens Van Miltenburg niet meer na te gaan. Na kritiek uit de Tweede Kamer werd de procedure omtrent anonieme brieven drastisch herzien. Een kopie van de brief die een journalist van Nieuwsuur haar had laten inzien, werd door Van Miltenburg in een papierversnipperaar gestopt.

Op 12 december 2015 trad zij af als voorzitter, nadat haar functioneren te veel onder druk was komen te staan als gevolg van Van Miltenburgs optreden rond het door haarzelf vernietigen van de kopie van een klokkenluidersbrief. De commissie-Oosting, die de ‘Teevendeal’ onderzocht, had er een week eerder in haar rapport op gewezen dat Van Miltenburg meteen de commissie over de brief had moeten inlichten.

Zie: NL Wikipedia


Na het aftreden van Van Miltenburg op 12 december 2015 nam Khadija Arib haar taken waar. Op 13 januari 2016 werd zij door de Kamer gekozen als nieuwe voorzitter. Arib werd op 29 maart 2017 herkozen als Kamervoorzitter met 111 van de 122 geldig uitgebrachte stemmen. Niemand had zich aangemeld als tegenkandidaat.
Zoals ik hiervoor al aangaf werd er over Arib in de wandelgangen ook gemopperd.
Zelf vind ik dat ze in de aanloop tot en tijdens de nacht van Rutte’s geheugen”verlies” de Tweede Kamer geen goede dienst heeft bewezen door het heft niet steviger in handen te nemen.Een Gordiaans Knoop – Ruk Vierde Macht

De gordiaanse knoop is een onontwarbare knoop. De knoop verbond het juk met de disselboom van een eeuwenoude strijdwagen.  Het Orakel van Delphi had over deze knoop gezegd: “Wie deze knoop losmaakt, zal meester over heel Azië worden.” Via Wikipdia.

 

Aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Kenmerk: 202100021
Den Haag, 1 april 2021

Geachte Voorzitter,
In reactie op het informatieverzoek van uw Kamer, willen wij de volgende tijdlijn met u delen.

Op donderdag 25 maart zijn wij op uw verzoek aangetreden als verkenners. U heeft ons om 16:30 uur ontvangen in de Stadhouderskamer met de opdrachtverlening. Van de ambtelijke staf hebben wij die middag begrepen dat de eerste fase van de verkenning voor ons afgesloten bleef. Dat heeft te maken met het feit dat het gaat om onderhandelingen tussen leden van de Tweede Kamer zelf. Deze onderhandelingen zijn vertrouwelijk, zoals ook aan de deelnemers aan de verkenning is toegezegd.

Op vrijdag 26 maart hebben wij contact gehad met de ex-verkenners mevrouw Ollongren en mevrouw Jorritsma om een terugkoppeling te ontvangen over de afgebroken eerste fase van de verkenning. De weerslag van dit gesprek hebben wij in een brief naar uw Kamer gestuurd op die vrijdagmiddag, met de boodschap dat wij graag met een ‘schone lei’ een nieuwe fase van de verkenning zouden willen beginnen en daarom opnieuw met alle 17 gewezen lijsttrekkers in gesprek wilden gaan.

Op vrijdagmiddag 26 maart en maandagochtend 29 maart hebben wij alle gewezen lijsttrekkers telefonisch gesproken om te polsen hoe zij het vervolg van de verkenning voor zich zagen. Uit deze inventarisatie bleek duidelijk dat de voorkeur van de meeste lijsttrekkers was om eventuele gesprekken pas in te plannen na afronding van het voorgenomen debat met de ex-verkenners op woensdag 31 maart.

Op basis van de telefoontjes met de gewezen lijsttrekkers, hebben wij op maandag 29 maart en dinsdag 30 maart met u nog telefonisch contact gehad over de planning van onze verkenning. Hierbij hebben wij ook gezegd dat wij pas zouden starten met gesprekken nadat het debat over de afgebroken eerste fase had plaatsgevonden.

In de beide regelingen van werkzaamheden van 31 maart heeft uw Kamer verzocht om informatie uit de vorige fase van de verkenning. Deze informatie hebben wij u vanmorgen verstrekt. Gezien de status en het rudimentaire karakter van de stukken –het betreft hier onder andere afbeeldingen van handgeschreven aantekeningen- en gezien het feit dat er nog geen accordering had plaatsgevonden, hebben wij alle 19 gesprekspartners de mogelijkheid geboden om hedenochtend tussen 9:00 uur en 10:00 uur de stukken en aantekeningen van hun eigen gesprek in te zien, voordat deze stukken zouden worden verstuurd naar de Tweede Kamer.

Op woensdagavond 31 maart hebben wij uw Kamer een brief gestuurd over het proces rondom het verstrekken van deze stukken. Zoals wij ook in deze brief hebben aangegeven, hebben wij tot verzending van de brief geen inzage gekregen in de stukken van de vorige fase. Toen wij de stukken gisteravond inzagen, kwamen wij tot de conclusie dat er in de aantekeningen van het gesprek tussen de ex-verkenners en de heer Rutte de naam van de heer Omtzigt werd genoemd. Dit was niet conform de brief van de ex-verkenners van maandag 29 maart, waarin was gesteld dat geen van de gewezen lijsttrekkers had gesproken over de heer Omtzigt. Wij hebben hierover telefonisch contact gehad met mevrouw Ollongren op woensdagavond 31 maart laat. Mevrouw Jorritsma was op dat moment onbereikbaar. Wij hebben daarom op donderdagochtend 1 april om 8:00 uur de beide ex-verkenners telefonisch gesproken. Tussen 7:45 uur en 8:30 uur hedenmorgen hebben wij tevens de 17 gewezen lijsttrekkers een sms gestuurd met het aanbod om tussen 9:00 uur en 10:00 uur de eigen stukken in te komen zien. Ook de voorzitters van de Kamers hebben wij deze gelegenheid geboden. Een aantal van de gesprekspartners heeft vanmorgen daadwerkelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid van inzage. Geen van de gesprekspartners heeft verzocht om het weglaten van passages. Alleen de fractievoorzitter van BBB heeft (met pen) aantekeningen toegevoegd aan het samenvattende verslag.

Vanmorgen rond 11:00 uur hebben wij de stukken naar uw Kamer verzonden.

Met vriendelijke groet,

Tamara van Ark Wouter Koolmees

Van de ambtelijke staf hebben wij die middag begrepen dat de eerste fase van de verkenning voor ons afgesloten bleef.

De nieuwe verkenners nemen dat voor kennisgeving aan en leggen zich erbij neer. De oude verkenners werden er blijkens de verklaring van Ollongren mee geconfronteerd toen zij naar hun herinneringen werden gevraagd en ook zij legden zich erbij neer. Dom! Dom! Dom!

 

De Tweede Kamer inclusief de Voorzitter heeft zichzelf in een Gordiaanse Knoop opgeknoopt of door de Vierde Macht, de ambtenaren, laten opknopen. Ruk was een kwalificatie die Rutte zelf bezigde over wat er allemaal gebeurd was. Rutte heeft zelf zijn nek ook in die Gordiaanse Knoop gestopt.

Na mijn vorige post zag ik pas deze brief. Deze brief werd overigens ergens aan het einde van de dag op 1 april bij de debatterende Tweede Kamer bezorgd. Voordat Ollongren aan het woord kwam. Ambtenaren bepalen dus wat de oude verkenners te zien kregen en wat de nieuwe verkenners te zien kregen. Kafka ten voeten uit. De brief werd bezorgd NADAT WE RUTTE EEN HELE MIDDAG HADDEN ZIEN HERHALEN “IK LIEG NIET” in antwoord op een kamerbreed herhaalde beschuldiging: U LIEGT….

De Tweede Kamer blijkt ook een Motie te hebben aangenomen die de mogelijkheid opent dat de Koning weer wordt betrokken bij dit proces…die juist onder aanvoering van D66 buiten dit proces was gejast.

Wat gebeurde er ook alweer met Johan de Wit???? Het linkse en rechtse gepeupel in de Tweede Kamer lynchten Rutte en de regeringspartijen deden er heel hard aan mee door een motie die wel een strop om zijn hals legt, maar die hem ogenschijnlijk nog gelegenheid tot ademen geeft. Hier wreekt zich dat de man thuis geen man of vrouw heeft die hem bij thuiskomst een paar pantoffels en een borrel geeft en zegt: “Schat! Zou je er nu niet eens mee stoppen?”

Volgens de Nos:

Dat Rutte zich verontschuldigde, is een eerste stap in het herstel van vertrouwen in hem, stelt hoogleraar leiderschap (RUG) Janka Stoker in de NPO Radio 1-podcast De Dag. “Maar uiteindelijk is ander gedrag laten zien de enige manier waarop je vertrouwen herstelt, blijkt ook uit onderzoek. Het moet nu echt gaan over zijn bestuursstijl, dat is de fundamentele kwestie.”

En daar wringt bij Rutte de schoen, zegt ze. “Aan de ene kant is hij diep door het stof gegaan, maar aan de andere kant is er ook een soort vanzelfsprekendheid in zijn gedrag, dat hij gewoon door kan.”

Macht maakt overmoedig

Dat heeft alles te maken met wat macht met iemand doet. “Een machthebber kijkt op een andere manier naar de wereld, meer vanuit zichzelf. Macht geeft zelfvertrouwen, maar maakt ook overmoedig.”

Rutte is ruim tien jaar minister-president en werd ook bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen weer de grootste. Hij kreeg in zijn eentje 1,9 miljoen stemmen, meer dan welke politicus dan ook. De kiezer heeft hem dus beloond voor zijn beleid van de afgelopen jaren.

Dat kan ertoe hebben bijgedragen dat de VVD-leider heeft onderschat hoe explosief het uitgelekte memo van Ollongren en het gewraakte zinnetje “Positie Omtzigt, functie elders” zou zijn, denkt Stoker. “Hij zal wellicht hebben gedacht: ‘we hebben problemen op te lossen, we moeten door, ik ben de grootste en 1+1=2, dus wat een gedoe is dit allemaal’.”

De grote vraag is dus wie gaat deze knoop ontwarren?

Niet Rutte zelf denk ik. In D66 en in het CDA keren de jongeren zich al tegen Rutte. Christenen van Seegers weigeren ook met hem samen te werken.
Niet Kaag denk ik. D66 voor Nieuw Leiderschap? Hou toch op! Ze begint met een grote fout door de dag na de verkiezingen te zeggen dat de avondklok maar moet stoppen, omdat D66 een aantal zetels meer heeft. Dat is geen nieuw Leiderschap. Biedt vervolgens excuses daarvoor aan. Houdt zich voorafgaand aan het debat gedeisd en houdt zich tijdens het debat keurig op de vlakte – ze is diplomate, geen politica. Kijkt de kat uit de boom en laat het achterste van haar tong niet zien. Dient uiteindelijk een motie van afkeuring in.
Hoekstra dan? Die zit al met Omtzigt en met De Jonge die als mijnheer Bloemschoen hoge ogen in de media scoort maar keer op keer op zijn uitingen moet terugkomen .

De grap is dat ik net als iedereen het allemaal veel te  serieus voorstel. Rutte heeft ruim tien jaar laten zien dat hij een prima oliemannetje is. Ziet er redelijk uit. Slim. Goed gebekt. Een Premier waar Nederland mee voor de dag kan komen en die intussen als een van de langst zittende premiers in de Wereld ook een klein woordje (graag) mee mag spreken. Beter dan zo’n Bak ellende die van het eerste de beste skateboard afvalt. Gelukkig niet zo’n malloot als een Trump of een Putin. Wat rare fratsen als “Geen herinnering” als het zo uitkomt. Hij kan rustig achterover gaan zitten en de anderen het initiatief laten en er dan later als een Deus ex Machina inspringen omdat de knoop door al die onbenullen steeds vaster gestrikt is in plaat van ontward. Niet voor niets heeft hij de meest onbenullige en domme verdedigingslijn gekozen “Ik herinner het mij niet” te sullig en te dom voor woorden en dan gewoon afwachten hoe de rest reageert: Even dom….maar wel oprecht dom, want alleen bij Rutte is het gespeeld….

Ben benieuwd.

%d bloggers liken dit: