De non-discussie rond zwarte Piet en negerzoenen

Hermien en Piet zijn erg gelukkig met elkaar. Piet is zwart en Hermien is blank. Nou ik mag wel zeggen wit behoudens enkele sproeten. Ze zijn ook een lollig stel. In een verliefde bui zegt Piet “lekkere bleekscheet ik heb zo’n zin in je.” “Ik heb best zin in een lekkere negerzoen van m’n lekkere zwarte Piet. Dan komt de rest vanzelf wel,” riposteert Hermien. ”Oh m’n heerlijk kaaskopje,” verzucht Piet.

Teun Wolzak.

Benefietvoorstelling voor Filipijnen deels verboden door Haagse politie

Open brief aan Minister Opstelten en Burgemeester van Aartsen

 

De 24 uurs-benefietvoorstelling voor de Filipijnen wreed verstoord door Haagse politie

 

Zondagmorgen ging ik met een vriend mee om het poëziedeel van de 24 uursmarathon in het Humanity House mee te maken. Direct viel ons op dat er weinig belangstelling was. ’s Nachts was er namelijk een politieinval geweest, reden: een benodigde vergunning voor het nachtelijke deel ontbrak. De uitleg dat het hier om een benefietvoorstelling ging voor de Filipijnen en dat er echt geen overlast kon zijn, aangezien alles plaatsvond in de kelder, mocht niet baten. Gedreigd werd er met een boete, die niet ten gunste van de Filipijnen zou zijn.

Voor mij is het opvallend dat er bij de politie geen meedenkende maar tegendenkende atmosfeer bestaat. Wat eenvoudig om even te bellen met de organisatie dat ze iets vergeten zijn, misschien kan men dat dan meteen in orde maken. Maar nee het dreigen met een boete vanuit een tunnelvisie is makkelijker.

Het begrip boete zet me echter op een idee. Ik weet niet aan wie ik het moet vragen sinds de oprichting van het landelijk korps, aan minister Opstelten of toch nog aan burgemeester Van Aartsen. Heren zou het niet prachtig zijn dat alle boetes opgehaald in de actieweek ten bate van de Filipijnen zijn? Graag hoort het Nederlandse volk uw antwoord.

 

Teun Wolzak

 

Verzekeraar frustreert artsen om aan de eed te voldoen

De hype rond de neuroloog Jansen Steur, kreeg in “1 Vandaag” een nieuw hoogtepunt. Aanvankelijk dacht ik dat ik hier met een goed stuk journalistiek werk had te maken, maar aan het slot werd de verwarring alleen maar groter gemaakt. Wat is het geval. De emeritus neuroloog Rien Vermeulen neemt het op voor Jansen Steur. Zijn betoog valt in twee delen uiteen. Namelijk dat het normaal is dat de diagnose voor 10% niet goed wordt vastgesteld door neurologen. Hier zit Jansen Steur ruim onder. En dat er soms moedwillig een verkeerde diagnose naar de verzekeraar gaat. Dit omdat de verzekeraar bepaalde dingen niet vergoedt terwijl de arts vaststelt dat die wel nodig zijn voor de patiënt. Deze verkeerde diagnose zorgt dan alsnog voor vergoeding. Vermeulen geeft daarbij het voorbeeld van het medicijn Exelon dat de verzekeraar niet wil vergoeden bij een beginnende dementie, terwijl de arts dit wil voorschrijven wegens gebleken grote geschiktheid bij beginnend dementerenden. Daarna geeft hij het concrete voorbeeld van een rolstoel, die een patiënt bij een complexe diagnose niet krijgt, terwijl de arts dit wel voorschrijft. Bij het stellen van de bekende diagnose ‘MS’, die dezelfde praktische gevolgen heeft voor de patiënt, blijkt dit dan vervolgens geen probleem. Dit is exact het punt waar het om draait. Het is de verzekeraar die hier op de stoel van de arts gaat zitten, waardoor de arts kronkelwegen moet zoeken om de patiënt te kunnen helpen en aan zijn eed te voldoen.

Hippocrates, foto: Adrian Clark

Al sinds de Griekse tijd leggen de artsen een eed de eerste vorm komt van Hippocrates. Tegenwoordig luidt de artseneed afkomstig van de KNMG en de VSNU van 2003 als volgt:

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig

of

Dat beloof ik.”

Ik ben blij dat de arts de gezondheid van de patiënt, boven de goede resultaten voor de verzekeraar stelt.

Maar dan komt letselschadespecialist Yme Drost aan het woord. Hij maakt er een soepzooi van. Ziet of wil niet zien het verschil tussen moedwillige verkeerde diagnose ten nadele van de patiënt en de moedwillig verkeerde diagnose ten goede van de patiënt. Vervolgens komt hij met een niet concreet voorbeeld van orgaandonatie dat als een tang op een varken slaat. Misschien is het beter dat de heer Drost zich bezig gaat houden met letselschade dat is veroorzaakt door de verzekeraar als deze niet beantwoordt aan de voorschriften van de arts.

Teun Wolzak

Stroomstootwapens

Minister Ivo Opstelten moet gedacht hebben, regeren is vooruitzien, maar wat ziet de minister vooruit? Ik doe een gok.

Ivo Opstelten, foto: Roel Wijnants

Deze VVD-minister is zeker, zoals geldt voor elke VVD’er, niet van plan de graaiers, banken, geldvlucht naar belastingparadijzen, bonussen, hypotheekrenteaftrek en deze aan te pakken. Nee hij komt met de rekening voor de crisis bij het gewone volk. Studenten van niet-rijke ouders moeten een enorme schuld opbouwen, pensioenen moeten aan- of afgepakt worden en huren en gemeentelijke lasten worden verhoogd. Opstelten heeft het goed door, dit zal grote delen van de bevolking in woede doen ontsteken, dat is wat de VVD-minister vooruitziet. Het zijn niet de hooligans, waarvoor die wapens worden aangeschaft, dat wordt slechts als aanleiding gebruikt. Dat u het maar weet, als u in woede ontsteekt, omdat uw pensioen wordt gekort. Als u in woede ontsteekt, omdat de studieschuldenlast al te hoog wordt. Als u in woede ontsteekt omdat de gemeentelijke lasten exorbitant zijn gestegen, of uw huur of gewoon uw schuldenlast. Als u dan in protest komt en hier uiting aan wilt geven. Dán heeft Opstelten de stroomstootwapens klaar liggen, om u er mee te kietelen. Rutte heeft het VVD-programma goed verkocht aan het Nederlandse volk. Daar stonden de stroomstootwapens niet in en er stond zeker niet in dat ze tegen u zijn bedoeld. De glimlach van Rutte heeft zijn werk gedaan. De aap komt nu uit de mouw. U bent belazerd.

Teun Wolzak

Gaswinning: de bubbels en de solidariteit

jaknikkers in Azerbeidzjan. Foto: Rita Willaert

Zoals vorige keer beloofd zal ik het nu over de bubbel in Groningen hebben. In feite zijn de berekeningen rond het gas ook een enorme financiële bubbel, omdat men niet op de onkosten heeft gerekend, die nu te voorschijn komen. In de zestiger jaren is ons Nederlanders een schitterende toekomst in het vooruitzicht gesteld op basis van de enorme gasbel onder Groningen. Er werd toen zeker weinig onderzoek gedaan naar de geologische gevolgen voor Groningen als deze gasbel leeg gaat lopen. Zouden al die geologen al die tijd hebben zitten slapen? Feit is dat bij veel geologen de winsten van de oliemaatschappijen belangrijker zijn dan de wetenschappelijke waarde van de Geologie zelf. De geoloog Salomon Kroonenberg maakt het zelfs zo bont dat hij zich gaat bemoeien met een andere wetenschap, namelijk de meteorologie, om daar zijn scepsis over de theorie van het broeikaseffect door uitstoot van CO2 uit te spreken. Veelzeggend, de gevolgen voor de Groningers niet onder ogen zien en vervolgens de oliebaronnen ook nog ter wille zijn met deze scepsis over een andere wetenschap. Wat zou het goed zijn geweest als de geoloog Kroonenberg op een wetenschappelijk verantwoorde wijze zijn scepsis over het Groninger gasveld had laten schijnen. Voor mijn observatie heeft overigens de kwestie rond het Groninger gasveld voordelen. Namelijk, hoe staat het, na alle neoliberale lessen in egoïsme, met onze solidariteit met de Groningers? De eerste uitspraken van minister Kamp zijn weinig hoopvol voor de Groningers.

130219-aardbeving_scheur_1
Scheur als gevolg van aardbeving in Groningen. Foto: Rodnei / Flickr creative commons

Per slot van rekening moet de NAM, voor 50% Shell en voor 50% ExxonMobil, winst maken. Daarvoor laat je de Groningers met steun van een neoliberale regering in de bubbel zakken. Net als deze regering u met uw hypotheek in een bubbel laat zakken of de asielzoekers in een andere bubbel, dan heeft deze regering ook nog een bubbel voor degenen die ziek worden. Al die bubbels hebben één oorzaak namelijk het neoliberalisme. Het neoliberalisme is namelijk gebouwd op gebakken lucht. Namelijk toen de financiële experts de hypotheek voor u afsloten of andere financiële producten voor u regelden, hebben ze u met een bubbel van woorden verteld, zonder dat u dat door had, dat 1+1=3 is. De neoliberale regeringen hebben dit toegejuicht. Resultaat: wij blijven met de bubbels achter, de snelle jongens in ‘global finance’ genieten van hun bubbelbad.

Teun Wolzak

Dit artikel is het editorial van de aprileditie van het maandblad van Occupy Den Haag. Vanaf zondag 06-04-2013 zal dit ook te vinden zijn op: http://www.occupydenhaag.org/occupy-magazine/