De Haringman

Ineens zag ik hem uit het donkere gat van de spoorbrug opduiken. De Haringman van de dag. Heel vriendelijk, waarschijnlijk uitverkocht. Zwaaiend en al (niet op deze foto). Je maakt wat mee als vrijwillig schipper van De Willemsvaart.

De man zal niet weten dat op deze plek al in de 19nde eeuw schepen met haringtonnetjes langs kwamen om het achterland van Scheveningen mee te laten genieten van het Schevenings product bij uitstek, de Hollandse Nieuwe….

Mijn opa is een dove piraat

gebarenboot2016-045
15-10-2016 was het een dag voor doven, slechthorenden èn horenden om met de boot via  de Haagse grachten naar Scheveningen te varen. De boten waren onderverdeeld naar thema. Zo kon iedereen kiezen en had iedereen een plek op één van de boten.
De boot waar ik in zat was de gebarenboot. Onderweg vertelde een meisje

 De vertelster van het verhaaltje via gebaren.
De vertelster van het verhaaltje via gebaren.

met gebaren een verhaal dat weer voor de horenden werd vertaald. Vrijwilligers van de rondvaartbedrijven brachten de opvarenden tot aan het eind van de Haringkade. Vandaar werd er naar de pier gelopen, alwaar mensen van MuteSound stonden te wachten en iedereen welkom heetten. Na wat toespraakjes en voorlichting kon iedereen de pier op en deelnemen aan of kijken naar de diverse activiteiten en workshops.
Mooie samenwerking van de rondvaartbdedrijven Willemsvaart, Ooievaart, Gebarenwinkel VI-Taal, MuteSounds (Pier), mogelijk gemaakt door de sponsor, Fonds 1818, en de vrijwilligers van Ooievaart en Willemsvaart.

Ruud Jansen van Vi-Taal op weg naar de boten
Ruud Jansen van Vi-Taal op
weg naar de boten
Opa als Piet piraat
Opa als Piet piraat

gebarenboot2016-013

gebarenboot2016-069

 Gebarentolk en vertaler Tony Bloem aan boord van de Ooievaart
Gebarentolk en vertaler Tony Bloem aan boord van de Ooievaart
Vanaf einde Haringkade lopent naar de Pier
Vanaf einde Haringkade lopend naar de Pier
Lopend met opa als de piraat naar de pier
Lopend met opa als de piraat naar de pier
Verwelkomt bij de pier door Mutesounds
Verwelkomd bij de pier door Mutesounds

Meer foto’s op https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1136467176434496.1073741986.100002136748627&type=1&l=2527920ba6

Zinker

Fietser wacht op groen licht_56A9672a
Ik ben aan het varen met De Willemsvaart en dit Z Bord valt mij op op de hoek van de Veenkade en de Waldeck Pyrmontkade (zie pijl)

screenshot-www google nl 2016-08-15 12-18-52

Ik plaats een foto van een kademuur op Flickr met volgend opschrift en toelichting:

Fietser wacht op groen licht

Af en toe moet je de mensen even op het verkeerde been zetten. Wat denkt u zou die pijp (Die het bord met de Z van zinker onder de fietser aangeeft) er nu nog wel liggen of al lang zijn weggerot.?

Z van Zinker _56A9673a

Komt Roel erop terug en zegt: “Volgens Wiki obsoleet” (Het bord is ook wat obsoleet.

Ik lees de Wiki en pik op

Wanneer zich in een watergang een zinker bevindt, werd vroeger ook een zinkerbord, een geel bord met een grote zwarte Z boven de leiding in de waterkant geplaatst. Gezinkerde kabels werden met een vergelijkbaar bord aangegeven, zij het dat daarop een K stond. Omdat de zinkertechniek niet meer wordt toegepast en de Bakenwet, die de aanlegger van de zinker verplichtte tot het plaatsen van de zinker- en kabelborden in de jaren negentig van de vorige eeuw is vervallen, zijn dergelijke borden obsoleet geworden. Ze dienden ertoe te waarschuwen voor de ligging van de zinker en nabij zinkers geldt voor schepen een ankerverbod. Ook voor grondroerders, zoals baggeraars, waren de borden vroeger van groot belang. Dit is nu achterhaald omdat bij ieder mechanisch grondroerdend werk (graven, baggeren, heien e.d.) het doen van een KLIC-melding wettelijk verplicht is (artikel 2 WION).[1] Daarmee worden de tekeningen verkregen van alle leidingbeheerders die ter plaatse van het werk belangen hebben en aan de hand daarvan moet de daadwerkelijke ligging van de leidingen in het werkgebied worden vastgesteld voordat het werk wordt aangevangen.[2]

“Weer wat geleerd” dacht ik, maar het bleef maar doorzeuren in mijn achterhoofd.

Vooral omdat ik niet zo lang geleden zelf een KLIC melding deed en er achter kwam dat bij een KLIC melding van veel partijen een antwoord wordt verwacht, maar niet wordt verkregen. Bovendien is een hoop van wat wel gemeld wordt verouderd. Mijn conclusie is derhalve dat dat systeem wat vanachter een bureau bedacht is gewoon niet klopt. Hoe vaak wordt er bovendien niet iets kapot getrokken door een dragline? Ook wel eens meegemaakt dat er gewoon over een ondergrondse hoogspanningsleiding was heen gebouwd….

Bovendien….niet meer in gebruik? en al die oude zinkers dan? Kan een schip nu ongehinderd ankeren en het anker een beetje meeslepen en het zinkertje meeslepen?

De Wiki nog eens terug gelezen: Er staat ook:

Een zinker is een leiding die een watergang ondergronds kruist.

Deze leiding heeft men dan laten afzinken op of in de waterbodem. Het kan daarbij gaan om een kabel of buisleiding en anders dan veelal gedacht, behoeft deze niet altijd in een afzonderlijke mantelbuis te liggen: een gezinkerde kabel is niets anders dan een afgezonken kabeldeel. Omdat afzinking geen garantie geeft voor de diepteligging van de leiding over langere tijd, wordt deze werkwijze sinds ongeveer het jaar 2000 niet meer toegepast. Bij kleine watergangen zoals poldersloten wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde boogzinker, een gekromde mantelbuis die onder de waterbodem door wordt geperst en waar de leiding in komt te liggen. Bij grote watergangen wordt zogenaamd horizontaal gestuurd boren toegepast. Deze techniek is ontwikkeld vanuit de mijnbouw en maakt gebruik van een boor (de zogenaamde rig) die in plaats van verticaal, zoals bij de exploratie van delfstoffen, onder een zekere verstelbare hoek horizontaal boort.

En dan via Google bij de onvolprezen Joost de Vree (Joost mag het weten) die aangeeft dat er nog steeds zinkers worden gebruikt in situaties waarin boren niet kan. Volgens hem is een zinker een horizontaal stuk (mantel)pijp gevolgd door een naar beneden buigend stuk, recht stuk, en weer een naar boven buigend stuk en uiteindelijk een recht stuk om verder te gaan.

Ik ben geneigd Joost meer te geloven dan de Wiki-mijnheren en -mevrouwen.

Wat een gezeur op de maandag over een Zinker, maar ik ben het nu wel kwijt;-)

Vaarnaval en Opening Dansacademie

_U1A5513Mozart Boot

_U1A5525Musical Boot

_U1A5518Zuidamerikaanse Boot

I56A5488Hollandse Boot

_U1A5557Haagse Boot

Vaarnaval? Waar heb je het in godsnaam over?

Chris Schram is de man achter De Haagse Willemsvaart.Samen met Annette Wijdom van de Dansacademie Den Haag bedacht hij dat het leuk zou zijn de officiële in gebruik name van een nieuwe ruimte in het Berlage Gebouw door de Dansacademie Den Haag wat aan te kleden met een feestelijke vaartocht. Ongeveer 100 genodigden zouden voor het lintje knippen kunnen inschepen op een van de 4 boten van De Haagse Willemsvaart of de erbij gevraagde The Hague Boat, of Boot Varen Den Haag. Overigens bestaat Willemsvaart inmiddels 6,5 jaar. In bruiloftstermen is dat een Blikken verjaardag en die werd zo ook een beetje gevierd.

Vaarnaval (beter dan varend festival, en neen het is geen carnaval op het water, juist niet, daarom ook niet Carnavaart) als woord werd erbij verzonnen en Chris zou Chris niet zijn als hij er niet al een groot spektakel voor de toekomst in zag. Wat Annet natuurlijk steunt. Vaarnaval moet dus jaarlijks terugkeren. Joris Wijsmuller zou misschien wat subsidie voor het idee kunnen vinden.

Iedere boot werd aangekleed met gekleurde balonnen van feestwinkel Bokstijn en twee aangeklede danseressen van de Dansacademie en kreeg een eigen motto.
De Koning Willem II (eerste foto) werd de Mozartboot en vond ikzelf de meest geslaagde, niet in het minst omdat de beide dametjes het meeste showgevoel in hun ranke lijfjes hadden.
Boot Varen had als thema meegekregen de Musical boot en was naar mijn idee de op een na beste deelnemer door de wijze waarop de strenge non ten tonele werd gevoerd. Het scheelde niet veel, maar ik zag haar in mijn verbeelding (ja, jeugdtrauma van op een nonnenschool zitten) al de genodigden aan hun oren de boot op sleuren.
The Hague Boat had als thema Zuid Amerikaans met een bandje aan boord dat prachtig galmde over de Hooikade, het Smidswater en de Koningsgracht en ook veel support kreeg van toeterende automobilisten. Ook boegbeeld Erika een van de gidsen van De Haagse Willemsvaart zal dat toeteren hebben uitgelokt.
De optocht werd gecompleteerd door de Hollandse boot met niet een maar wel twee Frau Antjes en door een Haagse Boot.
Volgend jaar moeten we maar het stanbeeld van haagse Harry op de Haagse Boot zetten. ik begreep dat dat vordert.

Opening Dansacademie

I56A5577

I56A5578

I56A5579

I56A5580

Na de verrassingsvaart verzamelde iedereen zich op de eerste verdieping van het Berlagegebouw. Daar werd na een paar toespraken – Iets daarvan heb ik op video en zal ik later toevoegen – op originele wijze door 16 mensen tegelijk een lint doorgeknipt.

Fotoverslag

Voor deze gelegenheid was ik niet als schipper ingezet door de Willemsvaart, maar als fotograaf. ook leuk, maar ik ben een beetje te enthousiast te werk gegaan. Het resultaat, meer dan 200 foto’s, kunt u hier zien op mijn Flickr account: Vaarnaval.

“Grachtkamer 1e Klasse” van de Willemsvaart

grachtkamer

Vandaag 28-3-2015 was er de officiële opening Van De “Grachtkamer 1e Klasse” van de Willemsvaart in een mooi oud pand in de Spekstraat 9 Den Haag.
Alweer het 7e seizoen dat de Willemsvaart rondvaarten en boottochten verzorgt in en tussen Den Haag en Scheveningen.

Vele vrijwilligers, belangstellenden, buren en sympathisanten waren aanwezig bij de opening van het Grachtenkantoor. Chris Schram meldde nog even dat er een Speciale actie was omdat het een beetje veel feest is.
Alleen vandaag, morgen en maandag : Boek een grote boot, via de mail met als onderwerp Spekstraat 9. Normaal is dat voor de hele boot 300 euro voor een uur (23 passagiers) – voor een vaart in juli of augustus. Boek en betaal je voor maandagavond 30 maart a.s. dan betaal je geen 300 euro, maar de feestprijs van 150 euro.. Dus mailtje met onderwerp “Spekstraat 9”. Uurtje varen op een van de grote boten boeken voor in juli of augustus. Je krijgt dan een factuur. Betaal je deze voor Maandag a.s. dan kost het 150 ipv 300 euro. info@willemsvaart.nl http://www.willemsvaart.nl/index.htm

_DSC1834

_DSC1836

_DSC1857

_DSC1785a

%d bloggers liken dit: