Gevelsteen A. Kerdijk aan onderhoud toe

Het is alweer een tijdje geleden dat Paul van Nieuwkerk mij een foto van een gevelsteen stuurde met de vraag of ik deze al eens gefotografeerd had en of ik wist wie erop afgebeeld werd.
Ik moest de vraag met nee beantwoorden. Later stuurde hij mij een mail met de naam van de persoon.

Het bleek om oud-politicus Arnold Kerdijk te gaan. Ik had nog nooit van de man gehoord en ik ging zelf, na een foto gemaakt te hebben, op onderzoek uit.

reliëf gevelsteen naar Jan Veth gemaakte lithografie

Arnold Kerdijk was een sociaal-liberale politicus, oprichter en voorstander van het uit Engeland overgewaaide systeem van coöperatieve ondernemingen.
Haagse voorbeelden zijn Eigen Hulp, coöperatief ziekenfonds De Volharding enz.
De bekende vakantiekolonies van vroeger als onder meer de Haagse Bleekneusjes werden mede door toedoen van A. Kerdijk opgericht.
Er werden in die tijd ook bakkerijen opgestart. Één van die bakkerijen was Broodfabriek De Toekomst in de Van Goghstraat in Den Haag.

voormalige Broodfabriek De Toekomst, met gevelsteen

Het oprichten van deze broodfabriek werd financieel mogelijk gemaakt door bemoeienis van A. Kerdijk.
Boven de ingang van de voormalige broodfabriek is een reliëf geplaatst met een portret van hem, naar een door Jan Veth gemaakte lithografie.

lithografie Jan Veth
Amster Boek- en Steendrukkerij

Helaas verkeert de steen in slechte staat: er brokkelen stukjes af en er zijn scheuren in ontstaan. Het zou de Gemeente Den Haag sieren als deze steen wordt gerestaureerd en in oude glorie wordt hersteld.

Ook in deze tijd speelt Kerdijk nog een rol, sinds enige jaren is er de Kerdijk lezing.
Cohen, Pechtold, Buma, Rutte en in 2019 was het Rob Jetten die de 5e lezing gaf.

bronnen en meer info:

Stichting Kerdijk

wikipedia

canonsociaalwerk

Mijnheer Cohen – YOLO is Geen Excuus voor Stom Gedrag!

Stop using Yolo as an Excuse Mijnheer Cohen!

Geachte Mijheer Cohen,

Misschien was het beter geweest om een klein deeltje van het meer dan vorstelijk honorarium voor uw bijdrage aan het rapport van de Commissie ProjexX Haren – met, jawel, 681 bladzijden totaal – te besteden aan een eenvoudig T-Shirtje waarmee u wat duidelijker had kunnen maken dat YOLO geen enkel excuus is voor stom gedrag.

Op zijn Engels:

Stop Using Yolo as an Excuse to act Stupid!

Wellicht had u dan wat duidelijker zichtbaar stelling kunnen nemen tegen het stomme gedrag van de meute in Haren.

Het T-Shirt is hier te koop.

Mijn dank voor de kop en de photoshop Job gaat naar Roel Wijnants.

Yolo! – Haren!

Haren Hoofdrapport

Vooraf

Voordat ik er verder induik en meer commentaar lever en anderen wellicht commentaar willen leveren, heb ik de links naar de rapporten hier gezet. Na wat froebelen staat het hoofdrapport nu ook hierop onze site[ed: maar niet compleet].

Ik vond het hoofdrapport en de deelrapporten op de site van de Universiteit Twente:

  1. Commissie ProjectX Haren – Hoofdrapport, 55 blz.,
  2. Commissie ProjectX Haren – Deelrapport 1- Geen Feestje, 223 blz.,
  3. Commissie ProjectX Haren – Deelrapport 2 – De Weg naar Haren, 147 blz., en
  4. Commissie ProjectX Haren – Deelrapport 3 – Hoe Dionysos in Haren Verscheen maar liefst 256 blz.

maar je weet nooit hoe lang ze er blijven staan….dus als ik wat meer tijd heb om verder te froebelen zet ik de deelrapporten hier erbij.

Yolo! You Only Live Once

Job Cohen heeft, denk ik, het nieuwe woord van 2013 geïntroduceerd, althans de door hem voorgezeten Commissie ProjectX Haren.

Zelf had hij het van zijn vader geleerd die het in het Duits aldus verwoordde als quote van Goethe in het P & W fragment Zie minuut 6:

Und Ihr könnt sagen Ihr seit dabei gewezen

Maar volgens de student communicatie die ook in de commissie zat was dat niet van deze tijd dus die heeft via Wiki uitgevonden dat de kreet van deze tijd Yolo moet zijn….

Mijn Drie Eerste Indrukken

  1. Het Popi Jopi gebruik van Yolo past hier geenszins.
  2. Job kreeg € 35,000,- voor dit klusje (bron Volkskrant) das veul!
  3. Cohen en Facebook zijn bijna net zo ver van elkaar verwijderd als Willem Drees en de iPhone“. Quote uit De Afgang van Job

Beide laatste indrukken dankzij Madbello’s FacebookPage.

Update 1 (11 maart)

Ik was weer wat te haastig. Ik dacht dat ons kopietje volledig was. Niet dus. Ik
freubel nog wat door.

%d bloggers liken dit: