Mijnheer Cohen – YOLO is Geen Excuus voor Stom Gedrag!

Stop using Yolo as an Excuse Mijnheer Cohen!

Geachte Mijheer Cohen,

Misschien was het beter geweest om een klein deeltje van het meer dan vorstelijk honorarium voor uw bijdrage aan het rapport van de Commissie ProjexX Haren – met, jawel, 681 bladzijden totaal – te besteden aan een eenvoudig T-Shirtje waarmee u wat duidelijker had kunnen maken dat YOLO geen enkel excuus is voor stom gedrag.

Op zijn Engels:

Stop Using Yolo as an Excuse to act Stupid!

Wellicht had u dan wat duidelijker zichtbaar stelling kunnen nemen tegen het stomme gedrag van de meute in Haren.

Het T-Shirt is hier te koop.

Mijn dank voor de kop en de photoshop Job gaat naar Roel Wijnants.

Yolo! – Haren!

Haren Hoofdrapport

Vooraf

Voordat ik er verder induik en meer commentaar lever en anderen wellicht commentaar willen leveren, heb ik de links naar de rapporten hier gezet. Na wat froebelen staat het hoofdrapport nu ook hierop onze site[ed: maar niet compleet].

Ik vond het hoofdrapport en de deelrapporten op de site van de Universiteit Twente:

  1. Commissie ProjectX Haren – Hoofdrapport, 55 blz.,
  2. Commissie ProjectX Haren – Deelrapport 1- Geen Feestje, 223 blz.,
  3. Commissie ProjectX Haren – Deelrapport 2 – De Weg naar Haren, 147 blz., en
  4. Commissie ProjectX Haren – Deelrapport 3 – Hoe Dionysos in Haren Verscheen maar liefst 256 blz.

maar je weet nooit hoe lang ze er blijven staan….dus als ik wat meer tijd heb om verder te froebelen zet ik de deelrapporten hier erbij.

Yolo! You Only Live Once

Job Cohen heeft, denk ik, het nieuwe woord van 2013 geïntroduceerd, althans de door hem voorgezeten Commissie ProjectX Haren.

Zelf had hij het van zijn vader geleerd die het in het Duits aldus verwoordde als quote van Goethe in het P & W fragment Zie minuut 6:

Und Ihr könnt sagen Ihr seit dabei gewezen

Maar volgens de student communicatie die ook in de commissie zat was dat niet van deze tijd dus die heeft via Wiki uitgevonden dat de kreet van deze tijd Yolo moet zijn….

Mijn Drie Eerste Indrukken

  1. Het Popi Jopi gebruik van Yolo past hier geenszins.
  2. Job kreeg € 35,000,- voor dit klusje (bron Volkskrant) das veul!
  3. Cohen en Facebook zijn bijna net zo ver van elkaar verwijderd als Willem Drees en de iPhone“. Quote uit De Afgang van Job

Beide laatste indrukken dankzij Madbello’s FacebookPage.

Update 1 (11 maart)

Ik was weer wat te haastig. Ik dacht dat ons kopietje volledig was. Niet dus. Ik
freubel nog wat door.

%d bloggers liken dit: