Moslimwereld opgeroepen godvrezend te zijn

Internationale leider veroordeelt moslimleiders en geestelijken voor het misleiden van de Islamitische wereld.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad veroordeelt ook de nieuwste anti-Islam film en zegt dat Moslims vreedzaam moeten reageren en zegeningen moeten aanroepen (Durood) voor de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (kalief), Zijne Heiligheid, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, heeft zijn eerste vrijdagpreek in Ramadan van dit jaar aangewend om de Moslimwereld op te roepen om godvrezend te zijn.

moskee

Sprekend vanuit de Baitul Futuh Moskee in Londen, op 4 juli 2014, zei de Khalifa dat het een bron was van grote treurnis dat de meerderheid van de Moslimleiders en religieuze leiders zich niet houden aan de morele normen van de Islam. In plaats daarvan worden ze verteerd door politieke motieven en een verlangen naar macht. Zijne Heiligheid zei dat het geen nut heeft om te vasten als het niet gepaard gaat met godvrezendheid en vroomheid.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Zijne Heiligheid veroordeelde de zogenaamde Moslimleiders en geestelijken die de Moslimjongeren oproepen om te vechten in oorlogen en  hen volledig misleiden door te beweren dat ze daardoor hun religieuze plicht van Jihad vervullen.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Moslimleiders en de zogenaamde geestelijken zijn niet deugdzaam of godvrezend en als gevolg hiervan worden degenen die onder hun invloed zijn volledig misleid. De geestelijken duwen jonge mensen, die niet beter weten, in de richting van het kwaad en wreedheid door valselijk te beweren dat het hen zal leiden naar God.”

Zijne Heiligheid vervolgde:

“Niemand instrueert zulke jongeren of de grotere moslim gemeenschap dat zulke wreedheid noch rechtvaardig noch juist is. Wat ze doen is geen Jihad, omdat moorden en bloedvergieten u alleen kan verwijderen van God.”

De Khalifa zei dat moord, wreedheid en alle vormen van onrechtvaardigheid volledig in strijd zijn met de leerstellingen van de Islam. Hij zei dat God Almachtig het Khilafat nooit aan zulke groepen zou geven.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Zou Allah ooit toestaan dat zulke slechte mensen het Khilafat vestigen om Zijn vertegenwoordigers te zijn op aarde? Zou God, Die de Genadevolle God is, de tirannen en de wrede mensen ooit helpen? Nooit! 

Zou die God Die de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) als genade voor de mensheid heeft gezonden, toestaan dat wreedheid op de aarde zich vestigt in de naam van zijn gezegende profeet? Nooit!”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei dat in dit tijdperk er slechts één echte Khilafat is en dat is het Khilafat dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap leidt. Het is hetzelfde Khilafat dat door de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) was voorspeld tijdens zijn leven.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Volgens de voorspellingen van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) zal het ware Khilafat in dit tijdperk het Khilafat zijn dat de Beloofde Messias opvolgt en dat met de hulp en steun van Allah is gevestigd. Afgezien van dit ware Khilafat is elke andere aanspraak op Khilafat vals. En zulke aanspraken worden alleen gemaakt ten behoeve van het verkrijgen van wereldlijke macht of om ten onrechte regeringen over te nemen in de naam van religie.”

Zijne Heiligheid zei dat er maar één manier is voor de Moslimwereld om uit de huidige toestand van wanhoop en conflict te komen  en dat is door het aanvaarden van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als de Beloofde Messias en Imam Mahdi.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Als de Moslimgemeenschap in plaats van tegenstand te bieden aan de Beloofde Messias, samenwerkt om elkaar te helpen en zijn missie voort te zetten, dan zal de onrust die er bestaat tussen de Moslims in elke Moslimland ophouden te bestaan. De wanorde, strijd en gevechten onder elkaar om de macht zullen veranderen in liefde en harmonie.”

Zijne Heiligheid wendde zijn preek ook aan om een anti-Islamitische animatiefilm te veroordelen die gepland is om gelijktijdig in de Verenigde Staten en in Duitsland te worden vrijgegeven. Hij zei dat Ahmadi Moslims op een gezagsgetrouwe en vreedzame wijze zullen reageren op deze provocatie. Hij voegde daaraan toe dat Ahmadi Moslims regelmatig zegeningen moeten aanroepen (Durood) voor de Heilige Profeet (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).

9 gedachten over “Moslimwereld opgeroepen godvrezend te zijn”

 1. Al die imams, pastoors, dominees, goeroes en ga zo maar door pretenderen een rechtstreeks lijntje met god, Allah of hoe je het of hem ook noemen wilt te hebben. Ze hebben profeten, die hun waarheden, die ze verkondigen rechtstreeks van boven krijgen. Ik ga het liefste af op wat ik beleef. Voor mij is het leven een groot mysterie, waarvan hoe ik ook mijn best doe niks van begrijp. Ik ben er echter wel van overtuigd, dat het heel wat verder gaat dan wij in onze stoutste dromen maar zouden kunnen bevroeden. Vandaar dat religies mij niets zeggen. Ik maak er dan ook tijdens mijn zoektocht in het leven geen enkel gebruik van. Er komt alleen maar oorlog van. Ik houd me aan de uitspraak van mijn vader, die overigens niet van hemzelf is, maar die hij wel veelvuldig gebruikte.
  “GELOOF IS OPIUM VOOR HET VOLK”

  1. Meneer Artodidart,

   U bent vrij om uw eigen belevenis te volgen. Als u een goed hart bezit, zullen uw eigen belevenissen u en uw omgeving naar goedheid leiden. Maar, vergeet niet dat er verschillende mensen zijn met verschillende karakters en gedachten. Degenen met een zieke geest zullen de verkeerde kant opgaan, omdat belevenissen ten opzichte van het levensdoel, zonder religie, vaak geen richting hebben en geen duidelijke doel. In het verleden is het voorgekomen dat men op zoek ging naar zijn levensdoel door eigen belevingen te volgen. Dit heeft er toe geleidt dat er bewegingen ontstonden zoals satanisme, vampirisme, hippiecultuur enz. Men is niet in staat om zichzelf naar een hoger stadium te verheffen en het levensdoel te ontdekken.

   Religie wordt geheel onterecht geassocieerd met oorlog. In feite is het niet de religie die oorlog veroorzaakt, maar de mens die religie misbruikt om politieke belangen of eigen belangen na te jagen. Door de religie te interpreteren naar iemands eigen egocentrische belangen kan de onwetende massa’s, de aanhang, beïnvloed worden. Als een bestuurder opzettelijk iemand aanrijdt, dan is het de schuld van de bestuurder en niet van de auto. Op dezelfde wijze is oorlog soms de schuld van mensen die religie misbruiken en niet van de religie zelf. Sterker nog, het is een gebrek aan religie. Als wij terugblikken in de geschiedenis en objectief onderzoek doen, dan zien wij dat de meeste oorlogen in wezen niets met religie te maken hadden. Religie heeft er juist naar toe geleidt dat zoiets als de renaissance ontstond in Europa, wat uiteindelijk de grondslag vormde van het moderne Europa die wij nu kennen en waarin wij nu leven en van onze vrijheden genieten.

   Met vriendelijke groet.

  2. De gezegde ‘geloof is de opium voor het volk’ is een uitspraak dat afkomstig is van het communisme. Dit was de zienswijze van Karl Marx destijds.

   Wijlen Hazrat Mirza Tahir Ahmad zei dat het een kenmerk van het communisme was om religie te verbannen, om zo de macht naar haarzelf toe te trekken.

   Het probleem van Karl Marx was dat hij niet geloofde in God en onvoldoende studie had gedaan ten aanzien van religie. Als we nu naar de wereld kijken, dan zien we dat er geen land meer bestaat dat zichzelf communistisch kan noemen, terwijl religie en de Islam in het bijzonder in alle landen sterk aanwezig is. Juist doordat religie sinds mensenheugenis aanwezig is en de beproevingen van de tijd heeft doorstaan, is het niet wijs om het bestaan van God te ontkennen. Want indien dit het werk van de mens zou zijn, dan zou religie allang verdwenen zijn uit het wereldtoneel.

 2. Een belangrijke boodschap in een cruciale tijd! Noemenswaardig is dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap sinds haar 125-jarige bestaan elke vorm van extremisme consistent heeft veroordeeld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: