Moslimwereld opgeroepen godvrezend te zijn

Internationale leider veroordeelt moslimleiders en geestelijken voor het misleiden van de Islamitische wereld.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad veroordeelt ook de nieuwste anti-Islam film en zegt dat Moslims vreedzaam moeten reageren en zegeningen moeten aanroepen (Durood) voor de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (kalief), Zijne Heiligheid, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, heeft zijn eerste vrijdagpreek in Ramadan van dit jaar aangewend om de Moslimwereld op te roepen om godvrezend te zijn.

moskee

Sprekend vanuit de Baitul Futuh Moskee in Londen, op 4 juli 2014, zei de Khalifa dat het een bron was van grote treurnis dat de meerderheid van de Moslimleiders en religieuze leiders zich niet houden aan de morele normen van de Islam. In plaats daarvan worden ze verteerd door politieke motieven en een verlangen naar macht. Zijne Heiligheid zei dat het geen nut heeft om te vasten als het niet gepaard gaat met godvrezendheid en vroomheid.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Zijne Heiligheid veroordeelde de zogenaamde Moslimleiders en geestelijken die de Moslimjongeren oproepen om te vechten in oorlogen en  hen volledig misleiden door te beweren dat ze daardoor hun religieuze plicht van Jihad vervullen.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Moslimleiders en de zogenaamde geestelijken zijn niet deugdzaam of godvrezend en als gevolg hiervan worden degenen die onder hun invloed zijn volledig misleid. De geestelijken duwen jonge mensen, die niet beter weten, in de richting van het kwaad en wreedheid door valselijk te beweren dat het hen zal leiden naar God.”

Zijne Heiligheid vervolgde:

“Niemand instrueert zulke jongeren of de grotere moslim gemeenschap dat zulke wreedheid noch rechtvaardig noch juist is. Wat ze doen is geen Jihad, omdat moorden en bloedvergieten u alleen kan verwijderen van God.”

De Khalifa zei dat moord, wreedheid en alle vormen van onrechtvaardigheid volledig in strijd zijn met de leerstellingen van de Islam. Hij zei dat God Almachtig het Khilafat nooit aan zulke groepen zou geven.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Zou Allah ooit toestaan dat zulke slechte mensen het Khilafat vestigen om Zijn vertegenwoordigers te zijn op aarde? Zou God, Die de Genadevolle God is, de tirannen en de wrede mensen ooit helpen? Nooit! 

Zou die God Die de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) als genade voor de mensheid heeft gezonden, toestaan dat wreedheid op de aarde zich vestigt in de naam van zijn gezegende profeet? Nooit!”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei dat in dit tijdperk er slechts één echte Khilafat is en dat is het Khilafat dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap leidt. Het is hetzelfde Khilafat dat door de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) was voorspeld tijdens zijn leven.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Volgens de voorspellingen van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) zal het ware Khilafat in dit tijdperk het Khilafat zijn dat de Beloofde Messias opvolgt en dat met de hulp en steun van Allah is gevestigd. Afgezien van dit ware Khilafat is elke andere aanspraak op Khilafat vals. En zulke aanspraken worden alleen gemaakt ten behoeve van het verkrijgen van wereldlijke macht of om ten onrechte regeringen over te nemen in de naam van religie.”

Zijne Heiligheid zei dat er maar één manier is voor de Moslimwereld om uit de huidige toestand van wanhoop en conflict te komen  en dat is door het aanvaarden van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als de Beloofde Messias en Imam Mahdi.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Als de Moslimgemeenschap in plaats van tegenstand te bieden aan de Beloofde Messias, samenwerkt om elkaar te helpen en zijn missie voort te zetten, dan zal de onrust die er bestaat tussen de Moslims in elke Moslimland ophouden te bestaan. De wanorde, strijd en gevechten onder elkaar om de macht zullen veranderen in liefde en harmonie.”

Zijne Heiligheid wendde zijn preek ook aan om een anti-Islamitische animatiefilm te veroordelen die gepland is om gelijktijdig in de Verenigde Staten en in Duitsland te worden vrijgegeven. Hij zei dat Ahmadi Moslims op een gezagsgetrouwe en vreedzame wijze zullen reageren op deze provocatie. Hij voegde daaraan toe dat Ahmadi Moslims regelmatig zegeningen moeten aanroepen (Durood) voor de Heilige Profeet (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).

%d bloggers liken dit: