De rol en het gevaar van extreem-rechts bij het anti ISIS protest

 De door ‘Pro Patria’ georganiseerde anti-ISIS demonstratie die afgelopen zondag plaatsvond in Den Haag, werd in werkelijkheid geleid door bekende rechts extremisten van Identitair Verzet (ID-Verzet), Autonoom Nationaal Socialisten Nederland en de Nederlandse Volks-Unie. In dit artikel wordt belicht wat de rol van deze extremisten was, welke kwalijke dynamiek er ontstaat wanneer extreem rechts als ogenschijnlijk brave burgers te werk gaan en wie er nu precies waren.

In aanloop naar het protest van Pro Patria leek de anti ISIS demonstratie georganiseerd door bezorgde burgers. Op de dag van de demonstratie bleek echter dat de demonstratie werd georganiseerd door bekende rechts extremisten en neonazi’s. Ook tijdens de demonstratie bleek dat het de demonstranten niet ging om ISIS an sich, maar dat het vooral een anti moslim protest was. Zo werd er bij een theehuis op de Hoefkade erg agressief gereageerd naar mensen die buiten stonden te kijken omdat zij een niet blank/Nederlands uiterlijk hadden. Ook werd de Prinsenvlag meegedragen. Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB.

De Prinsenvlag werd ook mee gedragen. Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB.

Ver kwamen de fascisten en neonazi’s niet met hun demonstratie. Buurtbewoners keerden zich tegen de extreem-rechtse demonstratie en blokkeerden de route halverwege de Hoefkade. In de media worden deze buurtbewoners en hun tegenprotest nu geframed als ISIS aanhangers, echter ontbreekt daarvan elk bewijs en spreken buurtbewoners dit ook met klem tegen.

Neonazi’s en fascisten proberen al langer op allerlei manieren voet aan de grond te krijgen om hun racistische gedachtegoed aan de man te brengen. Waar bijvoorbeeld op 21 september 2013 bij de manifestatie van Geert Wilders in Den Haag een grote groep neonazi’s aanwezig was, en waar rechts-extremisten zich ook bij protesten rondom pedo’s manifesteren, proberen ze het nu door in te spelen op het sentiment dat ISIS-aanhangers wijken als de Haagse Schilderwijk en Transvaal in hun greep zouden hebben. Zij gebruiken de hetze die door de politiek en media in gang zijn gezet voor het verspreiden van hun eigen gedachtegoed waarbij er in Nederland maar bar weinig plaats is voor diversiteit. Dankzij deze demonstratie zijn in de media alle buurtbewoners in de Schilderswijk weggezet als ISIS sympathisanten en is er weer eens sterker vijandsbeeld geschapen naar iedereen toe die er anders uit ziet dan past in het wereldbeeld van extreem rechts. De demonstratie van Pro Patria was een regelrechte provocatie aan de bewoners van de Schilderswijk en Transvaal en daarmee is extreem rechts er weer in geslaagd om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen.

Pro Patria kondigt een nieuwe demonstratie aan voor 20 september. Ook Geert Wilders van de PVV roept op om met duizenden mensen hand in hand met neonazi’s en fascisten te demonstreren. Dat dit een recept is wat op rassenrellen kan uitlopen lijkt hij op de koop toe te nemen. Anti Fascistische Actie (AFA) maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en zal dan ook in actie komen, want niet alleen de bewoners van de Schilderswijk zitten niet te wachten op neonazi’s in hun buurt, maar ook AFA is van mening dat extreem-rechts gedachtegoed en demonstraties zoals die van Pro Patria bestreden moeten worden.

Bij de demonstratie waren vele rechts extremisten aanwezig, maar wie waren er precies aanwezig, en wat hebben zij op hun kerfstok?

Zo werd de pers en politie te woord gestaan door de bekende fascist Paul Peters van het extreem rechtse ID-Verzet. Paul Peters staat bekend om het feit dat hij in de nacht van 29 april 2001 een joodse begraafplaats vernielde samen met enkele andere rechtsextremisten. Ze sloegen grafzerken kapot en schilderden op tientallen andere zerken hakenkruisen en nazi leuzen als ‘Jude Raus’ en ‘Wir sind zuruck’.

De pers en politie te woord gestaan door de bekende fascist Paul Peters

Ook de ordedienst (herkenbaar aan de oranje lintjes om hun arm) waren van de fascistische organisatie ID-Vezet. Zo liepen Dennis de Vies, die in september 2012 in Den Haag werd gearresteerd vanwege het verstoren van de onthulling van een beeld van Nelson Mandela, en Gertrud Bossdorf mee als ordedienst.

Gertrud Bossdorf van het extreem-rechtse Identitair Verzet met ordedienst band om haar arm

Ook de rechts extremistische activist Ben van der Kooi was aanwezig. Hij zat ruim een jaar in voorarrest als verdachte van brandstichting in een moskee en werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Sindsdien laat hij geen kans onbenut om op het internet allerlei soorten aanslagen op moskeeën aan te prijzen en toe te juichen. Daarnaast steekt hij zijn bewondering voor de massamoordenaar Anders Breivik niet onder stoelen of banken.

Ben van der Kooi met Stop islamisering t-shirt

Barry Kluft van Autonoom Nationaal Socialistische Actie werd tijdens de demonstratie aangehouden door de politie omdat hij een mede demonstrant Paul ter Linden (ex PVV Den Haag) aanviel omdat die een Israelische vlag met zich mee droeg. Kluft liep richting ter Linden, schold hem uit voor “kankerjood” en viel hem aan. Barry Kluft was eerder ook betrokken bij het internationale terreurnetwerk Combat 18.

Barry Kluft van Autonoom Nationaal Socialistische Actie

Ook leidend figuur van het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap Johnboy Willemse was aanwezig. Willemse heeft een strafblad wegens zijn gewelddadige politiek gemotiveerde gedrag. Zo probeerde hij in 2001, nadat hij tweemaal de Hitlergroet bracht, een Somalisch gezin met zijn auto aan te rijden. In hetzelfde jaar is Willemse tot twee maal toe betrokken bij mishandeling. Zo was hij in mei 2001 samen met enkele leden van Stormfront Nederland op weg naar een feest. Onderweg mishandelen zij een allochtone man in Boxmeer.

Johnboy Willemse van het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap

Ook Marcel van Velzen liep mee met de demonstratie. Van Velzen is al langer betrokken bij het internationale neonazi netwerk Blood and Honour. Hij was ook betrokken bij de Blood and Honour groep Ulfhednar waar bij invallen vuurwapens werden gevonden.

Marcel van Velzen van het internationale neonazi netwerk Blood and Honour

Tom van den Hoek, die bij veel extreem rechtse demonstraties in binnen en buitenland aanwezig is was er ook. Van den Hoek heeft bijna bij elke neonazi groep wel meegelopen. Hij steekt zijn liefde voor het derde rijk niet onder stoelen of banken. Op 11 mei 2013 liep hij op een herdenking voor SS soldaten op de militaire begraafplaats Ysselstein met een t-shirt met een groot hakenkruis er op.

Tom van den Hoek

Dit overzicht is slechts een kleine greep uit de rechts-extremisten die aanwezig waren.

Dit artikel verscheen eerder op: https://afanl.wordpress.com/2014/08/13/de-rol-en-het-gevaar-van-extreem-rechts-bij-het-anti-isis-protest/

Moslimwereld opgeroepen godvrezend te zijn

Internationale leider veroordeelt moslimleiders en geestelijken voor het misleiden van de Islamitische wereld.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad veroordeelt ook de nieuwste anti-Islam film en zegt dat Moslims vreedzaam moeten reageren en zegeningen moeten aanroepen (Durood) voor de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (kalief), Zijne Heiligheid, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, heeft zijn eerste vrijdagpreek in Ramadan van dit jaar aangewend om de Moslimwereld op te roepen om godvrezend te zijn.

moskee

Sprekend vanuit de Baitul Futuh Moskee in Londen, op 4 juli 2014, zei de Khalifa dat het een bron was van grote treurnis dat de meerderheid van de Moslimleiders en religieuze leiders zich niet houden aan de morele normen van de Islam. In plaats daarvan worden ze verteerd door politieke motieven en een verlangen naar macht. Zijne Heiligheid zei dat het geen nut heeft om te vasten als het niet gepaard gaat met godvrezendheid en vroomheid.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Zijne Heiligheid veroordeelde de zogenaamde Moslimleiders en geestelijken die de Moslimjongeren oproepen om te vechten in oorlogen en  hen volledig misleiden door te beweren dat ze daardoor hun religieuze plicht van Jihad vervullen.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Moslimleiders en de zogenaamde geestelijken zijn niet deugdzaam of godvrezend en als gevolg hiervan worden degenen die onder hun invloed zijn volledig misleid. De geestelijken duwen jonge mensen, die niet beter weten, in de richting van het kwaad en wreedheid door valselijk te beweren dat het hen zal leiden naar God.”

Zijne Heiligheid vervolgde:

“Niemand instrueert zulke jongeren of de grotere moslim gemeenschap dat zulke wreedheid noch rechtvaardig noch juist is. Wat ze doen is geen Jihad, omdat moorden en bloedvergieten u alleen kan verwijderen van God.”

De Khalifa zei dat moord, wreedheid en alle vormen van onrechtvaardigheid volledig in strijd zijn met de leerstellingen van de Islam. Hij zei dat God Almachtig het Khilafat nooit aan zulke groepen zou geven.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Zou Allah ooit toestaan dat zulke slechte mensen het Khilafat vestigen om Zijn vertegenwoordigers te zijn op aarde? Zou God, Die de Genadevolle God is, de tirannen en de wrede mensen ooit helpen? Nooit! 

Zou die God Die de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) als genade voor de mensheid heeft gezonden, toestaan dat wreedheid op de aarde zich vestigt in de naam van zijn gezegende profeet? Nooit!”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei dat in dit tijdperk er slechts één echte Khilafat is en dat is het Khilafat dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap leidt. Het is hetzelfde Khilafat dat door de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) was voorspeld tijdens zijn leven.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Volgens de voorspellingen van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) zal het ware Khilafat in dit tijdperk het Khilafat zijn dat de Beloofde Messias opvolgt en dat met de hulp en steun van Allah is gevestigd. Afgezien van dit ware Khilafat is elke andere aanspraak op Khilafat vals. En zulke aanspraken worden alleen gemaakt ten behoeve van het verkrijgen van wereldlijke macht of om ten onrechte regeringen over te nemen in de naam van religie.”

Zijne Heiligheid zei dat er maar één manier is voor de Moslimwereld om uit de huidige toestand van wanhoop en conflict te komen  en dat is door het aanvaarden van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als de Beloofde Messias en Imam Mahdi.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Als de Moslimgemeenschap in plaats van tegenstand te bieden aan de Beloofde Messias, samenwerkt om elkaar te helpen en zijn missie voort te zetten, dan zal de onrust die er bestaat tussen de Moslims in elke Moslimland ophouden te bestaan. De wanorde, strijd en gevechten onder elkaar om de macht zullen veranderen in liefde en harmonie.”

Zijne Heiligheid wendde zijn preek ook aan om een anti-Islamitische animatiefilm te veroordelen die gepland is om gelijktijdig in de Verenigde Staten en in Duitsland te worden vrijgegeven. Hij zei dat Ahmadi Moslims op een gezagsgetrouwe en vreedzame wijze zullen reageren op deze provocatie. Hij voegde daaraan toe dat Ahmadi Moslims regelmatig zegeningen moeten aanroepen (Durood) voor de Heilige Profeet (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).

%d bloggers liken dit: