Deleted: ‘Loverboys en seksslavinnen’

Ik heb mijn artikel ‘Loverboys en sexslavinnen’, een review van een boek van Maria Genova, vernietigd. Het is niet meer via de site te achterhalen, herstellen etc. Maw: in de digitale shredder.

De reden is eenvoudig:
Ik kan zelf niet meer achter de inhoud van zowel het boek als het artikel staan. In mijn ogen is het grotendeels een uiting van een moralisme dat schadelijk is voor de mensenrechten van sekswerkers en dat nu ook in Nederland gebruikt wordt door (met name christelijke) lobbies om inadequate wetsvoorstellen te pushen die de werkomstandigheden van sekswerkers zullen verslechteren in plaats van uitbuiting tegen te gaan.

De wijze waarop de anti-sekswerklobby geëmancipeerde prostituees die zich in het debat mengen probeert weg te zetten is veelzeggend. Het zou je maar gebeuren dat je het alleenrecht op het spreken over een onderwerp ontnomen wordt: door het onderwerp zelf, een onderwerp dat zich niet langer wenst te onderwerpen, maar voor zijn/haar eigen rechten opkomt.

Het criminaliseren van seks met wederzijdse instemming tussen volwassenen  is een schending van mensenrechten.

De bestrijding van misstanden* in een bedrijfstak door die bedrijfstak te bestrijden is geen oplossing. Het onvermogen van Justitie om mensenhandel in de prostitutie aan te pakken mag geen reden zijn voor verdere actieve en passieve stigmatisering van sekswerkers. Het is juist deze stigmatisering die misstanden in de kaart speelt en de relatie tussen justitie en sekswerkers bemoeilijkt. Misstanden komen voort uit stigma en los je niet op met de restrictieve middelen waarmee je ze in het leven hebt gebracht.

Ook het passief bestrijden van prostitutie, door onder andere het misbruiken van zwaar restrictieve APV’s en het hanteren van vergunningsstelsels die monopolieposities van exploitanten in de hand werken, valt hieronder.
In mijn ogen is een overheid die stigmatisering in de hand werkt, een overheid die de schending van mensenrechten bevordert in plaats van dat zij deze tegen gaat.

Ik wens hier niet aan bij te dragen, ook niet met oude artikelen waar ik inmiddels anders over ben gaan denken. Mijn excuses voor deze variant op een boekverbranding.

Edwin IJsman

pssst? geïnteresseerd in het onderwerp? Lees dit maar:
Summary on proposed policy on sex work – Amnesty International

%d bloggers liken dit: