“Geen drempels voor ongedocumenteerden die aangifte willen doen”

Haagse Stadspartij: “Geen drempels voor ongedocumenteerden die aangifte willen doen”

Fatima Faïd, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van de politie voor ongedocumenteerden. Vorige week heeft stichting ‘Vluchtelingen in de knel’ een onderzoek gepubliceerd waarin mogelijkheden worden onderzocht om de toegang tot de politie voor deze groep te verbeteren. Voor ongedocumenteerden ligt de drempel om aangifte te doen of een getuigenisverklaring af te leggen heel hoog, doordat er vanwege hun illegale status een kans bestaat dat zij worden aangehouden wanneer ze bij de politie aankloppen. Ongedocumenteerden maken een klein, maar continu deel uit van de Haagse bevolking en zijn vanwege hun verblijfsstatus en door de drempel om naar de politie te stappen extra kwetsbaar voor uitbuiting, intimidatie en geweld.

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat ook ongedocumenteerden de weg naar de politie weten te vinden wanneer zij hulp nodig hebben. Raadslid Fatima Faïd: “Alle slachtoffers van misdrijven zouden wat de Haagse Stadspartij betreft het recht moeten hebben op vrije toegang tot de politie ongeacht de verblijfstatus. Het is daarnaast ook in het voordeel van de informatievoorziening van de politie, en dus ook van de veiligheid van de stad, dat ongedocumenteerden misdrijven durven melden bij de politie.” In andere grote steden is er al beleidsaandacht voor dit probleem. In Amsterdam-Zuidoost draait momenteel bijvoorbeeld een ‘free in – free out’ pilot waarmee de drempel tot het doen van aangifte of het afleggen van een getuigenisverklaring bij de politie wordt verlaagd. De Haagse Stadspartij wil dat ook het stadsbestuur van Den Haag zich in gaat zetten voor het verbeteren van de toegang tot de politie voor ongedocumenteerden.

Zwarte Piet op de Zilverstraat

Er zijn van die plekken die compleet onaangedaan blijken door de traditionele pietendiscussie die dit jaar weer eens ontbrand is rond de feestdagen. Bij een verjaardagsbezoek aan de Zilverstraat kwam ik hier achter.

zwarte piet op de zilverstraat

Er liepen twee zwarte pieten rond. Enkele bewoners van het pand, vluchtelingen uit Irak, wilden graag met Piet op de foto. Racisme? Ja, daar weten zij inmiddels wel het éen en ander van, geïinstitutionaliseerd racisme ook. Maar het Sinterklaasfeest? Ik vermoed dat iemand wiens geboorteland in de brand staat wel andere zorgen heeft.

Ik zal het bij mijn volgende bezoek eens vragen.

Aloysius College (AC) sluit haar deuren

Tot mijn grote schrik vernam ik gisteren dat eind van dit schooljaar het Aloysius College (AC, mijn vroegere gymnasium) zijn deuren gaat sluiten.
Er wordt gezegd dat financieel wanbeheer en een megalomane leiding hieraan ten grondslag liggen.

Zie Omroep West.
AC
Dit is niet alleen akelig voor de leerlingen, leraren en oud-leerlingen, maar wederom zitten we met een nieuwe uitdaging voor de bestemming van een groot complex, ditmaal van de Rotterdamse katholieke architect Piet Buskens, die ook de (thans) kathedrale kerk aan de Mathenesserlaan in Rotterdam en de kerk OLV ten hemelopneming aan de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg heeft gebouwd.
De laatste 40 jaar transformeerde het AC zich geleidelijk van een wat elitair katholiek jezuïetencollege voor jongens tot een scholengemeenschap van 13 in een dozijn.
Andere (oorspronkelijke) jezuïetencolleges zijn het Ignatiuscollege in Amsterdam (IC), het Canisius College in Nijmegen (CC), het Stanislascollege in Delft (SC) en het Maartenscollege in Haren/Groningen (MC). De namen van deze scholen leven nog steeds voort in grote scholengemeenschappen, veelal met mavo en het CC ook met vmbo.
Van het katholieke karakter van de scholen is weinig meer over.
Van de overigens kenmerkende zware architectuur heb ik niet zo’n hoge pet op. Het is sinds 2011 gemeentelijk monument van dezelfde trant en architectuur als het voormalige Huize Katwijk (internaat) aan de Raamweg, later in gebruik als Ministerie van Justitie en het laatst in gebruik door Europol, eveneens gemeentelijk monument.
Ik vrees dat het steeds moeilijker wordt een geschikte hergebruiksfunctie te vinden, omdat er steeds meer grote gebouwen leeg komen. Het patershuis is in 2008 tot complex ‘Aloysius’ met 30 luxe appartementen verbouwd.

Naar mijn mening moet het centrale ingangsgebouw met trappenhuis, aula en voormalige kapel (met glas-in-loodramen van glazenier Lou Asperslagh) zeker behouden blijven en een hergebruiksbestemming krijgen. Zie Vrienden van Aloysius. Sloop van de onderwijsvleugels met leslokalen en gymzalen, waaronder het zogenoemde Slop met de ruimte ‘Groot Soho’, zou mij minder spijten.

Op het terrein van het AC is het bestemmingsplan Benoordenhout (2013) van toepassing. Het hele terrein is beschermd stadsgezicht. In het BP wordt het AC niet bij de gemeentelijke monumenten genoemd, maar het staat wel degelijk op de gemeentelijke monumentenlijst.
Het terrein heeft in het BP de bestemming ‘Maatschappelijk’.
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bibliotheek;
b. gezondheidszorg;
c. jeugd-/kinder-/buitenschoolse opvang;
d. peuterspeelzalen;
e. onderwijs;
f. openbare dienstverlening;
g. religie;
h. verenigingsleven;
i. zorg en welzijnsinstelling.

De houtstroken hebben de bestemming ‘Groen’.
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groen(voorziening);
b. park;
c. plantsoen;
d., e. en f.: niet relevant.

Het zit er dik in dat voor herbestemming van het terrein een bestemmingsplanwijziging nodig is, ook als alle bebouwing gehandhaafd blijft. Voor huisvesting van een andere school of scholengemeenschap is het complex onpraktisch, zeg maar gedateerd en bewerkelijk.
Of voor eventueel hergebruik als asylzoekerscentrum (AZC) een BP-procedure nodig is, weet ik niet. Overigens verwacht ik dat de Benoordenhout-lobby een AZC niet zal pikken, al was het alleen al uit vrees voor waardedaling van hun huizen.

Verdere links:
Omroep West
Wikipedia

Martin Snuverink

Einde aan strafbaarstelling illegaliteit

Vandaag was in verschillende media te lezen dat de PvdA, na een jaar lang actievoeren van verschillende organisaties, individuen en haar eigen lid Sander Terphuis, gevold door een stevige afstraffing bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen haar steun aan de Strafbaarstelling voor Illegaliteit heeft ingetrokken.

Via de Facebookpagina van Rechtopbestaan en de Twitteraccount van onder andere Sander Terphuis komen wij te weten dat EenVandaag langs is gekomen in de Sacramentskerk aan de Haagse Sportlaan.

Ook is Sander Terphuis er op bezoek gekomen. De sympathieke ex-worstelaar uit Iran met zijn jampotglazen hoorde bij de zeer weinige PvdA’ers die het afgelopen jaar nog geloofwaardig waren als het aankwam op humaniteit en solidariteit.

Deze ontwikkeling is een klein lichtpuntje in voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland. De huidige situatie, waarin vluchtelingen nauwelijks aanspraak kunnen maken op hun mensenrechten, vastgelegd in diverse door ons land ondertekende verdragen, blijft echter onveranderd, blijft ongewijzigd. Sterker nog: een wet die in februari nagenoeg zonder publiciteit door de beide kamers van het parlement geloodsd werd, maakt de razzia in Nederland weer mogelijk:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/02/11/teeven-breidt-mogelijkheden-vreemdelingentoezicht-uit.html

Zonder tussenkomst van de rechter mogen nu woningen doorzocht worden waarvan de poltie vermoed dat er zich ‘illegalen’ bevinden. De enige beperking die de wet geeft, is de mededeling dat ‘geen voorzienbare substantiële schade’ toegebracht mag worden aan de woning of aanwezige voorwerpen’. Hiermee heeft iemand die een ongedocumenteerde vluchteling huisvest nu minder recht op huisvrede dan de gemiddelde crimineel.

 

 

Edwin IJsman

Debat Humanity House: Terug naar Irak?

Voor Irak was 2013 volgens de Verenigde Naties het bloedigste jaar sinds 2008. Ten opzichte van het vorige jaar is het geweld zelfs verdubbeld, met 9000 doden tot gevolg. Het ‘ambtsbericht Irak’ van het Ministerie van Buitenlandse zaken, dat na veel vertraging afgelopen december verscheen, meldt deze toename van sectarisch geweld ook.

Uitgeprocedeerde Irakese vluchtelingen worden in Nederland op straat gezet, waar ze afhankelijk zijn van de hulp van particulieren. Foto: Roel Wijnants

Voor asielzoekers uit Irak en afgewezen asielzoekers die in Nederland verblijven is dit ambtsbericht een belangrijk document. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie gaf eerder aan zijn beleid ten aanzien van asiel en terugkeer pas aan te passen na het verschijnen van dit bericht.

Wat is nou precies de inhoud van het ‘ambtsbericht Irak’?
Wat betekent dit voor de Irakezen die momenteel zonder status in Nederland verblijven?

Onder leiding van buitenlandjournalist Harm Ede Botje, die als moderator optreed, zal een aantal landelijke politici en binnen- en buitenlandse Irakkenners zich komende woensdag buigen in het Humanity House. Aanwezig zullen zijn:

Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid, SP
Tim Noordhof, VluchtelingenWerk Nederland
Joost Hiltermann, Irakspecialist van de International Crisis Group
Muzahim Abdulkarim Mustafa Mufty, eerste secretaris van de Ambassadeur van Irak

Het programma zal ingeleid worden door een van de Iraakse vluchtelingen die sinds januari 2013 in de Haagse Sacramentskerk verblijven.

Edwin IJsman

Praktische informatie

Waar:
Humanity House
Prinsegracht 8
2512 GA Den Haag

Tel: 070 31 000 50
http://www.humanityhouse.org/agenda/terug-naar-irak-en-nu/

Wanneer:
woensdag 22-01-2014
20:00 t/m 21:30

Voertaal: Engels
Café / foyer open: 19:30
Start programma: 20:00
Programma eindigt: 21:30
Toegang: € 6,50

%d bloggers liken dit: