De Kathedraal van de failliete Aardwarmte Den Haag V.o.f.

I56A5680kl

I56A5695kl

I56A5696 kl

I56A5713kl

Wanneer je over de Leyweg naar het zuiden rijdt en het Haga (vroeger Leyenburg) ziekenhuis aan je rechterhand houdt, zie je in de verte een soort kerkje staan. Beetje bruin oranje. Dichterbij is het indrukwekkender en lijkt het meer op een kathedraal. Anderen noemen het een “hooischuur”. Het lijkt een bonk roest, ofwel een gebouw dat modieus van een roestende gevel van Cortenstaal is gemaakt, maar het is eenvoudig met steenrood gecoate stalen roosters bekleed.

Er rijdt een tram omheen, lijn 6 in een echt “rondje om de kerk”. Het valt op hoe stil die tram de bocht neemt. Daar kom ik in een aparte post nog een terug.

Dit is de Aardwarmte installatie die al een tijdje failliet staat te wezen.
Ik lees in gemeentelijk stuk RIS 147315: een voorstel van toenmalig wethouder Marnix Norder

Aan de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening

4 juli 2007

Aanleiding

Op 20 juni 2006 is een convenant gesloten door de gemeente Den Haag, de woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion en de energiebedrijven E.ON Benelux en ENECO Energie om gezamenlijk te onderzoeken of het gebruik van geothermiewarmte voor een collectief warmtenet in Den Haag Zuidwest mogelijk is.
TNO Bouw en Ondergrond (met ondersteuning van de NAM) heeft onderzocht en uitgewerkt dat het mogelijk is om ten behoeve van Den Haag Zuidwest op circa 2.200 meter diepte water van 75 0C aan te
boren. In overleg met de woningcorporaties zijn 3800 woningen geselecteerd, die tussen 2008 en 2011 door hen worden ontwikkeld. Deze nieuwbouwwoningen kunnen op het warmtenet aangesloten worden. Hetproject kan een CO2 besparing ca. 4000 ton/jr. opleveren.

Project

Als uitwerking van het convenant hebben de partijen een businessplan opgesteld. De hele warmteketen van geothermiebron tot en met de woninginstallatie is in dit plan opgenomen. De stuurgroep Geothermie (gemeente Den Haag, woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion en de energiebedrijven E.ON Benelux en ENECO Energie) heeft dit plan op 4 juli 2007 vastgesteld. In dit plan is uitgewerkt dat een boring ergens in de buurt van de Leyweg/Meppelweg, in de noordoostelijke hoek van Den Haag Zuidwest, voldoende winbaar warmwater oplevert.
De ruim 3800 woningen die op dit warmtenet zullen worden aangesloten krijgen allemaal een lage temperatuursverwarmingsysteem. Deze keuze is essentieel om het energierendement van de
geothermiebron zo hoog mogelijk te houden.

Organisatie

Voor de realisatie van het project zal een juridische entiteit worden opgericht. Aangezien de convenantpartners gezamenlijk in dit project willen investeren en de risico’s willen delen is het voornemen hiervoor een CV (Commanditaire Vennootschap Geothermie) als juridische entiteit op te richten. Samenwerking in een CV heeft te maken met het maximaal benutten van fiscale mogelijkheden en het minimaliseren van risico’s aangesproken te worden op staatssteun.
De uitwerking van de CV wordt op een later tijdstip aan de raad aangeboden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken waarbij de gebruikelijke procedure voor de oprichting van een CV wordt gevolgd.
Conform de concernrichtlijn registratie deelname in pps-constructies doorlopen de voorstellen de volgende procedure:

  • ontwerpbesluit college
  • mededeling aan de raad, waarin de raad de gelegenheid wordt geboden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken
  • definitief besluit college
  • goedkeuring Provincie.

Financiën

De gemeentelijke deelname in dit gezamenlijke project vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke doelstelling te streven naar een CO2 neutrale stad. De totale kosten van het project zijn begroot op € 46 mln. bij een rendement van 6%.
Op basis van het verloop van kosten en inkomsten is berekend, dat een eigen vermogen van circa € 15 mln. gewenst zou zijn om het project te financieren. Per partner dus circa € 2,5 mln. Dit hoeft geen aandelenkapitaal te zijn, het mag ook een risicodragende lening zijn of een garantie – een en ander overigens wel in overleg met de partners in verband met het nader uitwerken van de overeenkomst en de statuten van de CV. Het geld is nodig voor de aanleg van het totale energiesysteem en de gemeente wordt voor 1/6 deel eigenaar hiervan. De waarde van de investering zal ontegenzeggelijk gedurende de looptijd fluctueren, maar naar mening van de deelnemers is voldoende waarschijnlijk (denk aan deelnemingen in nutsbedrijven), dat de investering op termijn minimaal terugkomt.
Met vriendelijke groet,
de wethouder van Bouwen en Wonen,
Marnix Norder

De Cv werd een Vennootschap onder Firma, oftewel V.o.f. en de 6 partners hebben daarin ieder 2,4 miljoen Euro ingebracht. De warmte centrale werd geboord en gebouwd. Het gaat erom dat er op circa 2 km diepte een plas warm water wordt aangeboord die kan worden opgepompt, door een warmtewisselaar gehaald en weer teruggepompt om bijvoorbeeld aardschokken te voorkomen zoals bij de gaswinning in Groningen.

Prins Willem Alexander heeft de centrale in gebruik gesteld op donderdag 7 juni 2012. Dit gebeurt in het bijzijn van Rabin Baldewsingh, loco burgemeester van Den Haag, vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen en overige genodigden. Met het officiële startsein werden de eerste driehonderd woningen in Nederland aangesloten op diepe aardwarmte.

Toen gebeurde er een tijd niets. De woningbouwcorporaties trokken zich als eersten terug. Vervolgens is er onderhandeld over de wijze van terugtrekken en het eventueel voortzetten van de Vof door de gemeente met alleen E.ON Benelux en ENECO Energie. Maar ook dat liep op niets uit en vervolgens hebben de Gemeente en de Energiebedrijven het faillissement aangevraagd.

Van wat ik er vluchtig over heb gelezen zijn er mogelijk twee oorzaken: De eerste is dat de Woningbouwcorporaties niet de geplande nieuwbouw hebben gerealiseerd en de tweede dat de bron minder presteert dan verwacht. Ik meen ergens gelezen te hebben 10 % ipv 100 %.

Ik ga me verder inlezen en u erover berichten. Vooral omdat ik mij geërgerd heb aan twee blatende dames van de VVD en van de PVV die onlangs beiden voor de camera’s van Omroep West beweerden dat de stekker er maar uit getrokken moet worden en vooral geen geld meer aan deze wat ze noemen “waanzin” te bestede. Mijn idee is echter: “Er zit al zoveel miljoen gemeenschapsgeld in, waarom niet eens terdege bekijken of er toch niet emplooi voor het apparaat is?”

Wordt vervolgd.

Auteur: Happy Hotelier

Retired hotelier. Active blogger at HappyHotelier.com, Weekendhotel.blog ChairBlog.eu Haagspraak.nl and other blogs

7 gedachten over “De Kathedraal van de failliete Aardwarmte Den Haag V.o.f.”

  1. Veel Haagse huizen zijn inmiddels voorzien van Aardwarmtesystemen echter met vele problemen zoals in Spoorwijk en Transvaalwijk. Mogelijk dat dit een onoverkomelijke “hobbel” is voor de verantwoordelijke woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion ??

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: