Gespot: Schavuit van Oranje 2

Sinds een paar jaar ben ik verslingerd aan  een dagje foto’s maken van een elite gebeuren in Italie. De Mille Miglia.
Ieder jaar in mei (vanwege covid vorig jaar in oktober en dit jaar in Juni) wordt de re enactment van de legendarische Italiaanse wegrace van Brescia in het noorden tot Rome en weer terug, over een afstand van 1,000 mijl , gehouden. De hedendaagse versie duurt 4 dagen. Het is een “Tijdrit” in plaats van een race van en naar Rome. Dat wil zeggen dat de deelnemers exact de opgegeven kilometers binnen de opgegeven tijd moeten rijden. Seconden te vroeg of te laat leveren strafpunten op.  Degene met de minste strafpunten is overwinnaar. Bernhard fungeert hier als bijrijder met de stopwatch in de hand.

De opname maakte ik gisterenmiddag in Monza vlak na een stempelpost en vlak voor een tijdcontrole achter mijn rug. Stapvoets rijdend op de seconde deze afstand afleggen en een mooie gelegenheid voor serietjes foto’s biedend. Bernhard maakt al jaren deel uit van een groot aantal Nederlanders dat aan dit evenement deelneemt. Kostbare zaak hoor!

Berhard van Oranje Nassau staat als bestuurder ingeschreven van deze Arnolt Bristol Bertone. De Amerikaans zakenman Arnolt bestelde begin jaren 50 200 chasis van de Bristol 404 bij de Bristol Fabriek in het Verenigd Koninkrijk (Nog bebaseerd op de BMW 328 waarop de Bristol modellen 400, 401, 402 en 403 meer leken doordat ze ook een BMW achtige grille hadden). Arnolt liet Bertone daarop een carrosserie zetten en verkocht het geheel in de VS. Deze combinatie is dus vrij zeldzaam en niet goedkoop.

Dit jaar heb ik voor het eerst de motordrive van mijn camera gebruikt. Normaaal  ben ik daar niet zo’n voorstander van maar met het meetrekken van de camera met een voorbij rijdende auto krijg je toch wat betere resultaten.

Een biograaf van Opa Bernhard noemde die al Schavuit. Wel, alleen al door zijn brillen treedt Bernhard Jr in Opa’s voetsporen (laat staan door zijn streken)

Anna Blaman een lesbische schrijfster

Kreeg  onlangs de  de vraag voorgelegd of ik het Anna Blaman plein wist. Ik kon dat bevestigend antwoorden want ik heb een aantal jaren als fotograaf voor de Haagse Hopjes op diverse pleinen in Transvaal foto’s gemaakt waaronder ook het Blamanplein. Toen kwam de vraag of ik wist dat ze een lesbische schrijfster was want dat stond op het straatnaambord vermeld. Ik kon dat niet geloven want seksuele voorkeur of geloof werd zover ik weet nooit vermeld.Dus de volgende morgen ik op de fiets naar het Anna Blamanplein en zag tot mijn verbazing idd de vermelding.
 Anna Blaman,pseudoniem van Johanna Petronella Vrugt ,(1905-1960), Lesbisch schrijfster

kan mij niet herinneren dat ik ooit iets gelezen of gehoord heb dat de geaardheid van een persoon vermeld werd op een straatnaambord.
Op Wikipedia is informatie over de schrijfster te vinden oa iets over haar pseudoniem dat misschien een afkorting van “Ben Liever Als MAN.Anna Blaman koos ervoor haar pseudoniem niet te verklaren.

Is het bij Gemeente Den Haag bekend dat deze aanduiding vermeld staat op het straatnaambord en blijft dit, wordt de seksuele voorkeur in de toekomst vaker vermeld op straatnaamborden ?

 Meer info op https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Blaman 

Met dank voor de tip Paul van Nieuwkerk. Het Anna Blamanplein is op het terrein van de vroegere Groente en Fruitveiling achter de Marktweg.

Habtamu haalde het

Met veel genoegen heb ik gezien dat Habtamu, of, zoals ik hem gedoopt heb Happy, de Hoop een zetel behaald heeft voor de PVDA in de Tweede Kamer. Vanmorgen zag ik hem in de ontbijtshow op WNL en bedacht ik mij dat ik hier nog niet eens bericht had dat hij verkozen is.

Op 31 maart, de dag dat ze werden ingezworen heb ik nog wel voor de Tweede Kamer staan posten om een glimp van hem op te vangen en een eigen foto van hem te maken, maar hij kwam ineens uit een onverwachte hoek opduiken omringd door een paar PVDA Paladijnen en had ik mijn camera net niet snel genoeg in de aanslag.

Wel heb ik hier en daar wat foto’s verzameld: Foto 1 zijn beëdiging. Foto 2 het Friese Pompeblêd dat hij trots voor de gelegenheid in zijn knoopsgat had gestoken. Foto 3 de eerdere kennismaking met de Tweede Kamer van de nieuwe Kamerleden (Hoe noem je dat (Brug) Kamersmurfen? of Kamernewbies? Kamerfoeten?)  Daaronder een paar foto’s uit zijn campagne en van de stem die hij zelf had uitgebracht.

Vanmorgen in de ontbijtshow mocht hij vertellen dat de vier Noordelijke Provincies willen bijdragen om plek voor 250.ooo nieuwe woningen te creëren,maar wel op voorwaarde dat er dan wat extra treinverbindingen naar het Hoorden komen. Ook Habtamu zou het prettig vinden in een uur naar Den Haag te treinen in plaats van de nu 2 uur.

Er is iets met mijn Geheugen!

Vlak na de benoeming van Vera Bergkamp gaf Herman Tjeenk Willink een volgens mij  = haastig-georganiseerde-want-nauwelijks-bezochte persconferentie = waarin hij aankondigde dat hij echt met zijn verkenning aan de slag ging en hoe hij het varkentje dacht te wassen. Twee tongue in cheek uitspraken blijven mij bij:

Merkwaardig dat ze bij een 79 jarige uitkomen om de zaak vlot te trekken

Er is iets merkwaardigs met mijn geheugen: Onbelangrijke zaken herinner ik me feilloos, maar belangrijke zaken vergeet ik. Daar moeten anderen mij vaak aan helpen herinneren…..

Ik ben benieuwd…

Vera Bergkamp Nieuwe Voorzitter Tweede Kamer

Gisteren heb ik aandachtig naar de live uitzending zitten kijken waarin de Tweede Kamer de kandidatuur van 3 gegadigden voor het voorzitterschap besprak en waarin de drie kandidaten zichzelf presenteerden. 

Weer een marathonzitting die naar mijn idee in de omgekeerde en dus verkeerde volgorde werd gehouden. Eerst 17 fractievoorzitters en vervolgens pas de kandidaten met een presentatie over zichzelf en  gelijk een antwoord op de vragen die al die Fractievoorzitters hadden gesteld. Iemand had ze geteld en kwam tot 250 …

Waarom niet eerst de kandidaten de gelegenheid te geven zichzelf te introduceren met een maximale spreektijd van zeg 15 of 20 minuten per kandidaat en dan de kamer met ook een maximale spreektijd van zeg 5 @ 7 minuten per fractie?  …niet voor niets kennen wij ook het uit het Duits komende gezegde: “In de beperking toont zich de Meester”

Daarbij was ik zelf vooral geïnteresseerd in de presentatie van Vera Bergkamp (D66). Die vond ik heel goed, duidelijk en correct, maar ook veel te lang. Wel gaf ze naar mijn idee duidelijk aan dat ze veranderingen wil en aanbevelingen van de Commissies Van der Staaij en Boskamp wil overnemen. Naast haar presentatie verbleekten de presentaties van Arib en van Boskamp. Boskamp leek zich al min of meer op voorhand neergelegd te hebben bij een nederlaag en Arib hield het kort, duidelijk niet gewend zichzelf goed te verkopen, maakte een naar mijn mening interessante opmerking dat ze helemaal niet van mening is dat de Rol van de Tweede Kamer langzamer zeker wordt uitgehold, het tegendeel vindt ze, ook als ze de rol van de Tweede Kamer vergelijkt met die van de moeder van alle Parlementen, het Britse Lagerhuis. Jammer voor Arib, maar ook in haar presentatie zag ik een element van “Pappen en Nathouden”, dat naar mijn idee niet werkt. Overigens heeft Bergkamp die de naam van haar moeder heeft aangenomen een Marokkaanse vader. Ik ben benieuwd. Bergkamp heeft kuiltjes in haar wangen. Ik hoop dat ze meer humor heeft dan Arib en dat ze ook wat gezonde zelfspot heeft. Alleen dan houdt ze het vol.

 

De Vierde Vrouwelijke Voorzitter op rij

6 december 2006 werd Gerdi Verbeet (PVDA) gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer. In 2010 werd zij herkozen. Zij bleef Voorzitter tot 20 september 2012. De leuke tweede foto is van de hand van mede auteur Roel Wijnants. Gerdi is daarop omgeven door kinderen. Voordat zij Parlementariër werd, werkte ze in het onderwijs.
Ik volgde het gedoe in het Parlement in haar tijd slechts zijdelings omdat ik zelf een druk baasje was. Ik heb de indruk dat zij een gewaardeerd voorzitter was die het ambt aanzien gaf en ook veel eraan deed om de Tweede Kamer wat begrijpelijker voor publiek en vooral ook voor kinderen te maken. Ik denk ook dat haar gevoel voor humor haar op de been gehouden heeft.

Na Gerdi verbeet werd Anouchka van Miltenburg (VVD) op 25 september 2012 gekozen als Voorzitter. Dagblad de Volkskrant schreef op 14 december 2013 dat acht fractievoorzitters uit de Tweede Kamer anoniem gezegd zouden hebben dat Van Miltenburg een ‘totaal ongeschikte’ voorzitter is. Ook van haar opvolgster Khadija Arib werd anoniem in media gesuggereerd dat ze geloosd moest worden. Ik vind eigenlijk dat het media verboden moet worden om anonieme bronnen binnen de Politiek of Overheid aan te halen om het publiek een bepaalde mening door de strot te duwen. Wees dan een kerel of een dame en verkondig het als eigen mening en op welke feiten c.q. argumenten je je baseert.

Op 13 april 2015 kwam Van Miltenburg opnieuw in opspraak na een gepubliceerde brief van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman, die in 2014 door haar eigen partij een maand werd geschorst wegens aangifte door Van Miltenburg bij de Rijksrecherche over vermeend lekken van vertrouwelijke informatie rond de benoeming van een nieuwe Nationale ombudsman. Voortman werd door het Openbaar Ministerie volledig vrijgepleit. Op 17 april verklaarde Van Miltenburg te betreuren dat zij bij deze gang van zaken onvoldoende oog heeft gehad voor de gevolgen van de ingediende aangifte voor Voortman.
Op 19 juni 2015 kwam Van Miltenburg wederom in opspraak. De reden: brieven van klokkenluiders die zich anoniem bij haar melden, werden tot dat moment conform de officiële procedure ongeregistreerd vernietigd. Een niet ondertekende brief met details over de ‘Teevendeal’ zou op die manier in november 2014 mogelijk door de shredder zijn gehaald, terwijl de Tweede Kamer toen al druk bezig was om bijzonderheden over die afspraak te achterhalen. Of de brief daadwerkelijk gearriveerd was, viel volgens Van Miltenburg niet meer na te gaan. Na kritiek uit de Tweede Kamer werd de procedure omtrent anonieme brieven drastisch herzien. Een kopie van de brief die een journalist van Nieuwsuur haar had laten inzien, werd door Van Miltenburg in een papierversnipperaar gestopt.

Op 12 december 2015 trad zij af als voorzitter, nadat haar functioneren te veel onder druk was komen te staan als gevolg van Van Miltenburgs optreden rond het door haarzelf vernietigen van de kopie van een klokkenluidersbrief. De commissie-Oosting, die de ‘Teevendeal’ onderzocht, had er een week eerder in haar rapport op gewezen dat Van Miltenburg meteen de commissie over de brief had moeten inlichten.

Zie: NL Wikipedia


Na het aftreden van Van Miltenburg op 12 december 2015 nam Khadija Arib haar taken waar. Op 13 januari 2016 werd zij door de Kamer gekozen als nieuwe voorzitter. Arib werd op 29 maart 2017 herkozen als Kamervoorzitter met 111 van de 122 geldig uitgebrachte stemmen. Niemand had zich aangemeld als tegenkandidaat.
Zoals ik hiervoor al aangaf werd er over Arib in de wandelgangen ook gemopperd.
Zelf vind ik dat ze in de aanloop tot en tijdens de nacht van Rutte’s geheugen”verlies” de Tweede Kamer geen goede dienst heeft bewezen door het heft niet steviger in handen te nemen.%d bloggers liken dit: