Solleveld Kijkduin

Noors fjordenpaard Solleveld
Solleveld is een natuurmonument tussen Kijkduin en Monster. Dit natuurmonument bestaat uit een aantal verschillende gebieden: Solleveld, Dorestad, Ockenrode, Van Leijdenhof, Hyacintenbos en Ockenburg. Er zijn verschillende eigenaren, waaronder Delfland voor de duinstrook langs de zee, Dunea voor Solleveld, het Zuid-Hollands Landschap voor Van Leijdenhof en Hyacintenbos en de gemeente Den Haag voor Ockenburg. Ockenrode en Dorestad zijn particulier eigendom. Solleveld is samen met de zuidelijker gelegen Kapittelduinen en het Staelduinse Bos aangewezen als Natura 2000 gebied onder de naam Solleveld & Kapittelduinen.
In oktober 2004 verrichtte de archeologische dienst van Den Haag in Solleveld opgravingen en trof een grafveld aan uit de 6e-7e eeuw. Hierin zijn onder andere een graf van een krijger gevonden met de restanten van een zwaard en schild. Ook werd een zogenaamd bootgraf aangetroffen.
Het gebied wordt begraasd door Noorse fjordenpaarden. (tekst info wikipedia)

U kunt het duingebied Solleveld alleen bezoeken als u in het bezit bent van een passe-partout. Om in aanmerking te komen voor een passe partout Solleveld moet u beschermer zijn van de stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Kosten beschermersschap € 20,–, kosten passe partout Solleveld € 9,90. Maar dan kunt u wandelen in een uniek gebied en van dichtbij het “Noors fjordenpaard en het Drents Heideschaap zien.
Watertoren Solleveld
Drents Heideschaap

%d bloggers liken dit: