Old soldiers never die

Een veteraan totaalweigeraar doet verslag van het jaarlijks wederkerend evenement Veteranendag. Een bonte verzameling van oude knarren, prachtige snorren, vliegende herriemakers en dubieuze motorgangers met verschillende petten, allen gegroet door Zijne Koninklijke Hoogheid koning Willem Alexander.

Alcohol Anoniem? Arbeid Adelt? Nee, zegt de chauffeur, Altijd Arbeid.
Alcohol Anoniem? Arbeid Adelt? Nee, zegt de chauffeur, Altijd Arbeid.

Of zoals Douglas MacArthur, opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten, ooit eens sprak:

“Old soldiers never die, they just fade away.”

%d bloggers liken dit: