De spelling van SHELL

Hoe zie je of een land zich langzaam in de richting van de afgrond begeeft?

Je kan bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop de inwoners met de nationale cultuur omgaan. Zo kunnen er groeperingen opstaan die traditionele waarden als tolerantie de rug toekeren om de traditionele waarden van het land te beschermen tegen vreemde invloeden. Zodra dat gebeurt weet je dat er iets mis is.

Ook de taalbeheersing is een indicator. Zo pikte ik jaren geleden een reclameuiting van een prestigieus en machtig vaderlands bedrijf uit de intermediair. Men zocht weer eens de een of andere hoogopgeleide, jonge medewerker. De fout die al meteen in de kop van de personeelsadvertentie stond trok mijn aandacht. Ik moest meteen denken aan een oud-huisgenoot die altijd ‘de meisje’ zei als hij weer eens een lekker ding gescoord had. Ik vroeg mij af of het verstandig zou zijn bij een dergelijke toko te willen werken.

Niet lang daarna werd ABN-AMRO overgenomen door een buitenlandse mogendheid en in drieën geknipt.

Afgaande op hetgeen ik vandaag in mijn twitter timeline ontdekte, is nu SHELL aan de beurt. Ik houd al niet van de reclame die ongevraagd op mij afgevuurd wordt, maar als de ‘promoted tweets’ van ‘Neerlands trots’ er zo uit gaan zien…

SHELL verlaagt het taalbewustzijn van jongeren
SHELL verlaagt het taalbewustzijn van alle weggebruikers

… dan wordt het tijd om het zinkende schip te verlaten.

 

Edwin IJsman

AIVD op Twitter

AIVD op Twitter

Denk je dat je alles al eens een keer hebt gezien of meegemaakt, krijg je de

AIVD op Twitter

Het was aangekondigd op de AIVD website: Een heus spreekuur met eigen hash tag #halloAIVD.

How sweet om te zien dat ze daar heel veel van twitter begrijpen in het licht van de volgende tweet:

0 volgers AIVD

Ze reageren niet op DM’s …. Omdat ze niemand volgen, kunnen ze technisch ook geen DM’s oftewel Direct Messages of Direct Tweets ontvangen….. Overigens hebben ze door het geven van enige snedige antwoorden de angel uit de aanfluiting die het gemakkelijk kon worden, weten te houden : Zie hierna voor een paar van deze “AIVDpareltjes”

Loesje on AIVD

Kauwgom in mijn haar

loterijMiddelvinger AIVD

Moeilijker kunnen we het best maken

Moeilijker kunnen we het best maken

Moeilijker kunnen we het best maken

Een draadje opgepikt via FaceBook:

U zult het waarschijnlijk net zo gek vinden als ik dat de Belastingdienst nog niet eens met u communiceert via e-mail. Alle communicatie naar de belastingplichtige gaat nog via papier. Aan de andere kant wordt van de belastingplichtige wel verwacht dat hij de communicatie met de belastingdienst elektronisch doet via een of ander door de Belastingdienst ter beschikking gesteld programmaatje. Dat alles in het kader van de automatisering en de kostenbesparing. Alleen wordt dat dan weer niet ten volle uit genut.

De Belastingdienst is een groot ambtelijk apparaat dat regelmatig door de opvolgende Kamers, Ministers en Staatssecretarissen met schier onmogelijke taken wordt opgezadeld. Nu moet er ook nog eens extra bezuinigd worden.

Beroepshalve heb ik er heel vroeger veel mee te maken gehad. Tegenwoordig gelukkig minimaal.

Ik heb altijd met respect naar het apparaat gekeken. Het heeft zich door de jaren goed staande gehouden, werkte over het algemeen efficiënt en slaagde er veelal in de veranderingen die werden opgelegd redelijk tot goed te verwerken. Af en toe een misser, maar grosso modo een adequate club. Zeker wanneer het werd vergeleken met collegae in het buitenland. Vroeger keek ik ook nog wel eens over de grens en merkte dan dat dingen die hier heel gewoon en efficiënt geregeld zijn, in het buitenland helemaal niet zo gewoon bleken te zijn, ja zelfs ronduit uiterst inefficiënt geregeld. Je hoefde maar naar de directe buurlanden te kijken om te zien hoe het hier beter ging.

Sociale Media

De Belastingdienst is een gesloten fort dat zeer centraal wordt geleid en heel hiërarchisch in elkaar zit. Anno 2013 nog steeds. Dat blijkt ook uit het voorval waar ik naartoe schrijf. Je vindt de Belastingdienst niet op Twitter of op FaceBook of waar dan ook.

Welnu Marco Raaphorst geeft af en toe sociale media les aan medewerkers van de belastingdienst. Dit keer was hij samen met Punk Media gevraagd om van een bijeenkomst over Het Nieuwe werken een video verslag te maken. Zij kunnen dat prima. Toen ik dat langs de zijlijn oppikte dacht ik: “Het wordt tijd”.

Wat blijkt nu?

De persvoorlichter van de Belastingdienst adviseert:

Ons advies is om het filmpje niet te plaatsen op YouTube en ook niet op de site van de producent. De vraag is met welk doel je het filmpje naar buiten wil brengen, voor welke doelgroep en met welke boodschap. Naar buiten toe kan het beeld ontstaan dat de Belastingdienst tijd heeft voor dit soort (interne) dingen terwijl we zeggen te weinig capaciteit te hebben voor bijvoorbeeld controles etc. Als je het extern plaatst kan het al snel een eigen leven leiden. Vandaar het advies (vriendelijk doch dringend) om het niet extern te plaatsen, ook niet op de site van de producent.

Marco reageert gematigd en gelaten

Opdrachtgever Steven Gort Ontploft bijna.

Nogmaals

Naar buiten toe kan het beeld ontstaan dat de Belastingdienst tijd heeft voor dit soort (interne) dingen terwijl we zeggen te weinig capaciteit te hebben voor bijvoorbeeld controles etc.

De persbobo zal naar mijn menig terug naar school moeten om wat aan zijn communicatie te schaven. Hij impliceert met “we zeggen” enz. dat ze dat maar roepen, maar dat het mogelijk niet waar is. Hoe kun je het jezelf zo moeilijk maken? Of is hij gewoon bang voor zijn baan als alle belastingambtenaren gewoon los kunnen gaan?

Update

Zoals Karin fijntjes opmerkt klopt er niets aan dit verhaal. Ik heb het dan ook iets aangepast.

Onjuist is dat Marco deze bijeenkomst organiseerde zoals ik aanvankelijk beweerde. De door de Belastingdienst belegde bijeenkomst ging over #HNW oftewel Het Nieuwe Werken en niet over sociale media. Marco en Punk zouden een video impressie van de dag maken. Nu is Marco een duizendpoot: Muziek maker, sociale media expert en jawel, ook journalist.

Qua facts weet ik uit Marco’s eigen mond dat hij ook wel eens wat aan de Belastingdienst vertelt of heeft verteld over sociale media. Niet zo gek dat ik het dan een beetje anders duidt. De pointe blijft hetzelfde naar mijn mening.

DIY Twaartup

Key Lemon-Pie-P1050571
1 De Key Lemon Pie van @Noskos was als eerste op. Hij was licht en overheerlijk.

Twaartup
2 vlnr de heren Zimplicity Gekke Meneer en Noskos.

Hearted-Cupcakes-_MG_2759
Hearted Cupcakes pasten natuurlijk goed bij de achtergrond Hart op Straat.

Bokkepootjestaart-P1050572
Ook nog nooit geproefd: Een overheerlijke Bokkepootjestaart.

DIY Twaartup?

Gisteren even aangeschoven bij de Home made Twaartup (om een ander Nederlands woord te gebruiken).

Wat is nu weer een Twaartup? Een variant op een Tweetup. Een Tweetup is een min of meer spontane ontmoeting tussen twee of meer twitteraars die elkaar online hebben leren kennen. Een eerste Tweetup vindt vaak plaats tussen personen zonder dat ze elkaar I.R.L. (wat staat voor In Real Life) kennen. Bevalt de Tweetup, dan kunnen er vele volgen.
De gemeenschappelijke deler bij een Twaartup is dat de deelnemers van Taart houden. In Den Haag is er een gezelschap dat op onregelmatige tijden elkaar via Twitter oproept om aan een Twaartup deel te nemen.

Aanvankelijk vreesde ik dat het een uitsluitend uit dames bestaand gezelschap is, maar dat blijkt onjuist. Heren schijnen wel wat schroom te hebben om aan te schuiven. Dit keer was afgesproken dat de deelnemers thuis een taart zouden bakken en dat die gezamenlijk zou worden geproefd in de Stand Up Gallery, jawel tegen de achtergrond van de Moi Today en Hart op straat expositie. Het was erg lekker en gezellig. Er was zoveel over dat een paar slachtoffers met nog meer taart naar huis gingen dan ze hadden meegebracht.

Ik hoop nog eens de hand op de receptuur te kunnen leggen. Dan publiceren we die hier. Wie?

%d bloggers liken dit: