Gemeente Den Haag verplaatst alsnog Berlage beeld

samengestelde foto oude en nieuwe situatie

Na drie jaar ruziën werd op 4-7-2017 het Berlage beeld op de kop van de Mient nabij de Valkenboskade geplaatst,

Beeld zoals het geplaatst is op 4-7-2010 in de as van het slootje

Een tijd geleden fietste ik richting de Mient en tot mijn stomme verbazing zag ik dat het Berlagebeeld alsnog is verplaatst. beetje vreemde beslissing van welstandscommissie en de gemeenteraad om hun zin door te drijven en alsnog het beeld naar de zijlijn te verplaatsen.
—————————————————————–
Weigering gemeente Den Haag om beeld in het kader van 100 jaar Berlage te plaatsen
Zitting over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Den Haag om een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een beeld op de kop van de Mient nabij de Valkenboskade in Den Haag. Stichting Wijkberaad Heesterbuurt had het gemeentebestuur om de vergunning gevraagd. Zij wil op die locatie het beeld ‘de Boeken van Berlage’ plaatsen. Dit beeld is door een Haagse kunstenaar ontworpen in het kader van 100 jaar Berlage en 100 jaar Heesterbuurt. De kunstenaar heeft het aan de buurt geschonken. Het gemeentebestuur heeft het advies van de welstandscommissie gevolgd. Volgens de commissie is het beeld op die locatie een verstoring van de zogenoemde monumentale as van de Mient en de overgang naar de Valkenboskade. Deze as moet volgens de welstandscommissie vrij blijven van objecten. De Stichting Wijkberaad Heesterbuurt is het niet eens met het besluit van het gemeentebestuur en kwam eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die verklaarde haar beroep in december 2015 ongegrond. De stichting laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de stichting heeft zij goed nagedacht over een geschikte plek voor het beeld. Zij bestrijdt de visie van de welstandscommissie. Het beeldje steekt volgens de stichting minder dan een meter boven het maaiveld uit en is maar 50 centimeter breed. (zaaknummer 201509407/1)
Tekstbron Raad van state
www.raadvanstate.nl/pers/persagenda.html?date=2016-10-21&…

Groene Mient: Een groen dorp in de grote stad

Groene Mient is een bewonersinitiatief in Den Haag en haar missie is om een bijzonder sociaal ecologisch woonproject te realiseren.

Belangrijke uitgangspunten van het te realiseren woonproject zijn:

  • sociale diversiteit en ruimte voor eigenheid,
  • samenleven in verbondenheid,
  • ecologisch verantwoord wonen,
  • betaalbaar, toegankelijk en flexibel wonen.

Het plan is om ongeveer 35 (particuliere) duurzame woningen te bouwen aan de Mient. De woningen komen te staan rondom een gezamenlijke ecologische tuin, die door de bewoners samen met een duurzame architect ontworpen zullen worden met innovatieve technologie. Lees meer over onze visie en plannen.

De naam Groene Mient is geïnspireerd door het oud Nederlandse woord ‘mient’, dat gemeenschappelijke (duin)weide betekent.

Het project wordt begeleid door een ervaren professionele begeleider, Katja van der Valk (zie ook het artikel 10 Voorbeelden van duurzame woningbouwprojecten).

Meedoen?

Groene Mient heeft een overeenkomst met de gemeente Den Haag voor het exclusieve kooprecht (tot 1 maart 2014) van een mooi stuk grond aan de Mient in de Haagse Vruchtenbuurt, in een groene omgeving en vlak bij de zee.

We zijn nog op zoek naar medebewoners met creatieve ideeën en sociaal-ecologische betrokkenheid, die mee willen bouwen aan dit project.

Meedoen kan door lid te worden van de vereniging Groene Mient. Hiervoor is een stappenplan. Eerst word je aspirant-lid. Daartoe vul je het inschrijvingsformulier in én betaal je eenmalig het inschrijfgeld van € 25,00. Als aspirant-lid neem je deel aan twee Algemene Vergaderingen. Daarna beslis je om volwaardig lid te worden en het traject van het project in te gaan.

Zodra je lid bent, kun je meedenken, meepraten en meedoen om je droomhuis binnen het project te realiseren. Via de vragenlijst kun je je woonwensen kenbaar maken.

Introductieavonden

We organiseren regelmatig introductieavonden voor belangstellenden.

De eerstkomende introductieavond vindt plaats op maandag 10 februari 2014.

Locatie introductieavonden: het gebouw van Duurzaam Den Haag, Brouwersgracht 2 in Den Haag.
Aanvang: 19.30 uur.

Voor meer informatie of aanmelden voor de introductiebijeenkomst: mail info of stuur een bericht via de contactpagina

%d bloggers liken dit: