Linda Voortman bezoekt de Sacramentskerk

Linda Voortman schudt vluchteling Allawy de hand

Vandaag bracht Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) een bezoek aan de vluchtelingen in de Haagse Sacramentskerk, alwaar zij op de gebruikelijke Iraakse gastvrijheid werd onthaald.

Voortman en de vluchtelingen spraken gedurende een uur over een aantal onderwerpen, waarvan de mogelijke versoepeling van het buitenschuldcriterium er één was. Dit betreft een speciale regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers die buiten hun schuld om niet terug kunnen keren naar het land van herkomst. In de huidige situatie is deze regeling zo streng dat er in de praktijk nagenoeg nooit aanspraak op gemaakt kan worden. Momenteel doet een commissie onderzoek naar de mogelijkheden tot verruiming van dit criterium. Zowel de vluchtelingen als Linda Voortman spraken de hoop uit dat de resultaten van dit onderzoek nog voor het zomerreces van de kamer in het debat kunnen worden meegenomen.