Uniek Haags medisch centrum opent deur

Ze gebruiken één ingang. Staan voortdurend met elkaar in contact. Lunchen samen waarbij ook over ‘het werk’ wordt gefilosofeerd. Archimedes Medisch Centrum opent op 31 oktober officieel de deur van Laan van Meerdervoort 211.

IMG_4828.JPG
Binnen zitten vier huisartsen, een fysiotherapeut, een diëtiste, een apotheek alsmede een prikpoli annex laboratorium van Medisch Centrum Haaglanden (MCH), Hagaziekenhuis en de Trombosedienst.
,,Omdat we samen zitten kunnen we de patiënten veel beter bedienen. We hebben onderling directe lijnen. De communicatie gaat erg snel. Zo kunnen we gerichter helpen. Patiënten lopen zo van de ene behandelaar naar de andere. Ook al doet iedere medicus zijn eigen ding, er bestaan geen eilanden. Tijdens de gezamenlijke lunch overleggen we. En gedurende de dag lopen ze ook wel bij elkaar binnen’’, vertelt Bastiaan Oosterhaven, fysiotherapeut.
,,We zijn van alle markten thuis en kunnen ook meer zorg aanbieden. Binnenkort komen er waarschijnlijk een psycholoog en verloskundige bij. We zijn een jong team. Vrijwel iedereen is tussen 35 en 45 jaar oud. We willen ook nieuwe dingen ontwikkelen. Zo willen we preventieve screening voor kinderen tussen 4 en 12 jaar gaan aanbieden om zo tijdig eventuele gezondheidsproblemen te kunnen opsporen.’’
Vanaf 14 juli is er door het centrum proefgedraaid. De ervaringen waren zeer positief. De toestroom van patiënten steeg voortdurend. Oosterhaven: ,,Er was duidelijk behoefte aan een centrum als het onze. De gemeente heeft de totstandkoming ook actief gesteund. We ‘bedienen’ zo’n 75.000 mensen uit Segbroek (Regentessekwartier, Valkenboschkwartier, Vruchtenbuurt, Bomen- en Bloemenbuurt, Vogelwijk) en Scheveningen (Geuzen- en Statenkwartier, Duinoord).’’
De betrokken medici willen een kwalitatief goed ‘product’ neerzetten. De zorg naar een hoger niveau willen. ,,We zijn uniek in Den Haag. Onze ‘drempel’ is veel lager. We delen kennis, ervaring en werkplezier’’, zegt Oosterhaven. In het centrum werken nu al zeventien mensen.
Het centrum – vernoemd naar de naburige Archimedesstraat – is gevestigd in het gebouw van de voormalige Huishoudschool Laan van Meerdervoort die er tussen 1900 en 1977 zat. Daarna nam de Haagse sociale academie bezit van het door architect J.J. van Nieukerken ontworpen gebouw (van zijn hand zijn onder meer ook kasteel Wittenburg in Wassenaar en het Instituut voor de Tropen in Amsterdam). Vanaf eind tachtiger jaren tot 2005 was het pand ook nog in gebruik als politiebureau.

IMG_4804.JPG

de ramen gingen een halve meter omlaag

Oosterhaven: ,,Mijn kantoor zit in een oude politiecel. Ik heb daar niet eens bereik voor mijn mobiel.’’ Een deel van het pand is verbouwd tot appartementen (211 rechts). In het linkerdeel zit het medisch centrum. Het bordes werd ter plekke verbroken om zo een toegang op straatniveau te krijgen. Feitelijk zakte zo de vloer met een meter. De ramen gingen een halve meter omlaag. De aanpassingen duurden al met al zo’n twee jaar langer dan gedacht. Binnen herinneren alleen nog de stalen pilaren (Gieterij Den Haag) aan de historie.

IMG_4806.JPG

het bordes werd doorbroken en binnen herinneren alleen nog de stalen pilaren (Gieterij Den Haag) aan de historie

Deelnemende medici zijn: R. L. Stevens, H. M. Toxopeüs-Boerstoel, L. C. van der Wal, A. Kerssen (allen huisarts), B. Oosterhaven (fysiotherapeut), M. Bosma (diëtiste), H.L. Liem (apotheker), mw. J.V. Darshoen (apotheker). Overkoepelende site: http://www.archimedes-mc.nl Het centrum is bereikbaar met tram 3 en 11. Parkeren is tot 18.00 uur gratis.

%d bloggers liken dit: