Solidariteitshongerstaking met vreemdelingen in detentie

Gisteren begon in Den Haag een solidariteitshongerstaking met vluchtelingen in vreemdelingendetentie. Sinds 5 mei is hier een groep vluchtelingen in hongerstaking gegaan. Sayam Uddin Nessar, die ook in dorststaking was, is hier de bekendste van. Na een lange dorststaking waarin zijn nieren het begaven en hij in levensgevaar kwam, bleek in een rechtszaak dat de detentie van Nessar onrechtmatig was.

De solidariteitsactie bestaat uit een groep van vier hongerstakers en eén dorststaakster, die twee dagen door zullen gaan. Verder verzamelde zich hieromheen een groep sympathisanten. Bij de ingang van de Tweede Kamer leidde dit gisteren een bont tafereel, dat wat kleur gaf aan een regenachtige dag. Hier een aantal foto’s:

Solidariteitshongerstakers met paraplu’s en onder de luifel bij de ingang van de tweede kamer. Foto: Roel Wijnants
Dorststaakster Dhjana en het hondje van een van de sympathisanten. Foto: Edwin IJsman
Eén van de hongerstakers was zijn pas vergeten mee te nemen. Dat soort triviale zaken levert in Den Haag altijd veel gedoe op met de politie. Foto: Roel Wijnants
Jsman

Fred Teeven glipt snel de Tweede Kamer binnen: Uploaded by user via Edwin on Pinterest

Demonstratie ter ondersteuning hongerstakers detentiecentrum Rotterdam-The Hague Airport

Elke maand wordt er gedemonstreerd bij het centrum voor vreemdelingendetentie naast Rotterdam-The Hague Airport. Naar aanleiding van de honger- en dorststaking die door grote groepen asielzoekers is ingezet, zijn deze demonstraties momenteel uitgebreid: dagelijks zijn hier nu mensen te vinden die vreemdelingen, die 16 uur per dag op hun cel opgesloten zitten, een hart onder de riem willen steken.
Hierbij probeert men vooral ook telefoonnummers uit te wisselen, zodat bezoek aan uitgeprocedeerde asielzoekers in detentie mogelijk wordt. De situatie in vreemdelingendetentie is namelijk vergelijkbaar met een regulier detentiecentrum voor criminelen: de gevangene moet zelf het initiatief voor contact nemen. Aangezien vreemdelingen, afgezien van een advocaat, in het algemeen niemand kennen die op bezoek kan komen, zitten ze hierdoor volkomen geïsoleerd.

Een kleine toevoeging op het interview is op zijn plaats: de methode om iemand elk uur wakker te maken is niet enkel een martelmethode, het is ook een manier om te voorkomen dat een persoon in een coma geraakt. Nessar, de persoon in kwestie, heeft overigens aangegeven niet behandeld te willen worden. Hij gaat ervan uit dat hij bij terugkeer in zijn land van oorsprong toch zal komen te overlijden.

Demonstratie voor homorechten speelt Putin in de kaart

Bij het bezoek van de Russische president Vladimir Putin zijn voor vandaag grote demonstraties gepland van de homobeweging. Zij zijn terecht kwaad over discriminerende wetgeving tegen homo’s, die in Rusland hoogstwaarschijnlijk later dit jaar ingevoerd gaat worden. Ik ga u nu vertellen, waarom deze grote demonstratie in het geheel geen probleem vormt voor Putin. Sterker nog: zij zal Putins Nederlandse bezoek aanzienlijk eenvoudiger maken voor hemzelf en zijn publiek thuis in Rusland.

Demonstrante van FEMEN bij bezoek van Putin en Merkel aan een Volkswagen-expositie in Hannover. Foto: Korespondent Wschodni

Rusland is naar Europese begripppen een traditioneel land, vergelijkbaar met de Amerikaanse Midwest, als je het Victor Erofeyev zou vragen. Volgens hem is ongeveer 80% van de Russische bevolking een tegenstander van homosexualiteit. Voor hen is homosexualiteit een bizarre ziekte, een denkwijze die we overigens in de hele westerse wereld ook nog wel vinden bij bepaalde kerkelijke groeperingen.

Putin heeft hier weinig boodschap aan. Erofeyev claimt dat de man zelf hoogstwaarschijnlijk totaal niet geinteresseerd is in het issue. Voor Putin is de onderdrukking van homosexualiteit hooguit een cadeautje aan een van zijn bondgenoten, de Russische orthodoxe kerk.

Erofeyev is een Russisch auteur die twee weken geleden te gast was bij de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Samen met een de Chinese blogger Zola was hij hierheen gebracht door Amnesty International, voor een update over mensenrechten, waarbij beide auteurs ook even hun eigen activiteiten mochten toelichten. Hij schreef onder andere de volgende boeken:

Victor Erofeyev, foto: Anton Nossik

Erofeyev, een voorvechter van democratisering (en gelijkberechting van homosexuelen) vertelde tijdens deze bijeenkomst dat hij tegenwoordig op een lijst staat met ‘de 100 grootste vijanden van Rusland’, een lijst opgesteld door mensen die hij kenschetst als ultranationalisten en neonazi’s. Verscheidene kamerleden waren zeer geïnteresseerd in zijn verhaal, met name vanwege het komende bezoek van President Putin aan Nederland. Het meest opvallende deel van het betoog van Erofeyev, die zelf ooit schreef over homosexualiteit en lesbische relaties, was zijn advies over het adverse effect dat de geplande homorechtendemonstratie kon hebben:

Voor de Russische bevolking is een grote betoging voor homorechten gemakkelijk te spinnen door de Russische staatstelevisie. Het draagvlak voor supporters van homorechten in Rusland is erg klein, veel kleiner dan dat voor voorvechters van democratisering en mensenrechten in het algemeen. De demonstranten kunnen in Rusland eenvoudig worden weggezet als ‘radicale’ en ‘perverse’ propagandisten. Dan kan hierna de goede band met Nederland weer benadrukt worden en zijn we klaar.

Door alle aandacht te vestigen op de rechten van een specifieke groep, laat Nederland zijn kansen liggen om andere problemen in het moderne Rusland aan te kaarten: problemen rondom democratisering en mensenrechten waarvan in Putins eigen stad, Moskou, vaak een meerderheid van de bevolking zich terdege bewust is. Daar zijn nog genoeg mensen die zich de fraude rondom de parlements- en presidentsverkiezingen herinneren en de repressie die volgde op de grootschalige demonstraties begin 2012. Erofeyev noemde Moskou zelfs ‘een Putin vijandige stad’.

Deze issues verdwijnen vandaag even uit het beeld voor Putins thuispubliek, als Amsterdam heel terecht demonstreert voor de mensenrechten van een specifieke groep, homosexuelen. Putin zal tevreden zijn en in eigen land wederom terugkeren als held en verdediger van de goede zeden. Het is enigszins wrang dat hij dit mede zal danken aan het succes van de groep die in Nederland het felst tegen hem gekant is.

Demonstratie tegen bezuinigingsplannen thuiszorg

Het kabinet Rutte 2 wil 100.000 medewerkers van de thuiszorg ontslaan in haar bezuinigingsoperatie. Gisteren demonstreerden hier zo’n 5 à 6000 mensen tegen in Den Haag. Het was een ouderwetse demonstratie: vlaggen, petjes en ballonnen van de FNV, Abvakabo en de SP voerden de boventoon.

Niet iedereen vindt dat demonstreren zin heeft. Sommigen beklagen zich over het ‘autistisch karakter’ van het openbaar bestuur, of zien demonstreren vooral als een ‘grondwettelijk ritueel’ waar voor het volk weinig macht en invloed aan te ontlenen valt. Zo ook de heer uit dit fragment.

Handen thuis Rutte

Ook Jantje was het er helemaal niet mee eens
Ook Jantje was het er helemaal niet mee eens

Vandaag werd er weer ouderwets gedemonstreerd op het Malieveld.
De bezuinigingen op de thuiszorg dreigen helemaal uit de hand te lopen. Daarom werd Rutte opgeroepen zijn handen thuis te houden.
Toen de demonstratie al was afgelopen en bijna iedereen naar huis was gegaan kwamen er nog twee vanaf het Malieveld de stad in lopen.
Een beetje mosterd na de maaltijd naar mijn mening, maar ja, ze hadden wel een vlag met Che Guevara bij zich. Dus dat maakte weer veel goed.

Che was ook van de partij
Che was ook van de partij