Blogbal 2016 (1) – Relibloggers

_56A6694kl

Relibloggers_56A6797akl

Blogbal 2016

Net als vorig jaar zal ik er een aantal posten aan wijden. Afgelopen vrijdag 11 maart 2016 vond het 6e Blogbal plaats in de Nieuwe Anita .
Als ervaren blogbaltijgers nu dit ons derde blogbal zou worden, hebben wij het ijzeren ros vroeg gezadeld en zijn we met 5 man/vrouw sterk  (Casper de Weerd, Edwin IJsman, Happy Hotelier, José Day en @Sjenell van Ongekend Haags) op pad gegaan om er bij het openen van de zaal om 19.00 uur bij te kunnen zijn. Dan zouden we het ook niet zo laat hoeven te maken dachten wij. De opzet lukte en als we al niet de eersten waren, dan waren we wel bij de eersten die gezellig en huiselijk en enthousiast werden ontvangen door de heer en mevrouw @OudZeikwijf en de heer en mevrouw @Poeetweet die druk doende waren grote schalen te voorzien van lekkere brokken kaas en schijven worst.

De twee dikste buiken in het Haagspraak gezelschap maakten desondanks rechtsomkeer en gingen even Bommeliaans “een vorkje prikken”. Er werd nog gezegd: “We hebben voor te eten gezorgd hoor!” Wij vonden echter dat we het de organisatie niet aan konden doen ieder een bord kaas en worst achter onze knopen te werken.

Relibloggers

De eerste foto die ik bij terugkomst maakte is ook de eerste foto hier. Twee dames met een van de schalen met worst en kaas voor zich. Later spraken we elkaar even. Het bleek dat beide dames zich Relibloggers noemen. Nooit van het woord gehoord. Vandaar ook onderwerp voor deze eerste post over het Blogbal 2016. Op beide foto’s ziet u links Berthe van Soest, theologe van de site Berthe van Soest waar ze hoofdzakelijk over Tarot schrijft en rechts Tjanneke, oftewel Janneke Nijboer, dominee, van het blog Bermoogst. Zij bloggen dus over religieuze zaken. Weer wat geleerd. Even later ontdekt Casper dat de dominee getrouwd is met één van zijn collega’s. De wereld is echt heel klein.

Mijn foto’s van:

BlogBal 2015 (5) – Openen, Dansen, Kiezen en Sluiten

Volle Maan I56A1868

Onder elkaar hebben we een afspraak niet al te kort op elkaar posten op dit blog te zetten. Dus als ik even niet oplet kom ik in andermans vaarwater. Vandaar dat het even duurde en dat ik de reeks niet langer zal maken dan 5. Door de post in onaffe vorm te posten en later verder af te maken, heb ik mijn plekje vandaag gereserveerd. (NB ingezonden mededelingen tellen niet mee…das alleen maar knippen en plakken…). Nog een afspraak is om langere posten in tweeën te knippen met lees verder om de voorpagina een beetje overzichtelijker te houden.

Opening van het Blogbal

We waren redelijk op tijd en zagen tot onze voldoening dat het BlogBal gastenboek open lag op de pagina waar wij het vorig jaar ook al getekend had. Dat was een aardige geste aangezien een aantal van de blogs die we vertegenwoordigen gewoon niet op de blog pagina staat waar een hele reeks Nederlandse Blogs staat vermeld in redelijk willekeurige volgorde.

De avond werd officieel geopend door Hedy D’Ancona. Op de eerste foto en profiel tegen de achtergrond van een Amicitiae lamp ter herinnering aan het feit dat het die vrijdag volle maan was.

Lees verder BlogBal 2015 (5) – Openen, Dansen, Kiezen en Sluiten