Het Voorhout huilt waar het eens heeft gelachen

huidige situatie

Het opstelspoor en de keerdriehoek op het Lange Voorhout zijn niet meer , een van de oudste stukken opstelspoor, gemaakt door de firma Hadfield uit Sheffield omstreeks 1880 1900, is met een pennenstreek uit het straatbeeld verdwenen.

Firma Hadfield uit Sheffield omstreeks 1880 1900
Firma Hadfield uit Sheffield omstreeks 1880 1900

In 2012 waren er protesten van de kooplieden van de antiekmarkt die het spoor maar lastig vonden, maar de gemeente besloot tijdens de grote renovatie in 2012 de opstelsporen toch te handhaven.
Wel is het tweede spoor toen verwijderd zodat er nog maar een spoor overbleef waar gedurende de zomermaanden klassieke en antieke tramstellen te bewonderen waren .
Het opstelspoor werd ook gebruikt als opstappunt voor een rondrit door Den Haag waar veel tramliefhebbers of dagjesmensen graag gebruik van maakten.
Helaas heeft de adviescommissie Openbare Ruimte en het Vooroverleg Verkeerszaken positief geadviseerd om de keerdriehoek en het opstelspoor te verwijderen
Het was niet noodzakelijk om de keerhoek en het opstelspoor te verwijderen maar vanwege de ruimtelijke kwaliteit werd verwijderen wenselijk geacht zie tekstfoto.

besluiten zoals die genomen zijn

Bronnen:
Raad Gemeente Den Haag

Haaglanden

Nieuw 50 mtr bad op het Tournooiveld

bouwp
Sinds enige tijd wordt er flink gewerkt aan het realiseren van de ondergrondse parkeergarage onder het Tournooiveld.
Er zijn diepwanden geslagen en door afgraven is er een flinke put ontstaan. Het afgraven gaat tot ± 6mtr diepte.
Het wegpompen van het grondwater heeft echter grote invloed op de grondwaterstand in de omgeving. Veranderingen in grondwaterstanden kunnen leiden tot schade aan funderingen.
Voor het geven van tegendruk is men overgegaan tot het laten vollopen van de bouwput. Het water is afkomstig van het nabij gelegen Smidswater.

Vanaf een ponton wordt de bouwput tot de juiste diepte verder afgegraven dat zes tot acht weken gaat duren. Daarna gaan duikers aan de slag met het leggen van een betonvloer.
Dan volgt het leegpompen van de bouwput en kan de feitelijke bouw van de parkeergarage beginnen.
De garage gaat plaats bieden aan ± 320 auto’s. Toiletten en elektrische oplaadpunten zijn ook in de plannen opgenomen.
Opdrachtgever is SENS/Dura Vermeer
bouwp3

bouwp2
Meer foto’s van het project op Facebook

%d bloggers liken dit: