Lubberiaans

Ruud Lubbers op weg naar de Eerste Kamer

OM onderzoekt kernbom uitspraken van Lubbers

Frits Wester vraagt zich af wat er gaat gebeuren: Als het juist is wat Ruud Lubbers heeft gezegd, dan liggen er nog 22 kernbommen in een bunker in Volker en heeft hij mogelijk een Staatsgeheim verklapt. Officieel is dit namelijk nooit bevestigd (wel al bijvoorbeeld indirect via Wiki Leaks). Wanneer het OM Lubbers daarvoor vervolgt, dan betekent dat dat hij de waarheid heeft gesproken en wordt datgene wat men officieel niet wil weten officieel bevestigd.

Van Agt heeft al publiekelijk geroepen dat het niet verstandig is van het OM. Zijn uitspraken worden waarschijnlijk ook weer door het OM onderzocht.

Belubberen

Het woord belubberen is volgens Ewout Sanders uitgevonden door Marcel van Dam.

Het debuut van dit woord is goed gedocumenteerd. Tijdens het debat over de Rijksbegroting 1984 voerde PvdA-kamerlid Marcel van Dam een denkbeeldige employé van minister-president Lubbers ten tonele, tuinman Flipse, om aan te tonen dat de zogeheten echte minima er ondanks hun eenmalige uitkering op achteruitgingen. Dit in tegenstelling tot wat het kabinet deed voorkomen. Flipse zelf had niets in de gaten, maar toen hij met een tientje minder in zijn loonzakje thuiskwam, zei zijn vrouw: ,,Volgens mij heb je je laten belubberen.’’

Toen Van Dam even later zei ,,Alle echte minima worden, net als die tuinman, belubberd”, liep Lubbers rood aan van woede. De reactie van de minister-president kwam als volgt in de Handelingen van de Tweede Kamer terecht: ,,Mijnheer de Voorzitter! Tegen deze woordspeling moet ik groot bezwaar maken. […] De heer Van Dam probeert de suggestie te wekken dat de regering hier de zaak aan het bedonderen is. Ik acht dit volstrekt onaanvaardbaar. Als hij, hoe geestig hij dit ook vindt, een woordspeling invoegt, acht ik dat, ook als oud-collega, onder de maat! (applaus ter rechter zijde).’’

Lubberiaans

Heeft zelfs een plaatsje in de Van Dale gekregen:

‘taalgebruik dat wordt gekenmerkt door briljante politieke instincten, grote vindingrijkheid, diplomatie, oorverdovende CDA-onduidelijkheid en een ongeëvenaarde zwalkende kwaliteit. Eigenschappen waarvoor hij door bijna elke politicus in hoge mate wordt benijd

Het grappige van het geheel is dat Lubbers zelve nu bevestigt destijds niet de waarheid te hebben gesproken, dan wel de waarheid verzwegen te hebben.

Als dat niet Lubberiaans is…

Foto Roel Wijnants

%d bloggers liken dit: