Opnieuw vragen over strandhuisjes Kijkduin

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van 35 strandhuisjes op het strand bij Kijkduin. Ondanks het feit dat de provincie Zuid-Holland in bezwaar is gegaan en er nog allerlei procedures lopen tegen de plaatsing van de huisjes. De Haags Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen ingediend over de werkzaamheden.

De twee partijen hebben het college om opheldering gevraagd over de aanleg van een drie meter hoog zandbanket bij Kijkduin. Het afgraven van het zand beschadigt het beschermde duingebied en heeft mogelijk negatieve effecten op de Zandmotor die de kust beschermt. Ook vinden de partijen dat de werkwijze van het college indruist tegen eerder gemaakte afspraken.

Gerwin van Vulpen (Haagse Stadspartij): ‘Het lijkt er op alsof ook dit jaar de strandhuisjes niet op de voorgeschreven 15 meter brede strook geplaatst gaan worden.’

Christine Teunissen (Partij voor de Dieren): ‘Het zand voor de zandbanketten wordt van de duinvoet weggehaald. Dat mag helemaal niet want dat is beschermd Natura 2000 gebied!’

De vragen aan het college
De Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben het college de volgende vragen voorgelegd op basis van artikel 30 van het algemeen reglement:
1. Kan het college aangeven welke maatregelen er genomen zijn om voor dit seizoen de plaatsing wél conform de maten die in het raadsbesluit staan plaats te laten vinden? Zo nee, waarom niet?
2. Kan het college aangeven of er dit seizoen wel een pad van 1 meter komt te liggen? Zo nee, waarom niet?
Voor plaatsing conform raadsbesluit is een zeebanket van 20 meter breed voldoende.
3. Kan het college aangeven waarom er op dit moment zeebanketten van 25 en 30 meter breed aangelegd worden?
Volgens deskundigen heeft plaatsing van strandhuisjes een negatieve invloed op duinvorming. De duinen maken onderdeel uit van het Natura 2000 gebied.
4. Is het college, met het oog op de duinvorming, in overleg geweest met Provincie en belangenorganisaties over de juiste afstand van de achterkant van de huisjes tot de duinvoet? Graag een toelichting met argumenten. En hoe verhouden deze uitkomsten zich tot de maten die in het raadsbesluit vastgelegd zijn?
5. Is het college bekend met feit dat voor de aanleg van het zeebanket een deel van de duinvoet is afgegraven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is daar een vergunning voor afgegeven?
6. Is het college met mij van mening dat, indien plaatsing dit seizoen opnieuw niet aan het raadsbesluit kan voldoen, het raadsbesluit niet uitvoerbaar is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college dan met mij van mening dat het besluit met een andere maatvoering opnieuw genomen zou moeten worden?
7. Kan het college deze vragen voor 1 maart beantwoorden?

Rijksvoorlichtingsdienst in Haagse duinen

Dependance Beeld en Geluid. Foto door Roel Wijnants.
Dependance Beeld en Geluid.

Tijdens mijn fietstocht door de duinen van Kijkduin naar Scheveningen, sloeg ik een pad in en kwam na een tijdje bij een bungalowachtig bouwwerk met een groot hek er omheen. Nieuwsgierig geworden, stapte ik af en zag een bord met informatie over wie en wat zich hier bevond. Het bleek om een dependance te gaan van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Toevallig ben ik wel eens in het nieuwe gebouw in Hilversum geweest, dus mijn nieuwsgierigheid werd steeds groter. Bij thuiskomst ben ik gelijk achter de computer gekropen om uit te zoeken, wat het mysterieuze gebouw in de duinen nu werkelijk is.

Het is een voormalige Duitse bunker, die helemaal gerestaureerd en omgebouwd is tot filmbunker voor het Nationaal filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Er zijn speciale kluizen gebouwd om de uiterst brandbare nitraatfilms, die vroeger gebruikt werden, in op te slaan. In de filmbunker van de RVD wordt ± 6 miljoen meter film bewaard. Dit moet het Walhalla zijn voor documentairemakers en wetenschappers om te bestuderen.

Een korte film over dit archief is te zien op de website van Geschiedenis24.

Gerestaureerde bunker uit WO II. Foto door Roel Wijnants.
Gerestaureerde bunker uit WO II.
Het mediapark in Hilversum (Beeld en Geluid). Foto door Roel Wijnants op Flickr.
Het mediapark in Hilversum (Beeld en Geluid).

Solleveld Kijkduin

Noors fjordenpaard Solleveld
Solleveld is een natuurmonument tussen Kijkduin en Monster. Dit natuurmonument bestaat uit een aantal verschillende gebieden: Solleveld, Dorestad, Ockenrode, Van Leijdenhof, Hyacintenbos en Ockenburg. Er zijn verschillende eigenaren, waaronder Delfland voor de duinstrook langs de zee, Dunea voor Solleveld, het Zuid-Hollands Landschap voor Van Leijdenhof en Hyacintenbos en de gemeente Den Haag voor Ockenburg. Ockenrode en Dorestad zijn particulier eigendom. Solleveld is samen met de zuidelijker gelegen Kapittelduinen en het Staelduinse Bos aangewezen als Natura 2000 gebied onder de naam Solleveld & Kapittelduinen.
In oktober 2004 verrichtte de archeologische dienst van Den Haag in Solleveld opgravingen en trof een grafveld aan uit de 6e-7e eeuw. Hierin zijn onder andere een graf van een krijger gevonden met de restanten van een zwaard en schild. Ook werd een zogenaamd bootgraf aangetroffen.
Het gebied wordt begraasd door Noorse fjordenpaarden. (tekst info wikipedia)

U kunt het duingebied Solleveld alleen bezoeken als u in het bezit bent van een passe-partout. Om in aanmerking te komen voor een passe partout Solleveld moet u beschermer zijn van de stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Kosten beschermersschap € 20,–, kosten passe partout Solleveld € 9,90. Maar dan kunt u wandelen in een uniek gebied en van dichtbij het “Noors fjordenpaard en het Drents Heideschaap zien.
Watertoren Solleveld
Drents Heideschaap

Jutterskeet

Jutterskeet
In de duinen van Kijkduin, een paar honderd meter achter het Atlantic Hotel staat een bijzonder gebouwtje. Het is een keet. Een jutterskeet. Ome Jan en zijn hulpjutter Rob zijn hier in de weekends meestal te vinden.

Alles wat op het strand gejut wordt word hier verzameld. Van kunstgebit tot bril. Er hangt een sleutelkast vol met gevonden sleutels, misschien moet ik zeggen: verloren sleutels. Flessen, veel speelgoed en wat al niet. Zelfs boeken zag ik liggen. Lege flessen uiteraard.
Je kunt er wat te drinken kopen, wat te snoepen of een grote zure bom.
De keet is opgebouwd van gevonden hout. De buitenmuren zijn bedekt met voorwerpen en waar plaats is staat een spreuk. “De cursus omgaan met teleurstellingen gaat helaas niet door” , of “niet alle kwallen zwemmen in zee”.
Er is een terras waar je de schaduw kunt vinden als de zon te fel is of schuilen tegen de regen.
Het is een vrij onbekend Haags Museum, het heeft geen lange gangen met mooie zalen, entree hoef je niet te betalen.

%d bloggers liken dit: