Gemeente Den Haag stelt ontruiming De Vloek 3 maanden uit

Wethouder Karsten Klein heeft vandaag per brief aan de gemeenteraad laten weten de voorgenomen ontruiming van vrijplaats De Vloek drie maanden uit te stellen vanwege vertraging in de bouwplannen.

Binnen het bouwplan van het Topzeilcentrum komt een deel te vervallen, het gaat om de door Vestia te realiseren zeewaterwarmtecentrale. Het gat in het bouwplan moet nu worden opgevuld en hier denkt men drie maanden voor nodig te hebben. De gemeente heeft de datum dat De Vloek leeg opgeleverd moet worden nu gesteld op 1 april 2015.

Kwinten Keesmaat, woordvoerder van vrijplaats De Vloek: “We hebben altijd al gezegd dat het bouwplan voor het topzeilcentrum rammelt, dus dit is voor ons geen verrassing. Laten we hopen dat van uitstel afstel komt. In het Nautisch Centrum tegenover de Vloek is de leegstand de laatste maanden weer een stuk toegenomen. Er is daar genoeg plek voor de zeilsport om te groeien.”

De gemeente Den Haag wil vrijplaats De Vloek ontruimen en slopen omdat er een zeilcentrum moet komen. De Vloek werd 12,5 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek.

Demonstratie tegen sloopplannen vrijplaats De Vloek

Op zaterdag 6 december zal er om 15:00 een demonstratie plaatsvinden tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Den Haag om vrijplaats De Vloek te ontruimen, en voor het behoud van vrijplaatsen in het algemeen.

De gemeente Den Haag wil vrijplaats De Vloek in januari 2015 ontruimen en slopen omdat er een zeilcentrum moet komen. Plek voor Topzeilsport is er in de haven echter al genoeg maar toch moet De Vloek wijken voor het zoveelste prestige project waar niemand op zit te wachten.

Ook in de gemeenteraad werd er geen stokje gestoken voor de prestigeplannen om nog een zeilcentrum te bouwen. Maar dit betekent niet het einde van de campagne. De gemeente beloofde een vervangend pand te gaan zoeken, maar de vraag is of dat pand er wel komt en of het dan ook betaalbaar is. Het unieke van de vrijplaats is juist dat de financiële druk op de projecten en initiatieven laag is waardoor er een vrijheid ontstaat om dingen tot ontplooiing te brengen, een vrijheid die ergens anders niet te vinden is. Maar de strijd gaat verder dan het behoud van De Vloek.

De actiecampagne gaat dan ook onverminderd door. Wij voeren niet alleen een strijd voor het behoud van De Vloek maar ook tegen de veryupping van de haven en de visie die de gemeente op stadsontwikkeling heeft. In heel Den Haag moeten mooie initiatieven die van onderop zijn ontstaan wijken voor yuppenprojecten. Maar het moet niet gaan om de belangen van projectontwikkelaars, maar om de mensen die in Den Haag wonen. De stad in van ons!

De Vloek werd 12 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek.

Verzamelpunt: Kerkplein, Den Haag
Tijd: 15:00
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1534358176808849/

We moeten af van de blik van projectontwikkelaars. Vrijplaats De Vloek moet blijven!

devloek2In de haven van Scheveningen zit een vrijplaats, een plek waar allerlei verschillende initiatieven een plek hebben zonder de druk van geld. Die plek, De Vloek genaamd, werd 12,5 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot één van de grootste vrijplaatsen van Nederland. Al die tijd draait het zonder enige cent subsidie of overheidssteun. Nu moet de De Vloek wijken voor een prestigieus zeilcentrum waar er al één van is, die grotendeels leeg staat.

Door de bril van de projectontwikkelaar en voormalig PvdA-wethouder Noorder moet Den Haag worden omgetoverd in een wereldstad. Zo ging de voormalig wethouder op reis naar Dubai om daar inspiratie op te doen voor de haven van Scheveningen. Het moest groots en yupperig worden, maar juist die kijk door de bril van boven af, het idee dat je een stad kan vormen aan een tekentafel, die blik maakt een stad tot een doodse plek waar niemand zich thuis voelt. En zo ging het ook met de haven van Scheveningen. Er werd een masterplan gemaakt waar alle bedrijvigheid en de aan Scheveningen gebonden activiteiten plaats moesten maken voor megalomane yuppen projecten als dure hoteltorens met een kabelbaan er tussen, vakantiewoningen en een zeilcentrum. Meerdere delen van het masterplan zijn er nooit gekomen door tegenstand van de buurt. Maar de vakantiewoningen en het zeilcentrum zijn er tegen wil en dank toch gekomen. Vijf jaar geleden werd het zeilcentrum opgeleverd en tot op de dag van vandaag zijn er delen nog nooit gebruikt. Watersportwinkels verdwenen na een korte tijd weer en die ruimtes moeten nu gevuld worden door winkels uit totaal andere sectoren zoals grafisch ontwerpers. Nu, 5 jaar na de flop van Scheveningen en een nieuw gemeentebestuur verder, gaat het ontwikkelen door diezelfde projectontwikkelaarsbril gewoon door. Er moet een nieuw zeilcentrum komen 200 meter van het huidige vandaan, terwijl de projecten die nu al een plek hebben in het huidige zeilcentrum moeten verplaatsen naar de nieuwe, waardoor er nog meer leegstand ontstaat en een unieke vrijplaats moet wijken.

Vrijplaats De Vloek is een plek waar een breed scala aan initiatieven en projecten een plek heeft. Zo hebben kunstenaars werkplekken, zitten er bedrijfjes, een veganistisch eetcafé, en een concertzaal die buiten concerten ook plek biedt aan theater en filmmakers. Er zijn oefenruimtes voor bands en plek voor mensen uit Scheveningen om aan hun boot te klussen. Tevens biedt het een discussieplek voor alternatieve politiek en een andere kijk op de wereld. De Vloek is een plek die alles zonder subsidie en overheidssteun doet en waar iedereen, jong of oud, rijk of arm, welkom is. De gemeente Den Haag gebruikte De Vloek wel eens als er een boekje moest komen over broedplaatsen maar nu moet De Vloek ontruimd en gesloopt worden voor een Topzeilcentrum.

Het huidige zeilcentrum zou de gemeenschap geen cent gaan kosten, de gemeente heeft echter drie miljoen euro moeten uitgeven om het rendabel te maken. Terwijl de broekriem aangehaald moest worden bij de onderklasse en er geen geld meer is voor buurthuizen, geeft de gemeente per jaar tonnen uit om de topzeilsport te bevorderen, en dat terwijl het juist deze tak van sport is die grote sponsoren zoals Delta Lloyd er op na houd.

Politici die hun mond vol hebben van cultuur, participatie en eigen initiatief zijn vastgeroest in het idee dat je een stad kan vormen aan een tekentafel. Ook de nieuwe wethouder Karsten Klein (CDA) die nu de havenplannen bestierd, wil plannen doorzetten die achterhaald en zijn en waar niemand in Scheveningen op zit te wachten. Hij was het die in zijn vorige termijn, toen hij nog wethouder sport en welzijn was, bezuinigde op buurthuizen en iedereen die met zijn sportclub iets maatschappelijks deed bestempelde als het buurthuis van de toekomst, vrij van subsidie en overheidssteun. Maar nu is juist hij degene die een vrijplaats die altijd zo van uit zichzelf heeft gewerkt de nek om wil draaien voor een zeilcentrum waar er al één van is, die nog grotendeels leegstaat, waar alleen plek is voor de rijke elite. Het kan dan ook geen toeval zijn dat hij zelf een zeilsport liefhebber is en met de mensen die belang hebben bij het nieuwe zeilcentrum regelmatig samen op een bootje te vinden is.

Laat er een omwenteling komen in de stadsontwikkeling van boven af. Laat de gemeente inzien wat de stad al te bieden heeft en laat ze kijken naar de behoefte van de mensen die in de stad leven en niet alleen naar de belangen van projectontwikkelaars en de rijke elite. Het is een strijd die gevoerd moet worden in vele steden in Nederland, laat de strijd voor het behoud van vrijplaats De Vloek het begin zijn van een discussie rond de grootheidswaanzin die stadsontwikkeling heet.

Kwinten Keesmaat

Manifestatie voor behoud van vrijplaats ‘De Vloek’

Wethouder Joris Wijsmuller. Foto: Ed Gool
Wethouder Joris Wijsmuller met een sympatisante van vrijplaats De Vloek. Foto: Ed Gool

Het is, om maar met een cliché te beginnen, een pijl uit de koker van een vorig stadsbestuur. Een pijl die de verse Haagse wethouder Joris Wijsmuller hard zou kunnen raken. Als voormalig bewoner van het legendarische Haagse krakersbolwerk ‘De Blauwe Aanslag’ wil je immers niet verantwoordelijk zijn voor de sloop van vrijplaats ‘De Vloek’ in de Scheveningse haven?
Als ik Peter Bos, raadslid* voor de Haagse Stadspartij, met dit dilemma confronteer waar de man voor wie hij jaren fractiemedewerker was, nu mee in zijn maag is gesplitst, grinnikt hij. Vooral als ik de risico’s van belangenverstrengeling etc. er even bijhaal.
“Als fractie voeren wij in de raad toch echt een eigen lijn,” zegt hij. Hij meldt mij dat de situatie rond De Vloek niet zo complex is als ik hem voorstel, aangezien het collegeakkoord hier geen uitspraken over doet. Op de vraag of hij de situatie nu positiever inziet, nu recente berichten van onder andere Omroep West melden dat er een raadsmeerderheid voor behoud van de vrijplaats zou zijn, geeft hij een voorzichtig antwoord: “Er zijn toch nog partijen in de raad die in veel gevallen de lijn van het oude stadsbestuur willen voortzetten.” Bos beschouwt de campagne voor behoud allerminst als een gelopen race.

De manifestatie voor De Vloek verliep gistermiddag in een gemoedelijk sfeertje. Foto: Ed Gool
De manifestatie voor De Vloek kende gistermiddag een gemoedelijk sfeertje. Foto: Ed Gool

De campagne voor behoud van vrijplaats De Vloek, die in augustus een spectaculair begin kende met de kraak van de leegstaande Scheveningse Pier, gaat ook vandaag verder: met een open dag die om 14:00 uur begint. Op locatie, op de Hellingweg 127. Als het aan de krakers van dit complex ligt komt hier geen topzeilcentrum: dat is er immers al, 200 meter verderop. ‘En het staat nog voor driekwart leeg.’

 

* Miguel Sloendrecht merkte op in de comments dat Peter Bos fractievoorzitter is: https://haagspraak.nl/2014/09/07/manifestatie-voor-behoud-van-vrijplaats-de-vloek/comment-page-1/#comment-2059

6/7 september 2014: Manifestatie en open dag voor het behoud van vrijplaats De Vloek

6/7 september 2014: Manifestatie en open dag voor het behoud van vrijplaats De Vloek

De gemeente Den Haag wil vrijplaats De Vloek in januari 2015 ontruimen en slopen omdat er een zeilcentrum moet komen. Plek voor Topzeilsport is er in de haven echter al genoeg maar toch moet De Vloek wijken voor het zoveelste prestige project waar niemand op zit te wachten. De Vloek moet blijven!

De campagne voor het behoud van De Vloek werd op 7 augustus afgetrapt met de actiekraak van De Pier. Nu organiseert vrijplaats De Vloek op zaterdag 6 september 2014 vanaf 13:00 een manifestatie op het Spuiplein in het centrum van Den Haag. De dag erna, zondag 7 september, opent de vrijplaats haar deuren voor een open dag. De open dag begint om 14:00.

Het programma van beide dagen zal een greep zijn uit de activiteiten die zich in de Vloekplaatsvinden. Er zullen optredens en workshops zijn, kunstenaars die hun werkplaats in De Vloek hebben zullen werk exposeren en biologisch-veganistisch restaurant Water en Brood kookt een maaltijd. Het volledige programma volgt spoedig, houd hiervoor de website en Facebook van De Vloek in de gaten.

De Vloek werd 12 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek.

Een nieuw Topzeilcentrum is het zoveelste vastgoed- en prestigeproject in de haven waar niemand op zit te wachten. Al jarenlang probeert de gemeente de Scheveningse haven te veranderen in een lustoord voor zeilers en yuppen. Veel bedrijvigheid zoals scheepswerven, die de haven maakte tot wat het was, hebben plaats moeten maken voor dure appartementen, kantoorruimte en een Nautisch Centrum waar geen enkele Scheveninger zich nog thuis voelt.

Momenteel is het zeilcentrum gevestigd in het Nautisch Centrum tegenover De Vloek. Het Nautisch Centrum wat speciaal voor zeilsport is gebouwd, is in 2006 opgeleverd, maar staat al jaren voornamelijk leeg. Ook veel andere gebouwen in het gebied staan leeg. Ruimte voor de zeilsport is er dus genoeg. Nog meer nieuwbouw is onzinnig en betekent dat de vrijplaats hoogstwaarschijnlijk moet verdwijnen voor nog meer leegstand.

In plaats van de waarde van De Vloek in te zien, lijkt de gemeente slechts geïnteresseerd is in het geld dat de grond oplevert. Wij zijn van mening dat de gemeente zich zou moeten bezig houden met wat de mensen in Den Haag belangrijk vinden en wat goed is voor de stad. Naast ruimte voor de zeilsport zou er in dit deel van Scheveningen Haven ook ruimte voor een plek als De Vloek moeten zijn. Voor duizenden mensen is de Vloek een belangrijke en onmisbare plek.

Strijd mee voor het behoud van De Vloek en kom naar de open dag en de manifestatie en teken de petitie!

Poster: De Vloek

Manifestatie

Datum: zaterdag 6 september 2014

Tijd: 13:00

Locatie: Spuiplein, Den Haag

Open dag

Datum: zondag 7 september 2014

Tijd: 14:00

Locatie: Hellingweg 127, Den Haag

http://www.devloek.nl

https://www.facebook.com/devloek

https://twitter.com/DeVloek

Perscontact: Kwinten Keesmaat 06-33852019

Zie voor foto’s van de Vloek: https://www.flickr.com/photos/devloek

%d bloggers liken dit: