Ik denk

“Ik denk dus ik besta”. Descartes is heden ten dage nog steeds bekend vanwege deze filosofische stelling. Zou Sylvana Simons ook zo gedacht hebben? Zij heeft zich aangesloten bij twee dissidente PVDA-leden die hun eigen partij “Denk” hebben opgericht. Een partij die zich naar eigen zeggen richt op “verbinden”. Zou haar graag willen spreken en vragen waar haar politieke keuze op gebaseerd is, echter wij kennen elkaar niet persoonlijk en dat praat wat lastig. Haar naam schalt onophoudelijk door de “sociale” media met betrekking tot de thema’s racisme en zwarte Piet.
Voor mijn gevoel wil deze mevrouw even het één en ander recht zetten met betrekking tot datgene wat er in het verleden is gebeurt en daar en passant een politiek avontuurtje aan vast knopen.
Het voelt een beetje als peuren in een open wond. De slavernij is al jaren geleden afgeschaft en gemakshalve wordt de figurant in een kinderfeestje opgevoerd als één van de laatst overgebleven iconen van deze, overigens schandalige vorm van uitbuiting. Dit levert ronduit racistische uitlatingen op die momenteel door veelal autochtonen op “sociale” media worden gedumpt. Ik beschouw het echter als misbruik maken van een verzonnen figuur die één keer per jaar een kinderfeestje opleukt.

Overigens, voor de verbale shit die autochtone Nederlanders uitbraken met betrekking tot jouw mening schaam ik mij oprecht. Vrijheid van meningsuiting beschouw ik als een groot goed in Nederland waar zelfs bloed voor heeft gevloeid. Respect voor andermans mening staat evenwel voor mij nog hoger in het vaandel. In dit land moet iedereen vrijelijk zijn of haar mening kunnen uitten zonder dat dit tot ordinaire scheldpartijen leidt. Helaas lijkt de geest nu uit de fles. Het niveau van de hele zwarte Pietenpolemiek veroorzaakt grote scheuren in de samenleving. Fijne verbinding maak je zo. Tokkies, artiesten, en politici duikelen over elkaar heen in een totaal losgelagen discussie. Ik heb me hier lange tijd van proberen te distantiëren, echter ook ik voel nu de behoefte mijn recht op vrije meningsuiting uit te oefenen.

Nederland is in korte tijd aan het polariseren geslagen door deze mevrouw en haar partijgenoten die verbinden zo hoog in het vaandel hebben staan. Voor en tegen vliegen elkaar in de haren terwijl er ondertussen zoveel leed in de wereld gaande is dat totaal ondergesneeuwd wordt in deze “discussies”. Bevolkingsgroepen worden nog steeds onderdrukt, slavernij is in sommige landen nog altijd bon ton, en veel volkeren zuchten onder een zwaar en armoedig bestaan. Multinationals belazeren de kluit en de aarde warmt op als nooit tevoren. Ondertussen graaien banken, verzekeringsmaatschappijen en zorgverlenende instanties de trog leeg.

Dit mag ik in Nederland zeggen, waar openlijk je mening geven in sommige landen nog steeds levensgevaarlijk is. Ik veracht de mensen die zo openlijk vijandig jouw standpunt weerspreken, en gun ze hun “uitzwaaidag” van harte. Tokkies zwaai ik namelijk graag uit en vluchtelingen heet ik welkom. Helaas wordt de nuance in jouw discussie totaal onderuit geschopt. In de woorden van de man met de wilde witte haren, met respect voor de mening van jou, Sylvana, en een terechtwijzing jegens bemoeizuchtige staatshoofden zou ik willen vragen, kan het iets minder? Minder radicaal, minder laag bij de grond, en meer vanuit een zinvol gemeenschappelijk gedachtengoed. Weg met discriminatie, weg met armoede, weg met graaiers, en weg met bezuinigingen die de zwaksten van de samenleving treffen.
Denken doe je met je hoofd en niet met je onderbuikgevoel. Het aantal verwarde personen neemt exponentieel toe, en “why am I not surprised?” We schrijven geschiedenis en het zal een zwarte bladzijde blijken te zijn. Verstrikt in “little white lies” staan we er gekleurd op. Kunnen we niet gewoon leven met de mensheid als palet in al die prachtige kleuren waarmee we een mooi maatschappelijk schilderij zouden kunnen maken? Wordt het niet eens tijd om de wapenindustrie te vervangen door hulp aan armlastigen, godsdienstwaanzin in te ruilen voor educatie, vraatzucht door ecologisch consumeren, en hebzucht door altruïsme?

Voor mijn part zie je zwarte Piet als een kwalijk symptoom, echter hij is niet de oorzaak van alle ellende in de wereld. Zo makkelijk als deze figuur door jou tot racistisch symbool verheven wordt, zo makkelijk ontken je en passant de Armeense genocide. De holocaust heeft net zo goed plaatsgevonden als de genocide op Armeniërs. Zoals nu ook gebeurt met Christenen in het Midden Oosten waar blijkbaar het begrip vrijheid van godsdienst niet bestaat. Als lemmingen lijken wij ons in de afgrond van haat en laster te storten. Als wolven bespringen we onze prooi en als makke schapen accepteren wij het onvermijdelijke.

Ik denk…..jij ook? Jij kiest er voor om de wereld in verschillen te zien, net als al die tokkies, echter er is m.i. nog altijd meer dat ons bindt, dan ons scheidt. Denk jij ook niet?

Albert Lemming

 

Louche mag wèl

Ruben Oppenheimer over Theo Hiddema

Vorig jaar besteedde ik al aandacht aan de cartoon die Ruben Oppenheimer had gepubliceerd over de Maastrichtse advocaat Hiddema. Hiddema werd als louche geafficheerd, maar geen Homo. In eerste aanleg oordeelde de voorzieningenrechter dat dat niet mocht en werd de cartoonist veroordeeld tot rectificatie op straffe van een dwangsom. Oppenheimer ging in beroep en won dat glansrijk. Het Hof ‘s-Hertogenbosch overwoog ondermeer:

  • 3.13.3. Ten aanzien van de omstandigheid van het beschikbare feitenmateriaal overweegt het hof als volgt. Zoals al vermeld, betreft de aanduiding ‘louche advocaat’ het spottende waardeoordeel van [appellant]. Tegen de hierboven geschetste achtergrond van de over en weer door [geïntimeerde] en [privé detective] gedane uitlatingen en beschuldigingen, is er naar het oordeel van het hof in redelijkheid een voldoende verband tussen dit spottende waardeoordeel van [appellant] en het beschikbare feitenmateriaal.Voor alle duidelijkheid overweegt het hof, dat dit niet betekent dat het hof van oordeel is dat [geïntimeerde] een louche advocaat is.
  • 3.13.4. [geïntimeerde] dient zich meer te laten welgevallen dan de gemiddelde persoon, aangezien hij een persoon is die ook zelf de publiciteit zoekt en wel in die mate dat hij inmiddels als publiek persoon aangemerkt kan worden. Daarbij schuwt hij ferme bewoordingen niet.Zo heeft hij publiekelijk grenzen overschreden en is hij civielrechtelijk veroordeeld toen hij een derde (c.q. voormalig cliënt) heeft aangeduid als ‘addergebroed’.

    Ook heeft hij zich na publicatie van de cartoon in weinig subtiele bewoordingen uitgelaten over [appellant]. In een publicatie op de website van L1 (prod. 12 bij pleitnota van [appellant] in eerste aanleg) is vermeld dat [geïntimeerde] [appellant] heeft aangeduid als ‘prutser, een rat die tekeningen maakt voor dat gedrukt vodje voor simpele types’.

    [geïntimeerde] heeft daarnaast publiekelijk aan ‘mensen die een beetje leuk wonen’ geadviseerd een pistool te kopen, om zich te wapenen tegen overvallers (prod. 5 en 9 bij pleitnota van [appellant] in eerste aanleg).

  • 3.13.5.[geïntimeerde] heeft slechts in algemene bewoordingen gesteld dat de aanduiding louche advocaat ernstige gevolgen heeft voor zijn beroepsuitoefening. Hij heeft dit onvoldoende onderbouwd met concrete feiten en omstandigheden. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft hij weliswaar nog aangevoerd dat hij over genoemde aanduiding vragen krijgt van mensen maar eventuele verdere gevolgen heeft hij niet toegelicht.
  • 3.14. Al bovenstaande omstandigheden afwegend, komt het hof tot het oordeel dat de vrijheid van meningsuiting van [appellant] het zwaarste weegt en dat [appellant] niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens [geïntimeerde]. Derhalve is er geen plaats voor de door [geïntimeerde] gevorderde rectificatie.

Gelukkig. Een hele opluchting dat je niet direct een rechter in je rug voelt hijgen als je met iemand de spot drijft.

Let wel! Louche mag in dit geval wel. Hiddema heeft het naar mijn mening een beetje over zichzelf afgeroepen door zichzelf als dandy te afficheren in zijn boek.

Oppenheimer zou Oppenheimer niet zijn als hij nog een mooie uitsmijter voor Hiddema had:
Geen Griek

De verboden teksten van Joke Kaviaar

“Never pick a fight with someone who buys ink by the barrel.”
— Mark Twain

Vervolging van bloggers, dat is toch iets dat in Putins Rusland gebeurt? Aleksei Navalny is in Nederland geen onbekende, af en toe schrijft er zelfs wel eens een landelijk blad over hem. Dan kunnen we in Nederland weer eens neerbuigend doen over het gebrek aan vrijheid van meningsuiting in zo’n autocratische staat. Bij ons gebeurt dit niet.

Toch werd afgelopen dinsdag de zaak tegen Joke Kaviaar, dichteres en asielactiviste, beëindigd met een vonnis: twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Bij de niet-ontvankeljkverklaring volgde de Hoge Raad een drieregelig advies van de Procureur-Generaal zonder motivatie op. Zelf gaf zij ook geen motivatie.

Joke Kaviaar. Bron: https://libcom.org/

Wie is Joke Kaviaar?

Joke Kaviaar is sinds jaren asielactiviste en kan beschouwd worden als een van de meest zichtbare personen van het No-Border netwerk en de groep Deportatieverzet. Haar bekendheid binnen deze kringen zorgt ook voor de nodige publiciteit rond haar proces, alhoewel mainstream media dit verder links laat liggen. Een proces tegen Geert Wilders, dat uiteindelijk mislukte omdat het Openbaar Ministerie in dit geval weigerde te vervolgen, is leuker voor de verkoopcijfers.

De rechtszaak en de verboden teksten

Afgelopen dinsdag is door de Hoge Raad cassatie afgewezen in de zaak Joke Kaviaar. Hiermee blijft een vonnis van het gerechtshof van Amsterdam staan: twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar, voor het verspreiden van ‘opruiende teksten’ op haar website www.jokekaviaar.nl. Hiermee lijkt een einde gekomen aan een zaak die op 13 september 2011 begon met een inval in het huis van de asielactiviste. Na haar weigering om de bewuste teksten van de site te verwijderen, werd deze door Justitie offline gehaald. Voor een dag: de volgende dag was de site weer terug en inmiddels worden de ‘verboden teksten al weer enkele jaren gehost op diverse plekken. Als het om de teksten te doen was, dan had het Openbaar Ministerie niet slechter kunnen handelen: ze zijn inmiddels all over the place.

De inspanningen die justitie is aangegaan om te proberen Kaviaar op te sluiten, doen ook vermoeden dat de motivatie eerder politiek dan juridisch is. Waarom zou men anders, tussen de veelheid aan ‘boze’ teksten die het internet rijk is, zich de moeite getroosten. Waarom haakt het Openbaar Ministerie af bij het haatzaaien van Geert Wilders en gaat zij hier wel tot vervolging over? Op haar eigen website verhaalt Joke Kaviaar zelf van een veel systematischer vervolging van asielactivisten, waarbij ook de AIVD betrokken zou zijn en de politieinval in haar woning ook vooral een truc was om te proberen haar netwerk in kaart te brengen: https://www.jokekaviaar.nl/Vrijheid-geen-recht.html

Van de vier teksten waar aanvankelijk sprake van was, zijn er nu nog twee ‘verboden’. Dit betreft de artikelen ‘RARA, wiens rechtsorde is het?’ en ‘Waar blijft de Hollandse opstand?’. Mede dankzij de inspanningen van het OM bestaat er inmiddels ook een Engelse vertaling. Zo zie je maar, het vrije woord laat zich niet beteugelen.

 

Een niet-demonstratie voor De Vloek

Hoe ziet een niet-demonstratie eruit? Kan de afwezigheid van demonstratieve uitingen op zich een demonstratieve uiting zijn? We zullen het nooit weten, want de ‘niet-demonstratie’ die door sympathisanten van vrijplaats ‘De Vloek’ werd opgezet zag er uiteindelijk toch echt uit als een demonstratie. Een vrij rustige demonstratie wellicht, met mensen die stilstonden op een pleintje, maar toch duidelijk een demonstratie: drie gele spandoeken met een zwart kruis erop en mensen die de mond afgeplakt hadden met tape.

Demonstratieve uitingen van mensen die zich beroofd voelden van hun recht op vrije meningsuiting. Door de Haagse burgemeester, Jozias van Aartsen, die, zoals Kwinten Keesmaat stelde in een radioprogramma gisteren, een demonstratie verbood op basis van drogredenen, en door een rechter die hier kritiekloos in meeging.
Maar zo eenvoudig laten de krakers van De Vloek en hun grote aanhang binnen de stad zich de mond niet snoeren. Middels een oproep om deze zaterdag naar het Kerkplein te komen, om ‘niet te demonstreren’, werd een stevige groep mensen op de been gebracht.

demonstante voor vrijplaats De Vloek
Monddood: demonstrante voor vrijplaats De Vloek. foto: Edwin IJsman

Weliswaar heb je met deze groep mensen nog altijd een kleiner gezelschap dan dat wat op zaterdagen de winkelstraten afschuimt, maar voor de Haagse politie was het reden genoeg om weer eens flink in de stress te schieten. De aanwezigheid van minstens zeven politiebusjes laat dat zien. Wat nou de verstoring van de openbare orde moest zijn bij deze samenkomst werd op geen enkel moment duidelijk, of het moest de politie zelf zijn, die bij herhaling op de trambaan ging staan.

Uiteindelijk werd na vieren enkele malen een oproep gedaan ‘om de demonstratie te beëindigen’, waarna de groep langzaam uiteen ging. Uiteindelijk bleef er een enkele demonstrant op een fiets over, met een bord. Gadegeslagen door zes man politie te paard. Ergens na half vijven fietste hij ook weg, ter hoogte van tramhalte Gravenstraat twee afgedropen agenten op hun rijwielen inhalend.

Vandaag liet het gezag in Den Haag wederom zien dat haar geldingsdrang slechts geëvenaard wordt door haar kleinzieligheid. Een efficiënte manier om als machthebber je authoriteit te verspelen. Wellicht is het tijd voor onze burgemeester om maar met pensioen te gaan. Hij heeft er de leeftijd voor.

Edwin IJsman

Louche mag niet

Loesje Hiddema

Cartoonist Oppenheimer had bij een andere dan bovenstaande cartoon van Hiddema gesuggereerd dat Hiddema een louche advocaat is, maar geen homo.

In een uitspraak in een Kort Geding, aangespannen door de Maastrichtse advocaat Th. Hiddema tegen R. Oppenheimer, cartoonist van onder andere de NRC, heeft een vrouwelijke Limburgse rechter bepaald dat Oppenheimer de cartoon als volgt moet rectificeren:

Rectificatie:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (Maastricht) heeft bij vonnis van 31 oktober 2014 geoordeeld dat de aanduiding van mr. [eiser] als louche advocaat door de heer [gedaagde 1] en A en C Media in een cartoon die verschenen is in een uitgave van het huis-aan-huisblad De Ster van 3 oktober 2014 onrechtmatig is jegens mr. [eiser], omdat die aanduiding geen steun vindt in de door de heer [gedaagde 1] en A en C Media aangedragen onderbouwing. De heer [gedaagde 1] en A en C Media zijn veroordeeld tot het plaatsen van deze rectificatie.”

In een uitzending van Pauw over deze zaak waarbij Peter R. De Vries samen met Hiddema aan tafel zit, zegt Peter dat “louche advocaat” volgens hem een tautologie is, net zoiets als witte sneeuw of natte regen.

Gedaagde gaat van deze schokkende uitspraak in hoger beroep met hulp van de Nederlandse Journalistenvereniging.

Als hij de rectificatie niet plaatst, loopt hij kans dat de dwangsom bij hem geïncasseerd wordt, voordat het hoger beroep dient, omdat de rechter het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaart. Ik hoop echt dat dit een lekker principieel juridisch steekspelletje wordt dat hier in Den Haag bij de Hoge Raad eindigt met het gelijk van Oppenheimer. Ik hoop ook dat beroep wordt ingesteld tegen het door de rechter ongefundeerd gebruik van de uitvoerbaar bij voorraad verklaring. Volgens mij had ze dat moeten motiveren. Ze heeft er geen enkele overweging aan geweid. Hoezo gelijk rectificeren? Iedereen heeft recht op hoger beroep, maar dat wordt steeds vaker ongemotiveerd voor de voeten gelopen door ongemotiveerde uitvoerbaar bij voorraad verklaringen. Weg ermee!

Volgens het woordenboek is een van de betekenissen van “louche” verdacht. Als je de uitspraak doortrekt, kan iedereen die door iemand anders verdacht wordt genoemd, kennelijk om rectificatie vragen.

Ik volg een en ander al enige tijd op de Faceboek pagina van Ruben, en vond daar ook de bovenstaande rectificatie cartoon. Die vind ik nog de leukste, al zal Hiddema um niet snappen.

Update:

Na het proces werd bekend dat de advocaat afzag van het innen van de dwangsom. Oppenheimer heeft overigens niet aan de rectificatie opdracht van de rechter voldaan. In een bepaalde visie zou hij dan namelijk geen belang meer kunnen hebben bij een vonnis in hoger beroep.

%d bloggers liken dit: