Nobelprijs voor de vrede naar ‘Haags’ OPCW

”Recente gebeurtenissen in Syrië, waar opnieuw chemische wapens zijn gebruikt, hebben de noodzaak onderstreept om dergelijke wapens uit te bannen,”

Dat zijn de woorden die de jury van het Noorse Nobelcomité gebruikte om het belang van het OPCW in het terugdringen en uitbannen van chemische wapens te onderstrepen. Het comité kende vrijdag 11 oktober de Nobelprijs voor de Vrede toe aan dit in Den Haag gevestigde instituut, wegens “buitengewone bijdragen aan het elimineren van chemische wapens”.

Het hoofdkantoor van OPCW in Den Haag, Foto: Roel Wijnants

De OPCW stelt zich ten doel om chemische wapens te vernietigen en te voorkomen dat ze ooit nog gebruikt zullen worden. De OPCW is het uitvoerend orgaan van het Verdrag chemische wapens (Chemical Weapons Convention, afkorting CWC) dat in 1997 van kracht werd. In dit verdrag staat dat lidstaten al hun chemische wapens (op een milieuvriendelijke manier) moeten vernietigen, net als de installaties waar de wapens werden geproduceerd. Ook dienen de landen fabrieken waar met bepaalde chemische stoffen wordt gewerkt, te declareren bij de OPCW en hun chemische industrie te onderwerpen aan regelmatige inspecties.

 

Edwin IJsman

bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie_voor_het_Verbod_op_Chemische_Wapens
http://www.nu.nl/buitenland/3599024/nobelprijs-vrede-opcw.html
http://www.flickr.com/photos/roel1943/

%d bloggers liken dit: