Grote steden frauderen met gemeenschapsgeld

“Iedereen loopt er voor weg. Als ze wel iets doen worden ze onthoofd. Want dat is de manier waarop onze maatschappij omgaat met mensen die misstanden aan de kaak stellen …” 

Leo Verhoef waarschuwt al vanaf 1999 ieder jaar de gemeenteraad voor de misleiding. Lees hieronder de correspondentie van Leo Verhoef met de gemeenteraad en het college van b&w van Den Haag. Lees hoe de gemeenteraad als controleur van het college van b&w het aan datzelfde college overlaat om de brieven van Leo Verhoef te beantwoorden. Burgemeester en wethouders gaan (uiteraard) nergens in op de beschuldigingen van Leo Verhoef van misleidende jaarrekeningen. 

De gemeenteraad gaat totaal niet in op de brief van Leo Verhoef van 25 oktober 2001 waarin hij de vloer aanveegt met de nonsens-reactie van het college van b&w op zijn beschuldigingen van boekhoudfraude.

De laatste jaren worden de brieven van Leo Verhoef totaal niet meer beantwoord. Ach, denkt die gemeenteraad blijkbaar, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers. Het zullen je volksvertegenwoordigers maar zijn.

Mede dankzij deze ongeïnteresseerde “slappe hap” was de boekhoudfraude over de periode 1998-2005 inmiddels opgelopen naar (per saldo) circa 420 miljoen euro.

Den Haag hield in die jaren circa 1,5 miljard euro over. Meer dan genoeg om bijvoorbeeld de volledige Onroerendezaakbelasting van de afgelopen vijf jaar aan de Haagse belastingbetalers terug te betalen. Met ordinaire boekhoudfraude werd dat verzwegen.

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 mei 2006. De gemeenteraad reageerde totaal niet.

Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in jaarrekening 2006 een overschot van € 94 miljoen. (Wat natuurlijk al heel gek is, want waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 134 miljoen over. De OZB van € 82 miljoen was dus totaal overbodig en kan (eigenlijk zelfs: moet) aan de belastingbetalers terruggegeven worden. De boekhoudfraude was inmiddels opgelopen naar € 460 miljoen.

Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 10 mei 2007 de gemeenteraad opnieuw. Die nam niet de moeite te reageren.

Dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een overschot van € 76 miljoen. (Wat natuurlijk alweer heel gek is, want waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 246 miljoen over. De OZB van € 79 miljoen was dus – alweer – totaal overbodig en kan (eigenlijk zelfs: moet) ook aan de belastingbetalers terruggegeven worden. De boekhoudfraude is inmiddels opgelopen naar € 630 miljoen.

Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 23 april 2008 de gemeenteraad opnieuw. Die reageerde alweer niet.

Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 59 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente “slechts” € 52 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 7 miljoen opgegaan? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 81 miljoen.

Opvallend detail: Den Haag beschikt inmiddels over circa € 1 miljard aan in kasgeldleningen en andere leningen belegde overtollige geldmiddelen. Allemaal belastinggeld!

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 april 2009. Die reageerde niet, want “ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers”.

Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 37,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 37,4 miljoen opgegaan?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 juni 2010. Die reageerde – alweer – niet.

Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een klein verliesje van € 8,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 158,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 150 miljoen opgegaan? Hoefden we dat niet te weten? Aan ambitieuze, te weinig doordachte, uit de hand gelopen bouwprojecten? Weg belastinggeld! Ons belastinggeld!

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2011. Geen reactie.

Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid kende de begroting een nadelig saldo van € 142 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 22 september 2011. Die reageerde – alweer – niet.

Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 22,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Dat er bijvoorbeeld weer verliezen waren geleden, nu van zo’n € 70 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 mei 2012. Alweer, geen reactie.

Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. Echter, in werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 158 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende begroting met zijn brief van 23 oktober 2012. Geen reactie; het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers helemaal niks.

Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 115,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Dat er nieuwe verliezen waren, nu van zo’n € 33 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 mei 2013. Geen reactie.

Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 143 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2013. Alweer, geen reactie, want “ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers”.

Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 94,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Bijvoorbeeld dat er opnieuw verliezen waren bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo’n € 52 miljoen? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 81 miljoen; daarvan ging € 52 miljoen op aan nieuwe onroerendgoed-speculatieverliezen!

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2014. Alweer, geen reactie.

Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 180 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 oktober 2014. Geen reactie.

Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 64,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Bijvoorbeeld dat er opnieuw verliezen waren bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? De jaarrekening geeft de omvang van de nieuwe verliezen niet prijs! Inmiddels missen we over de periode 2008-2014 € 532 miljoen belastinggeld! Waaraan is dat opgegaan?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 mei 2015. Alweer, geen reactie, want “het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, en het gaat de belastingbetalers niets aan waar wij hun geld aan besteden, toch?”.

Dus was ook de begroting 2016 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 195 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Intussen daalde het vermogen van de gemeente in de jaren 2009-2015 van € 1.342 miljoen door de jaarlijkse verliezen naar € 826 miljoen en zal door de begrote nadelige saldi in 2016 t.m. 2019 verder dalen naar € 360 miljoen. Een vermogensachteruitgang van ruim 70%! Welk gemeenteraadslid heeft dat in de gaten en vindt daar wat van?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 oktober 2015. Alweer, geen reactie.

Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 67,6 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 105 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 mei 2016.

Berekening van werkelijke baten van saldi en lasten

Bron:

Boekhoudfraude provincie en gemeentes door Leo Verhoef

Auteur: Interniek

abnormaal digitaal, gadget man, chroniqueur, futurist, vindt toekomst leuker, Since 1994 online maar sinds kort ook liever niet ...

5 gedachten over “Grote steden frauderen met gemeenschapsgeld”

  1. Jesuuuuus wat erg zeg dit hou je niet voor mogelijk en De thuiszorg maar korten want er is geen geld, straten en pleinen opknappen daar is geen geld voor. Bij zulke grote bedragen zijn er vast wel slimme jongens /ambtenaren die denken wat jullie kunnen kan ik ook en pakken een klauwtje of tien met geld.

    PS eerste keer dat ik zoiets hoor of lees wel goed dat er een roepende, al is het in de woestijn dit aan de kaak blijft stellen.

  2. Om onze plaatselijke overheid te controleren en te bekritiseren hebben we goede journalisten en alerte eigen nieuwsmedia nodig, daarom hulde aan Leo Verhoef. Er gaan jaarlijks miljoenen naar TV-West maar die komen nooit verder dan een brandje hier, een ruzietje daar, kat in de boom en babbeltrucs bij oude dametjes. En dan moet dit ook nog eens binnen kantoortijd vallen anders is er geen mankracht voor. Dat was namelijk de smoes die ze hadden toen we Omroep West attendeerden op de presentatie van het Haags Ooievaarsboek van Frans. Het niveau van een willekeurig plaatselijk suffertje wordt zelden gehaald. Ik heb de indruk dat de weekkrant Den Haag Centraal voorzichtig in het gat duikt dat sinds het einde van de oude Haagse Courant is ontstaan want de gemeente kan nu te veel zijn eigen gang gaan zonder bang te zijn voor een goede controle. Dat blijkt nu maar weer eens uit dit mooie stuk van Niek

Laat een reactie achter op Roel Wijnants Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: